Pondělí, 4. července, 2022

Vnitro představí strategii pro nakládání s daty v cloudu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo vnitra s několikaměsíčním zpožděním představí již několikátou a snad definitivní verzi strategie pro používání – cloudu ve veřejné správě.

Již čtvrt roku měla být připravena „Národní strategie cloudcomputingu“ a někdy v této době ji mohla po meziresortním připomínkovém řízení schválit vláda. Alespoň to v květnu po vydání našeho textu Bitva tajných služeb s ministerstvem vnitra o citlivá data tvrdilo ministerstvo vnitra. „Dovoluji si upozornit, že Národní strategie cloud computingu na základě proběhlého mezirezortního připomínkového řízení, o kterém ve svém článku referujete, se několik týdnů zásadně přepracovává. ). Podoba této strategie je v tuto chvíli konzultována i se zástupci veřejné a státní správy, akademického i komerčního ICT sektoru. Poté, co bude upravena na základě výsledků opakovaného mezirezortního připomínkového řízení, bude předložena k posouzení vládou ČR,“ napsal 2. května v reakci na článek Pavel Novák z kanceláře náměstka ministra vnitra pro řízení ICT. „Do mezirezortu by to mělo jít v průběhu června, na materiálu se zatím pracuje,“ doplnil v následujícím mailu.

Když se redakce Ekonomického deníku v průběhu léta dotazovala na stav vyjednávání, nikdo na tiskovém oddělení ministerstva vnitra dlouho nereagoval. S předchozími verzemi strategie cloudu nesouhlasil kromě vnitra asi nikdo, od komerčních firem zastoupených v ICT unii, přes tajné služby až po MMR jako gestora za legislativu k veřejným zakázkám. „Od jara probíhalo důkladné vypořádání všech připomínek, stanovisek a názorů k materiálu a to včetně připomínek bezpečnostních složek, ale také ICT firem. Materiál s názvem „Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment Cloud ČR“ bude tento týden odeslán do mezirezortního připomínkového řízení a po vypořádání následně předložen na jednání vlády. Po jeho schválení budou neprodleně zahájeny práce na projektu „Příprava vybudování eGovernment cloudu“,“ odpovědělas 12. září Hana Malá z tiskového odboru vnitra. Doposud (a je to více než týden) však v meziresortním připomínkovém řízení takový materiál není.

Podle kuloárních informací narazili vyjednavači ministerstva vnitra na odpor některých velkých firem, které si brousí zuby na to, že by mohly cloudy pro stát provozovat. Strategie však pravděpodobně bude pojednávat o tom, že některé klíčové informační systémy(například Registr obyvatel a další) bude stát provozovat sám (pravděpodobně přes státní podnik NAKIT). Tomuto státnímu podniku jsme se věnovali podrobně například v textu Chovanec si prosadil svou: NAKIT bude! či Vnitro přihrává zakázky „svému“ státnímu podniku NAKIT . A to se nelíbí vlivným hráčům ICT průmyslu, kteří mají za úkol lobovat pro své firmy. Velmi aktivní je v tomto směru také ICT Unie, v níž působí bývalý náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček. Právě on měl na starosti strategii rozvoje e-Governmentu a je tedy pro své následovníky na vnitru velmi silným a informovaným protivníkem. Je ale paradoxní, že jako tehdejší faktický představitel egovernmentu v ČR sám před několika lety vládní cloud a spoustu dalších opatření prosazoval. Pod jeho vedením tehdejší rada vlády tyto záměry projednávala a připravovala. Dnes je za ICT unii proti a má velké výhrady.

Bude tedy velmi zajímavé sledovat, co se v novém návrhu objeví a porovnat to s původním návrhem o němž se mluvilo už na začátku roku.

Strategie vládního cloudu počítá se třemi principy:

  1. Některé klíčové systémy budou povinně provozovány ve vládním cloudu, který bude provozovat k tomu určený subjekt.
  2. Další systémy a služby, hovoří se třeba o ekonomických systémech, či spisových službách, budou moci být provozovány ve vládním cloudu, ale počítá se i s komerčními službami firem, jež budou „nějak“ certifikovány.
  3. Vládní cloud by se měl vybudovat jako bezpečný a dostatečně dimenzovaný, což znamená tvorbu obří infrastruktury, která nemá u nás obdoby. A to znamená výtazný zásah do trhu s cloudovými službami, který je teď postaven výhradně na komerčních firmách.

Jiří Reichl

K tématu čtěte také:

Chovancův plán na nový „Telecom“ může narazit na státní zástupce

Chovancův „nový Telecom“: Antimonopolní úřad varuje před porušováním zákona o veřejných zakázkách

NGA sítě: Mládek pod tlakem Sobotky i sektoru

NKÚ tepe vnitro za IT zakázky, ministerstvo chyby odmítá

Zpoždění v dodávkách a pokuty: Chovancův plán na „nový Telecom“ dostává trhliny

Ministerstva zepsula Chovancův návrh na založení NAKIT

Český Telecom 2.0 opět na scéně: Vláda v pondělí projedná návrh na založení státního…

Chovanec si prosadil svou: NAKIT bude!

Rejzek (ISP Alliance): NAKIT vytváří flagrantní střet zájmů

Vnitro přihrává zakázky „svému“ státnímu podniku NAKIT

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter