Neděle, 28. února, 2021

Mlsna potvrdil kartel železničních dopravců Carpathia. U jedné pokuty souhlasil s přezkumem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna z velké části potvrdil rozhodnutí ve věci kartelu – tedy zakázané dohody nákladních železničních přepravců. Potvrdil prvostupňové rozhodnutí z června 2020 po věcné stránce, pouze výrok o pokutě ve výši 10.000.000 korun pro ARGO LOGISTICS byl zrušen a pokuta bude znovu přezkoumána.

Skupina firem podnikajících v oblasti zasilatelství a železniční dopravy si podle prvostupňového rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) mezi léty 2004-2013 domlouvala rozdělení zakázek. Pro lepší koordinaci dokonce provozovatele společný rezervační systém. Firmy dostaly vysoké pokuty, proti kterým podaly rozklad. Případ je znám jako „Carpathia“.

Nyní předseda ÚOHS Petr Mlsna rozhodl o tom, že kartel opravdu byl a většinu pokut potvrdil. K projednání v prvostupňovém řízení vrátil pokutu 10 milionů korun pro společnost Argo Logistics kvůli tomu, že nebyla řádně odůvodněna její výše.

„V případě Carpathia se jednalo o tzv. tvrdé omezení hospodářské soutěže. Tyto kartelové dohody mají již ze své podstaty vždy škodlivý dopad na hospodářskou soutěž a jsou pro zdravé fungování hospodářské soutěže nejzávažnější hrozbou,“ uvedl k případu předseda Petr Mlsna.

Podle rozhodnutí Úřadu uskutečňovali soutěžitelé AWT Čechofracht a.s., INTERFRACHT s.r.o., ARGO LOGISTICS, s.r.o., SPEDICA, s.r.o. a Rail Cargo Austria AG zakázanou dohodu v souvislosti s vlakovým projektem Carpathia, Sylvania a nová Carpathia, když si na základě nedovolené spolupráce rozdělovali zákazníky a zakázky na přepravu zboží, koordinovali ceny těchto služeb a vyměňovali si citlivé obchodní informace. Kartelová dohoda narušila hospodářskou soutěž na trhu nákladní železniční přepravy a zasílatelství a byla způsobilá ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie. Svým jednáním železniční přepravci porušili jak český zákon o ochraně hospodářské soutěže, tak článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie.

K ovládnutí trhu sloužil speciální rezervační systém

Kartel byl zaměstnanci ÚOHS prokázán v letech 2004 až 2013, přičemž společnost SPEDICA se dohody účastnila pouze v letech 2008 – 2010 a společnost INTERFRACHT 2010 – 2013. Účastníci kartelu měli uzavřenou smlouvu o spolupráci, podle níž si neměli navzájem přebírat zakázky. Firmy dokonce provozovaly rezervační systém, jehož prostřednictvím se vzájemně informovali o jednotlivých rezervovaných transportech a cenách za tyto transporty, aby jiný účastník dohody nemohl nabídnout výhodnější cenu. Tím docházelo k rozdělování zákazníků a koordinovanému postupu vůči nim.

Proti prvostupňovému rozhodnutí podali rozklad pouze soutěžitelé INTERFRACHT s.r.o. a ARGO LOGISTICS, s.r.o. Předseda Úřadu jejich námitky převážně zamítl, přisvědčil pouze námitce o nepřiměřenosti pokuty pro ARGO LOGISTICS. V této části bylo rozhodnutí zrušeno a o pokutě se bude znovu rozhodovat v I. instanci.

Uložené pokuty

Rail Cargo Austria AG                    upuštěno od uložení pokuty (leniency)

AWT Čechofracht a.s.                    1 826 000,- Kč (leniency II)

INTERFRACHT s.r.o.                      2 357 000,- Kč (potvrzena)

SPEDICA, s.r.o.                            4 243 000,- Kč (narovnání)

ARGO LOGISTICS, s.r.o.               10.000.000 (o pokutě bude znovu rozhodováno v I.                                                           stupni)

Jiří Reichl

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter