Sobota, 25. června, 2022

Zpoždění v dodávkách a pokuty: Chovancův plán na „nový Telecom“ dostává trhliny

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Odštěpný závod ICT služby České pošty (OZ ČP), který bývá ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD) vynášen do nebes jako ideální realizátor ICT služeb pro celý veřejný sektor, zase tak dokonalým úředním kolosem není.

Dostal několika milionovou pokutu za nedodržování termínů a nekvalitně odvedenou práci. Milan Chovanec předložil do vlády materiál, v němž je sice popsáno mnoho stran balastem, ale pokud se tento odkryje, vyplyne na povrch zjištění, že OZ ČP nedodržuje stanovené harmonogramy, neodvádí práci včas a kvalitně a proto dostal od Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru (GŘ HZS ČR) pokutu. „V rámci dodání služeb od České pošty, Odštěpného závodu, jsme měli dodávek více, jak v rámci NIS IZS, tak v rámci KSP u HZS krajů. V rámci NIS byla prozatím uplatněna sankce v rámci smluvní pokuty v řádu milionů (nejen za opožděné dodání, ale za všechny potencionální nedodělky). V současné době probíhají jednání nad přesnou výši sankce,“ sdělila Ekonomickému deníku mluvčí GŘ HZS Nicole Zaoralová. Obvykle dobře informovaný zdroj upřesňuje, že původní pokuta byla několik desítek milionů korun, nyní se vyjednává o snížení na několik jednotek milionů. Postoj GŘ HZS tak dává zapravdu nálezům NKÚ, o kterých jsme informovali v lednu

OZ ICT pro GŘ HZS zajišťovalo realizaci projektu Projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému (dále jen „NIS IZS“) s celkovou dotací 376,865 mil. Kč. Jeho cílem je zefektivnit příjem volání, zajistit práci s jednotným geografickým informačním systémem a zajistit výměnu informací o vyslaných silách na místo události. Díky rychlejšímu zásahu přispěje projekt ke snížení škod na životech, zdraví a majetku občanů, ekonomických subjektů a návštěvníků ČR, a snížení následků na životním prostředí. Na tento centrální projekt navazují jednotlivé krajské fáze doladěné o specifické aspekty. Na konci ledna byla podána závěrečná monitorovací zpráva do Bruselu s žádostí o proplacení nákladů. Chovancovi úředníci ministrům sdělují, že OZ ICT se při realizaci tohoto projektu dopustil například následujících chyb a nedostatků:

  • Plnění některých fází bylo ze strany České pošty, s.p., Odštěpného závodu ICT služby, dodáno se zpožděním oproti termínům stanoveným rámcovou smlouvou o dílo a dílčími smlouvami o dílo. Proto byly v závěru realizační fáze projektu vyměřeny sankce za pozdní dodání. K úhradě penále dosud nedošlo, nyní je v řešení výše penále.
  • Obecně v dodávkách České pošty, s.p., Odštěpného závodu ICT služby, pro KSP HZS krajů a CSP GŘ HZS ČR byly problémy s některými komponenty, které měly být dodány na začátku harmonogramu dle dílčích smluv o dílo. Tyto byly kvůli termínům (zpoždění plnění v důsledku zpoždění realizace výběrových řízení) postupně posouvány do pozdějších fází plnění dle dílčích smluv o dílo.

 

Pokuta přes 5 milionů od vnitra

Dalším projektem, na kterém se OZ ICT podílelo přímo na ministerstvu vnitra, byl projekt Integrované telekomunikační sítě Ministerstva vnitra. Měla být vybudována robustní, vysoce spolehlivá, konvergovaná připojení do integrované telekomunikační sítě MV pro zajištění poskytování služeb pro přenos informací a provoz aplikací v oblastech příjmu tísňového volání, informací operačního řízení, sdílení dat a vizualizace situace pro základní složky integrovaného záchranného systému. Ani zde neproběhlo vše ze strany OZ ČP podle plánu, jak sdělují autoři zprávy. „Na projektu ITS NGN vznikly v průběhu realizace dodávky sankční nároky ve výši 5.649.706,55 Kč, které byly v prosinci 2015 uplatněny vůči dodavateli ČP OZ. O tyto sankce byla ponížená závěrečná žádost o platbu z prostředků evropských strukturálních fondů,“ uvádějí ve zprávě pro ministry.

Otázkou tedy zůstává, jestli tolik prosazovaný projekt NAKIT, který bývá přezdíván „Chovancův telecom“ a počítá s převzetím právě OZ ČP pod svá křídla, je dobrou variantou, když se ukazuje, že vychvalovaný úřad je spíš nepořádným a nespolehlivým dodavatelem.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter