Pátek, 1. července, 2022

Chovanec upevňuje pozice. Rozšiřuje spolupráci s NAKITem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Státní podnik Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT), který „spolkl“ i bývalý Odštěpný závod ICT Česká pošta (OZ) upevňuje své pozice v sektoru státního IT průmyslu. Vyplývá to z materiálu, který do vlády posílá ministerstvo vnitra. Milan Chovanec, který vznik státního IT gigantu prosadil, tak nadále upevňuje své pozice a zejména vliv na miliardový trh.

Ministři Sobotkova kabinetu by se na některém z příštích zasedání měli zabývat strategií rozvoje Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT), kterou do vlády předkládá ministerstvo vnitra jako zřizovatel této organizace. NAKIT svou činností navazuje na předchozí spolupráci MV ČR a České pošty s. p., respektive Odštěpného závodu ICT služby, který se stal součástí NAKIT. „Předchozí úspěšná spolupráce v oblasti realizace a provozu ICT systémů je působením NAKIT rozšířena o mapování výchozích stavů a potřeb, záměrů dlouhodobých koncepcí rozvoje a souvisejících architektonických návrhů,“ uvádí se v předkládací zprávě pro ministry.

Jenže o úspěšné práci OZ ČP by se dalo pochybovat. V Ekonomickém deníku jsme uvedli několik příkladů, kdy bylo vedení instituce, jež se stala odkladištěm bývalých vysoce postavených úředníků ministerstva vnitra, chybovala. Namátkou můžeme zmínit kritiku Nejvyššího kontrolního úřadu za zadávání zakázek pro tento závod o které jsme informovali loni v červnu v textu NKÚ tepe vnitro za IT zakázky, ministerstvo chyby odmítá v březnu loňského roku jsme informovali o tom, že OZ ICT dostal několika milionovou pokutu za nedodržování termínů a nekvalitně odvedenou práci. OZ ČP nedodržoval stanovené harmonogramy, neodvádí práci včas a kvalitně a proto dostal od Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru (GŘ HZS ČR) pokutu. „V rámci dodání služeb od České pošty, Odštěpného závodu, jsme měli dodávek více, jak v rámci NIS IZS, tak v rámci KSP u HZS krajů.,“ sdělila tehdy Ekonomickému deníku mluvčí GŘ HZS Nicole Zaoralová.

Činnosti NAKIT tak budou založeny na pěti základních pilířích, které svou podstatou vystihují životní cyklus ICT služeb a souvisejících infrastrukturních a technologických celků.

 

Vznik NAKITu také provázely těžkosti a pochybnosti. Připomenout lze text z podzimu roku 2015 Ministerstva zepsula Chovancův návrh na založení NAKIT či loňskou červencovou zprávu o tom, jak NAKIT dostává od ministerstva vnitra zakázky na základě „in-house“ výjimky, kterou pravidelně uplatňoval také u OZ ČP – podrobně jsme se tomu věnovali v textu Vnitro přihrává zakázky „svému“ státnímu podniku NAKIT.

O tom, že vše neklape, tak jak má se v IT branži mluví dlouhodobě a vyvrcholilo to odvoláním prvního ředitele a zastavením veškerých činností na několik měsíců – informovali jsme na konci loňského roku v textu Chaos a zmar v NAKITu

Nyní ministerstvo vnitra představuje strategii rozvoje tohoto podniku, který by se měl stát ještě důležitějším na poli IT technologií pro státní správu, než je dnes. Za tímto trendem lze hledat snahu o upevnění mocenské pozice Milana Chovance, který vznik úřadu prosadil a také snahu z vnitra dosáhnout na stamiliony až miliardy korun na rozvoj sektoru ICT v následujících letech.  (viz texty Ekonomického deníku O miliardy na rozvoj internetu se podělí Chovanec a Mládek, ÚOHS: Projekt Chovancova národního podniku pro NGA vzbuzuje pochyby, NGA: Jak proti sobě dvě ministerstva sjednotila celý trh či ÚOHS: Projekt Chovancova národního podniku pro NGA vzbuzuje pochyby).

 Zářná budoucnost státního podniku? „Působení NAKIT na volném trhu probíhá dle platných legislativních pravidel a v žádném případě nemá za cíl nahradit spolupráci veřejného a soukromého sektoru při zavádění ICT, ale zabezpečit pro MV ČR odborného garanta pro spolupráci se soukromým sektorem, či ostatními specializovanými subjekty zřizovanými ve veřejném sektoru. Po vzoru jiných zemí EU, které dospěly do stádia potřeby zřízení odborně zaměřených agentur, se NAKIT stane garantem výkonu záměrů MV ČR pro využití ICT při výkonu veřejné správy a jeho hlavním dodavatelem pro realizaci a provoz a zároveň dvorním integrátorem ICT řešení a služeb třetích stran do ICT prostředí…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Jiří Reichl

O tématu NAKIT jsme také psali:

Chaos a zmar v NAKITu 7.12.2016

Vnitro přihrává zakázky „svému“ státnímu podniku NAKIT 21.7.2016

MPO čelí bezprecedentní kritice kvůli rozvoji internetu 18.8.2016

Rejzek (ISP Alliance): NAKIT vytváří flagrantní střet zájmů 12.2.2016

Chovanec si prosadil svou: NAKIT bude! 23.12.2015

Český Telecom 2.0 opět na scéně: Vláda v pondělí projedná návrh na založení státního… 13.12.2015

Ministerstva zepsula Chovancův návrh na založení NAKIT 25.9.2015

Strategie pro státní cloud bude nejdříve v roce 2018 19.10.2016

Vnitro představí strategii pro nakládání s daty v cloudu 21.9.2016

Zpoždění v dodávkách a pokuty: Chovancův plán na „nový Telecom“ dostává trhliny 12.3.2016

Chovancův „nový Telecom“: Antimonopolní úřad varuje před porušováním zákona o veřejných zakázkách 18.1.2016

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter