Sobota, 25. června, 2022

Vnitro přihrává zakázky „svému“ státnímu podniku NAKIT

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

 Nový státní podnik, Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT), který ze země „vydupal“ ministr vnitra Milan Chovanec dostává od svého „otce“ první dárky. Jsou to dvě velké zakázky od vnitra za více než 330 milionů korun. Bez výběrového řízení.

Vznik státního podniku, který bývá označován jako „nový Telecom“ provázela řada kontroverzí a rozepří. Chovanec však všechny ustál a ještě dokázal do čela podniku prosadit svého klíčového poradce pro ICT Alana Ilczyszyna (čtěte více o tomto manažerovi v textu Profil: Alan Ilczyszyn, Chovancův profesionál za 150 korun na hodinu). Od doby o NAKITu nebylo moc slyšet, až do dnešních dní, kdy ministerstvo vnitra poslalo do vlády informaci o dvou chystaných zakázkách s názvy „Vybudování Dohledového centra eGovernmentu“ a „Rámcová smlouva na poskytování služeb pro období do konce roku 2016“. U první se předpokládá cena 299 983 471,- Kč bez DPH (362.980.000 Kč s DPH) u druhé pak 35.000.000,- Kč (bez DPH, tedy cca 42,3 mil. Kč včetně DPH). U obou chce vnitro použít tzv. „in-house“ výjimky a zadat zakázky napřímo jím zřízenému NAKITu. Jenže před takovouto praxí již na konci loňského roku varoval Nejvyšší kontrolní úřad ČR, tak Úřad na ochranu hospodářské soutěže. (čtěte Chovancův „nový Telecom“: Antimonopolní úřad varuje před porušováním zákona o veřejných zakázkách). V případě uplatňování této výjimky na zakázky v rámci resortu vnitra se musí podle úřadů jednat o „výjimku“ nikoliv zaužívanou praxi, v opačném případě hrozí riziko úspěšného napadání takového obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek. NAKIT se tak hned v prvním roce svého fungování dostává pod drobnohled dohledových orgánů, které budou zkoumat, zda se nedopouští stejných přešlapů jako Odštěpný závod České pošty, který má se zadáváním zakázek dlouhodobé problémy, o čemž jsme informovali například v textu Chovancův plán na nový „Telecom“ může narazit na státní zástupce  či v materiálu NKÚ tepe vnitro za IT zakázky, ministerstvo chyby odmítá.

Ministerstvo vnitra se tak opět zařazuje mezi státní podniky, které rády zadávají zakázky tzv. „Jednacím řízením bez uveřejnění“ (JŘBU), za což je Česká republika dlouhodobě kritizována z Evropské komise. Podle ekonomické poradkyně EK v Praze Pavlíny Žákové to v loňském roce bylo 20% všech zadaných zakázek, což je zdaleka nejvíce v EU -čtěte více v textu Jsme nejlepší v Evropě! Zadáváme nejvíc tendrů bez soutěže . Premiér Bohuslav Sobotka dokonce zřídil speciální komisi. která vhodnost těchto výběrových řízení posuzuje a bez jejíhož souhlasu by neměl být tendr vypsán. Musí jí projít návrhy na všechny zakázky nad 6 milionů. Skupina je součástí Rady vlády pro informační společnost (RVIS). Kromě projednání v této pracovní skupině musí mít předkladatel souhlasné stanovisko také Odboru hlavního architekta e-Governmentu, který spadá pod ministerstvo vnitra (stejně jako RVIS). Právníky, ekonomy a ICT specialisty do skupiny navrhl Úřad vlády, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství; následně byla skupina rozšířena o zástupce Ministerstva obrany a Ministerstva práce a sociálních věcí. V současnosti se skupina skládá ze 13 členů. Vzhledem k tomu, že funkčně spadá pod ministerstvo vnitra, nelze se ani moc divit, že jak Odbor hlavního architekta e-Governmentu tak expertní skupina souhlasné stanovisko vydali. O konkrétních zakázkách posuzovaných expertním týmem a jeho výtkách čtěte v textu Firmy „zamykají“ úřady do vlastních produktů a služeb. Pak musí vypisovat JŘBU

 

Dohledové centrum za stamiliony

Rámcový projekt na vybudování Dohledového centra eGovernmentu (DCeGOV) je podle zprávy ministerstva vnitra navržen s cílem vybudovat jedno dohledové centrum přes celý resort Ministerstva vnitra (včetně správy základních registrů, policie a hasičského záchranného sboru). „Pro zajištění řádného řízení a provozování těchto systémů jsou navrženy i další technologie doplňující a rozšiřující stávající využitelné technické nástroje pořizované v rámci dříve realizovaných projektů (Centrální míst služeb a Dohledové centrum SOCCR). Cílem je zajistit komplexní řízení provozu a bezpečnosti a další centralizovaný vývoj informačních systémů Ministerstva vnitra,“ uvádí se ve zprávě pro ministry.

Jak by mělo vznikat dohledové centrum

 • Ve fázi 1 (2016) rozšíření funkčnosti a integraci nástrojů call centra a centrálního dohledového pracoviště MV pro informační systémy a jeho vybavení potřebnou technikou. Na centrální bezpečnostní pasivní dohled budou přednostně připojované kritické a významné informační systémy odborů resortu MV. Dojde k rozšíření technologické platformy, dodané v rámci projektu Centrální místo služeb a k rozšíření dalších bezpečnostních technologií.
 • Ve fázi 2 (2016) dojde k dobudování jednotné technologické platformy pro provozní a bezpečnostní dohledy, na kterou se budou postupně napojovat systémy resortu MV. Dále dojde k připojení vybraných informačních systémů na aktivní dohled, který je prováděn z prostředí perimetru CMS nástroji DCeGOV.
 • Ve fázi 3 (2017) budou rozšířeny dohledové technologie pro další kritické a významné informační systémy MV, a to až na úroveň jednotlivých prvků technické infrastruktury a softwarových vrstev. Dále budou rozšířeny dohledy pro další vybrané informační systémy pro aktivní bezpečnostní dohled a bezpečnostní technologie v souvislosti s novými hrozbami v rámci kyberprostoru.
 • Ve fázi 4 (2018/2019) budou analyzovány zbývající informační systémy provozované resortem MV (cca 120 systémů mimo kritické a významné), které budou v rámci projektu postupně napojeny do centrálního dohledového centra. Dále budou rozšířeny dohledy pro další vybrané (případně nově vznikající) informační systémy pro aktivní bezpečnostní dohled. Bude docházet ke kontinuálnímu rozšíření bezpečnostních technologií v souvislosti s novými hrozbami v rámci kyberprostoru.

Dalších 35 milionů nachystal Chovanec pro NAKIT v zakázce zahrnující nejrůznější ICT služby do konce tohoto roku. „Požadované a poskytnuté služby pracují s  informacemi, které sice nepodléhají utajovaným skutečnostem, ale jsou mimořádně citlivé a jejich zveřejněním (vejitím v obecnou známost) by mohly být poškozeny zájmy ČR,“ uvádí se v odůvodnění zakázky, jejímž cílem je „především zabezpečení vysoce erudovaných, koncepčně provázaných a cenově dostupných služeb v oblasti ICT.“

Má se jednat zejména o služby v těchto oblastech:

 • Mapování síťové a související infrastruktury ve vlastnictví veřejnoprávních subjektů
 • spolu s analýzou stávajících a budoucích komunikačních potřeb a poptávky po službách neveřejných sítí ze strany veřejnoprávních subjektů.
 • Zajištění strategické podpory rozvoje neveřejné síťové a související infrastruktury a služeb neveřejných sítí pro veřejnoprávní subjekty zahrnující tvorbu, implementaci a aplikaci strategie pro funkční, organizační, architektonický a technický rozvoj neveřejných sítí pro veřejnoprávní subjekty a to s ohledem na maximální využití již realizovaných investic.
 • Příprava doporučení a metodik pro realizaci synergických efektů a finančních úspor při výstavbě neveřejných sítí.
 • Analýza a identifikace vhodných bezpečnostních opatření do architektury neveřejných sítí a služeb a jejich následnou implementaci
 • Průběžná aktualizace strategií v návaznosti na vývoj požadavků a technologií, zajištění jejich vzájemné provázanosti a analýza jejich plnění.
 • Koordinace výstavby neveřejných sítí v gesci Ministerstva vnitra.
 • Mapování dostupnosti a využitelnosti investičních prostředků pro rozvoj neveřejných sítí včetně analýzy plánovaných investičních akcí vhodných pro souběžnou realizaci neveřejné síťové a související infrastruktury.
 • Celková optimalizace provozních nákladů, zejména formou identifikace oblastí pro úspory a doporučení nápravných opatření.
 • Podpora a spolupráce s MV v legislativním procesu spojeným s výše uvedenými činnostmi.

I tyto dílčí zakázky budou zadávány na základě „in-house“ výjimky s tím, že každá nabídková cena, kterou NAKIT vnitru předloží, bude „přezkoumána“ znalcem v oboru, jestli odpovídá obvyklé ceně.

Jiří Reichl

O ICT zakázkách na Vnitru jsme psali také v textech:

Chovancův „nový Telecom“: Antimonopolní úřad varuje před porušováním zákona o veřejných zakázkách

Zpoždění v dodávkách a pokuty: Chovancův plán na „nový Telecom“ dostává trhliny 12.3.2016

Chovancův plán na nový „Telecom“ může narazit na státní zástupce 29.12.2015

Český Telecom 2.0 opět na scéně: Vláda v pondělí projedná návrh na založení státního… 13.12.2015

Ministerstva zepsula Chovancův návrh na založení NAKIT 25.9.2015

Český Telecom 2.0 opět na scéně: Vláda v pondělí projedná návrh na založení státního… 13.12.2015

Rejzek (ISP Alliance): NAKIT vytváří flagrantní střet zájmů 12.2.2016

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter