Sobota, 25. června, 2022

ÚOHS pokutuje stavitele SUDOP za kartel při nabídkách pro projekt vysokorychlostní tratě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Kartel při podávání nabídek na projektování vysokorychlostní tratě pokutuje ÚOHS. Potrestanou společností je SUDOP, Výzkumný Ústav železniční v rámci leniency programu tuto dohodu nahlásil a vyvázl bez trestu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v prvostupňovém rozhodnutí potrestal kartelovou dohodu o veřejné zakázce (tzv. bid rigging) na projekční práce vysokorychlostních tratí mezi soutěžiteli SUDOP PRAHA a Výzkumný Ústav Železniční. ÚOHS to oznámil v tiskové zprávě. Sudop Praha dostala pokutu 9.302.000 korun. Výzkumnému Ústavu Železničnímu byla naproti tomu pokuta odpuštěna, neboť v rámci tzv. leniency programu poskytl Úřadu informace o existenci této zakázané dohody. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

„Projekty vysokorychlostních železničních tratí jsou stěžejní pro modernizaci české dopravní infrastruktury a nemůžeme dopustit, aby se státu prodražovaly kvůli koluzivnímu jednání projektantů. Tuto oblast budeme nadále pozorně monitorovat,“ řekl k rozhodnutí předseda ÚOHS Petr Mlsna.

O plánech EU na podporu vysokorychlostních tratí v následujícím programovacím období jsme psali obsáhle v tomto textu:

Evropská unie nepodpoří v novém programovacím období nákup vagónů, ale modernizaci tratí

Podle zjištění ÚOHS od listopadu 2014 do května 2015 vedení firem mezi sebou koordinovalo nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku na vypracování technickoprovozní studie v oblasti vysokorychlostních tratí s názvem Technickoprovozní studie – Technická řešení VRT, jejímž zadavatelem byla Správa železnic, státní organizace. Sladěné nabídky následně podaly, a to s cílem, aby uvedenou zakázku vyhrálo sdružení „Společnost SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT“, jehož vedoucím členem byla právě společnost Sudop. Popsaným jednáním narušily tyto podniky hospodářskou soutěž v uvedeném výběrovém řízení, čímž porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže.

Nedávno jsme informovali o jiném kartelu spojeném s železnicí, který je známý jako Carpathia.

V leniency na dohodu upozornil Výzkumný Ústav železniční

Úřad tento případ řešil na základě oznámení soutěžitele VUŽ, který v rámci tzv. leniency programu oznámil existenci a podrobnosti o kartelové dohodě, jejímž byl členem, a žádal o odpuštění pokuty za protisoutěžní jednání. Protože splnil všechny požadované podmínky, byla mu imunita v rozhodnutí také udělena.

Leniency program je důležitým nástrojem pro vyšetřování protisoutěžních dohod. Jeho smysl spočívá v tom, že motivuje účastníky kartelů, aby výměnou za neuložení či snížení pokuty, oznámili existenci kartelu soutěžnímu úřadu. Mluvilo se o něm detailně například na tradiční Svatomartinské konferenci ÚOHS v listopadu 2018.

Soutěžitel Sudop využil tzv. procedury narovnání, v jejímž rámci se přiznal ke spáchání nezákonného jednání, za což mu byla pokuta snížena o 20%. Proti rozhodnutí následně nepodal rozklad.

Jiří Reichl

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter