Pondělí, 4. července, 2022

Vnitro za půl roku schválilo státní IT projekty za 3,9 miliardy korun

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Za první pololetí schválil odbor Hlavního architekta eGovernmentu projekty za 3.961.380.000 Kč bez DPH. Razantně klesl počet projektů z IROP, téměř o miliardu.

Odbor Hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR, který schvaluje velké připravované IT projekty nad 30 milionů korun ve státní správě, za první pololetí schválil 53 projektů za 3,9 miliardy korun. Vyplývá to z informací ředitele odboru Hlavního architekta eGovernmentu (OHA) Petra Kuchaře. Průměrná cena jednoho projektu představovala přibližně 74,7 milionu.

Podle Kuchaře bylo projektových žádostí typu IROP v uvedeném období posouzeno 13 v celkové hodnotě záměrů 623,93 milionu, což představuje zásadní snížení oproti předešlému roku, kdy ve stejném období bylo posouzeno 53 žádostí v celkové hodnotě  1.783.889.000 a v celém roce 2017 pak 263 v úhrnné hodnotě 12.015.344.000 Kč.

Tři projekty s nejvyšším rozpočtem:

  • Rezortní služby vytvářející důvěru v rezortu Ministerstva financí ČR (implementace nařízení eIDAS a související legislativy), resort Ministerstvo financí ČR, 148,6 mil Kč
  • Výstavba IS MZV-V2 a migrace IS MZV-V, Ministerstvo zahraničních věcí, 131 mil Kč
  • Nový agendový informační systém, Státní pozemkový úřad, 85,3 mil Kč

    „Na základě statistických údajů za léta 2016 až 2018 lze dovodit, že situace se po uzavření výzev IROP zaměřených na projekty v oblasti informačních a komunikačních technologii vrátila ke standardnímu stavu, počet projektů i jejich finanční náročnost jsou ustálené. V roce 2016 bylo posouzeno celkem 117 projektů z toho 34 projektů IROP, v roce 2017 bylo vydáno 357 stanovisek v celkové hodnotě 25 miliard, ale z tohoto počtu 263 k projektům IROP, průměrná hodnota záměru byla 69.600.000 Kč“, uvedl Kuchař. Podle něj je častým scénářem žádosti o schválení nejprve pozastavení projektu, komunikace se žadatelem směřující k doplnění či úpravám projektu a až následné schválení.

Odbor hlavního architekta eGovernmentu posuzuje projekty, které splní některou z těchto podmínek:

  • Záměr realizovat nákup služeb či investic souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi s předpokládanou hodnotou více než 6 milionů Kč ročně, resp. 30 milionů Kč vynaložených za 5 let (bez DPH) na základě přílohy č. 2 usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015. Vztahuje se jen na organizační složky státu, tj. především ministerstva a ostatní ústřední správní úřady.
  • Projekty informačních systémů veřejné správy určených k výkonu státní správy s předpokládanou hodnotou přesahující částku 6 mil. Kč ročně nebo částku 30 mil. Kč vynaložených za 5 let (bez DPH) na základě § 4 odst. 2 písm. g) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Dle účinnosti příslušné novely zákona se tato povinnost začala týkat projektů od 1. 7. 2017 a dopadá na ty subjekty veřejné správy, které jsou správci informačního systému veřejné správy dle zákonné definice těchto systémů. To znamená, že oproti předchozímu bodu byla povinnost schvalování rozšířena i na projekty měst a krajů.
  • Žádosti o financování z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) vybraných výzev souvisejících s eGovernmentem, jejichž specifická pravidla stanoví povinnost žádat o stanovisko OHA.

Důvodem, proč musí být záměry pořídit nové informační systémy zasílány na jedno místo je snaha zabránit duplicitám, ke kterým dříve docházelo, dále potřeba vynutit dodržování architektonických principů výstavby Informačních systémů veřejné správy, zejména při využívání již existujících sdílených služeb a ve výsledku zefektivnit IT systémy spravované státní správou, kterých jsou tisíce. Minulý týden při spuštění projektu Portál občana uvedl ministr vnitra  Jan Hamáček, že je v provozu 7.722 IT systémů, které využívá státní správa.

Jiří Reichl

Tématu IT systémů se věnujeme pravidelně. Přečtěte si některé starší texty:

Občanka s čipem nebude stačit na některé státní online služby. Bude potřeba i další… 9.7.2018

eSbírka a eLegislativa se letos nestihne. Vnitro bude muset projekt prodloužit. Už jednou ho… 12.7.2018

Krmení otesánka jménem NAKIT pokračuje. Dostane 10 mio na Portál občana   9.10.2017

Novým šéfem „vnitráckého“ státního IT podniku NAKIT bude Dzurilla z Centra sdílených služeb 24.1.2018

Šéf státního IT podniku NAKIT spadajícího pod vnitro byl odvolán. – 23.1.2017

Státní cloud budou vyvíjet NAKIT a Státní pokladna Jiří Reichl – 27.6.2017

Chovanec upevňuje pozice. Rozšiřuje spolupráci s NAKITem 9.6.2017

Chaos a zmar v NAKITu 7.12.2016

Vnitro přihrává zakázky „svému“ státnímu podniku NAKIT 21.7.2016

MPO čelí bezprecedentní kritice kvůli rozvoji internetu 18.8.2016

Rejzek (ISP Alliance): NAKIT vytváří flagrantní střet zájmů 12.2.2016

Chovanec si prosadil svou: NAKIT bude! 23.12.2015

Český Telecom 2.0 opět na scéně: Vláda v pondělí projedná návrh na založení státního… 13.12.2015

Ministerstva zepsula Chovancův návrh na založení NAKIT 25.9.2015

Strategie pro státní cloud bude nejdříve v roce 2018 19.10.2016

Vnitro představí strategii pro nakládání s daty v cloudu 21.9.2016

Zpoždění v dodávkách a pokuty: Chovancův plán na „nový Telecom“ dostává trhliny 12.3.2016

Chovancův „nový Telecom“: Antimonopolní úřad varuje před porušováním zákona o veřejných zakázkách 18.1.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter