ÚOHS potrestal již třetí kartelovou dohodu nákladních železničních dopravců

Lokomotiva firmy Spedica. Foto: RailPage.net

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím uložil společnostem AWT Čechofracht a.s., INTERFRACHT s.r.o., ARGO LOGISTICS, s.r.o. a SPEDICA, s.r.o. pokuty v celkové výši 18 426 000 korun za kartelovou dohodu v oblasti mezinárodní nákladní železniční přepravy a zasilatelství. Soutěžiteli Rail Cargo Austria AG nebyla pokuta uložena, neboť v rámci tzv. leniency programu poskytl Úřadu informace a důkazy o existenci kartelu. Soutěžitelé INTERFRACHT s.r.o. a ARGO LOGISTICS, s.r.o. podali proti rozhodnutí rozklad, další účastníci řízení nikoliv.

Skupina firem podnikajících v oblasti zasilatelství a železniční dopravy si mezi léty 2004-2013 domlouvala rozdělení zakázek. Pro lepší koordinaci dokonce provozovatele společný rezervační systém. Přišel na to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který podobné praktiky již dříve odhalil a pokutoval kartely Italia Expres a kartel poškozující Spolchemii.

„K protisoutěžnímu jednání docházelo mezi lety 2004 až 2013, přičemž společnost SPEDICA se dohody účastnila pouze v letech 2008 – 2010 a společnost INTERFRACHT 2010 – 2013. Účastníci kartelu měli uzavřenou smlouvu o spolupráci, podle níž si neměli navzájem přebírat zakázky. Za tímto účelem provozovali také rezervační systém, jehož prostřednictvím se vzájemně informovali o jednotlivých transportech, které si rezervovali a rozdělovali mezi sebou, a koordinovali tak své jednání vůči zákazníkům,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Zakázaná dohoda byla podle Švandy uzavřena v souvislosti s vlakovým projektem Carpathia, Sylvania a nová Carpathia, když si na základě nedovolené spolupráce rozdělovali zákazníky a zakázky na přepravu zboží, koordinovali ceny těchto služeb a vyměňovali si citlivé obchodní informace. „Kartelová dohoda narušila hospodářskou soutěž na trhu nákladní železniční přepravy a zasílatelství a byla způsobilá ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie. Svým jednáním železniční přepravci porušili jak český zákon o ochraně hospodářské soutěže, tak článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie,“ uvádí se v tiskové zprávě.

Firmě Rail Cargo Austria byla vzhledem k využití leniency programu pokuta zcela odpuštěna a soutěžiteli AWT Čechofracht, který s Úřadem spolupracoval v rámci tzv. leniency typu II, výrazně snížena. Společnosti SPEDICA byla pokuta snížena o 20 %, neboť využila procedury narovnání.

Uložené pokuty:

Rail Cargo Austria AG                                (leniency)     upuštěno od uložení pokuty

AWT Čechofracht a.s.                                                   1 826 000,- Kč (leniency II)

INTERFRACHT s.r.o.                                                     2 357 000,- Kč

ARGO LOGISTICS, s.r.o.                                               10 000 000,- Kč

SPEDICA, s.r.o.                                                            4 243 000,- Kč (narovnání)

 

-red-