Pátek, 1. července, 2022

MPO čelí bezprecedentní kritice kvůli rozvoji internetu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V českém ICT sektoru to vře. Je nachystáno 14 miliard na rozvoj vysokorychlostních internetových sítí, ale postup MPO v přípravách na jejich čerpání je tak zdlouhavý, že hrozí ztráta mnoha miliard. Brusel dokonce vyslal „svého“ koordinátora, aby s „tím pohnul“.

V posledních dvou dnech se nese napříč lidmi, kteří se rozvoji internetových sítí v České republice věnují, velké udivení nad tím, co Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) vyslalo do připomínkového řízení pod záhadnou zkratkou NPRSNG (Národního plánu rozvoje sítí nové generace). Ještě minulý týden se na půdě ministerstva diskutovalo o tom, že je potřeba do konce letošního roku připravit tzv. Akční plán pro NPRSNG zejména se zaměřením na rychlou a efektivní realizaci nedotačních opatření na podporu výstavby sítí a zařízení. 15. srpna však ministerstvo poslalo do meziresortního připomínkového řízení materiál, v němž tento termín odsouvá až na polovinu příštího roku. „Připomíná mi to Kocourkov. My se na něčem dohodneme, ministr Mládek to odsouhlasí, zaúkoluje své lidi v tomto smysl, a za týden přijde materiál, který celou věc de facto posouvá o rok dozadu,“ říká jeden z účastníků schůzky na půdě MPO minulý týden.

Akční plán pro NPRSNG už měl být podle zástupců ICT Unie dávno hotov a jeho další odložení o téměř rok podle nich ohrožuje čerpání peněz Evropských fondů, výstavbu sítí a v neposlední řadě také nové projekty e-Governmentu včetně EET a dalších. „Chtěli bychom, aby Česká republika byla krásně pokryta internetem a fungoval na ní průmysl 4.0 a další projekty, které ke svému „životu“ internet potřebují, ale zatím to úplně nevypadá, protože zpoždění Národního plánu je obrovské,“ lakonicky shrnuje manažerka pro digitální ekonomiku Tereza Šamanová ze Svazu průmyslu a dopravy, jenž je jedním z lídrů Platformy odborné veřejnosti pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí, která sdružuje všechny hlavní operátory na českém trhu a jejich zájmové skupiny. Největší problém podle Šamanové je, že pokud se vyčerpá jen část peněz z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK),není jisté, že se povede zbylé peníze převést jinam. „My bychom byli rádi, kdyby proběhla nějaká realokace do jiných programů OPPIK, nebo jiných operačních programů, ale z náznaků z Evropské komise víme, že vzhledem k Brexitu a další okolnostem bude Komise komplikovat všechny přesuny nevyčerpaných peněz komplikovat seč to bude možné,“ dodala Šamanová.

 

Mapa pro ověření dat? Jako slepá na základce

Unie spolu s menšími operátory a provozovateli wi-fi sítí kritizuje také proces tzv. „Veřejné konzultace“ mapování současného stavu internetového pokrytí v České republice. MPO před několika týdny zveřejnilo mapu ČR, která vychází z dat sebraných Českým telekomunikačním úřadem.

 

 

Porovnání současného stavu a výhledu za 3 roky. V pásmu 30-100 MBit/s
Porovnání současného stavu (nahoře) a výhledu za 3 roky. V pásmu 30-100 MBit/s. Zdroj: MPO

Cílem této konzultace mělo být, aby si jednotliví provozovatelé zkontrolovali, zda data zanesená do mapy souhlasí a případně podali náměty na opravy. Výsledná podoba však všechny zainteresované zarazila. V mapě nelze vyhledávat ani podle poštovního směrovacího čísla, názvu města, obce, nebo městské části ani podle jiných ukazatelů,takže spíš než relevantní mapu připomíná onu známou slepou mapu ze zeměpisu na základní škole. O tom, že není chyba na straně uživatelů svědčí historka z ministerského jednání minulý týden, kdy si jeden z účastníků schůzky předem našel svou rodnou obec a pak požádal úředníky ministerstva, aby mu ji v mapě na veřejném odkazu našli a řekli mu, jaké je v ní pokrytí internetovými přípojkami. Úředníci se sice snažili, ale inkriminovanou obec nenašli. „Potom z přiložené tabulky vyčetli, že by měla být bílé barvy, tedy bez pokrytí internetovými přípojkami, přitom je tam evidovaných 49 domácností a 50 internetových přípojek, čili by ta barva měla být černá, jelikož pokrytí překračuje 50% adresních míst,“ dokresluje situaci na MPO další z účastníků schůzky. Data obsažená v mapě nejsou kompatibilní a neumožňují strojovou čitelnost a tím pádem efektivní kontrolu ze stany provozovatelů sítí. „Problém je například v tom, že tam není jedna sjetina za jednoho operátora, který by si mohl zkontrolovat, zda všechny jeho údaje sedí,“ upřesnila Šamanová.

Český telekomunikační úřad se brání tím, že on mapu nezpracovával, jen dodal podklady, které MPO požadovalo.

Tématu se budeme věnovat i v následujících dnech a týdnech.

 

Vývoj kauzy NGA
24. 6. 2015: V rámci „Strategie Evropa 2020“ stanovila Evropská komise jako jednu z priorit budování jednotného digitálního trhu ve členských státech. Jako cíl deklaruje usnadnění právní orientace a dále synchronizaci legislativy na poli digitálního trhu a autorských práv. Obsahuje zhruba stovku opatření, jejichž zastřešujícím cílem je vytvoření jednotného digitálního trhu, na kterém nebudou existovat bariéry mezi členskými státy. Týkat by se mimo jiné měla i nelegálního stahování dat z úložišť či podnikání na síti.

Českým dílkem této skládačky s plošným dopadem je Národní plán rozvoje sítí. Jeho cílem je definovat strategický přístup České republiky při výstavbě sítí nové generace a zejména prostřednictvím cíleně směřované podpory realizovat rozvoj budování přístupových sítí nové generace.

O MILIARDY NA ROZVOJ INTERNETU SE PODĚLÍ CHOVANEC A MLÁDEK

14. 7. 2015: Ministerstvo vnitra plánuje, aby „jeho“ přibližně šest miliard korun spravovala Česká pošta, konkrétně jí založený a vlastněný Odštěpný závod ICT služby. V představě silového resortu by se tato organizace měla stát také hlavním dodavatelem informačně technologických služeb pro stát.

VNITRO V NÁRODNÍM PLÁNU ROZVOJE SÍTÍ SNÁŠÍ ARGUMENTY PROTI SOBĚ SAMÉMU

17. 8. 2015: Během příštích 15 let se stát chystá utratit 4,2 – 5,7 miliard eur, což je 115 – 156 miliard korun, tedy zhruba 10 miliard korun ročně. V rámci celé Evropské unie by mělo být na tento projekt utraceno v příštích 15 letech až 221,1 miliard eur, tedy v přepočtu necelých 6,1 bilionu korun.Mimochodem je to suma ekvivalentní zhruba 1,5 násobku českého hrubého domácího produktu.

 

DOKUMENT: DOPIS TELEKOMUNIKAČNÍCH FIREM PREMIÉRU SOBOTKOVI

8. 8. 2015: Vážený pane předsedo vlády, odstranění nejasností a brzké spuštění dotačních programů považujeme za nesmírně důležité jak pro rozvoj české ekonomiky, tak i s ohledem na ochranu soukromých investic a dodržení principů povolené veřejné podpory. Budování NGA sítí je časově náročné a každé nedůvodné zdržení spuštění dotačního programu může vyústit do situace, že se České republice nepodaří přidělenou alokaci efektivně vyčerpat.

ICT UNIE: NOVÝ STÁTNÍ PODNIK NARUŠÍ KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉM ICT

10. 9. 2015: Zástupci ICT UNIEobeslali písemně všechna ministerstva a vyzvalije k odložení rozhodnutí o zřízení Národní agentury pro komunikační a informační technologie České republiky. Žádají odklad alespoň do doby finálního schválení připravovaného Národního plánu rozvoje sítí nové generace, jemuž by měl předcházetveřejný dialog zástupců státní správy a průmyslu.

Jiří Reichl

 

O tématu rozvoje vysokorychlostních sítí pravidelně píšeme. Přečtěte si některé starší texty:

NGA sítě: Legislativní rada vlády ostře kritizuje návrh zákona o výstavbě sítí
NGA sítě: Legislativní rada vlády cupuje Mládkův zákon o budování sítí
NGA sítě: Mládek se svými plány naráží u vládních legislativců
Hospodářský výbor: Vláda nezvládá projekt NGA sítí
NGA sítě: Zástupci ICT sektoru píší Dienstbierovi, chtějí změny zákona o snížení nákladů na…

NGA sítě: Mládek posílá do vlády i klíčovou transpoziční novelu
NGA sítě: Mládek poslal plán rozvoje do vlády, připomínky nevypořádal
ICT sektor píše Sobotkovi: Svolejte k rozvoji NGA sítí jednání, stav je kritický
NGA sítě: Kritika práce MPO sílí, Mládek splní pokyn premiéra
NGA sítě: Mládek pod tlakem Sobotky i sektoru
Evropské peníze na rozvoj NGA sítí se opět vzdalují: resorty ztrhaly novou verzi „Plánu“
Národní plán rozvoje NGA sítí: Sedmá verze budí spokojenost i rozpaky
Stát v přípravě rozvoje NGA sítí selhává, zaznělo ve Sněmovně
Sobotka, Chovanec a Mládek se potkali kvůli NGA sítím
Unterwurzacher k požadované schůzce nad NGA sítěmi
Hospodářský výbor o NGA sítích: nejasná zpráva o konci světa
NGA: Jak proti sobě dvě ministerstva sjednotila celý trh
NGA: Jak číst vývoj kauzy vysokorychlostního internetu v ČR

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter