Pondělí, 4. července, 2022

Strategie pro státní cloud bude nejdříve v roce 2018

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

 

Ministerstva vnitra a financí spolu s Národním bezpečnostním úřadem připravila Strategický rámec Národního cloud computingu (eGC). Očekávaný dokument je však spíše zklamáním.

O tom, že jsou cloudové služby zcela nevyhnutelnou součástí našich životů už asi nikdo nepochybuje. Toto řešení pro ukládání dat ve virtuálním prostoru už využívá řada lidí v běžném životě a jak je zvykem, stát v těchto případech samozřejmě zaostává za překotným vývojem okolního světa. O tom, že si s ukládáním dat do cloudu neví rady ani některé jiné státy svědčí například složitá právní pře o níž jsme informovali v květnovém textu Klíčový spor o „vlastnictví“ dat v cloudu. USA vs. Microsoft a zbytek světa . I proto byl mezi zainteresovanými odborníky netrpělivě očekáván materiál českých ministerstev a bezpečnostního úřadu o němž se mj. hovoří také v Akčním plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020 . Ministerstvo vnitra, Národní bezpečnostní úřad a ministerstvo financí nyní předkládají ministrům Sobotkova kabinetu materiál s názvem Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR. Pokud však někdo čekal, že v něm budou nějaká zásadní sdělení o směřování České republiky v tomto směru, musí být zklamán.

„Předkládaný dokument je koncepční materiál, který byl zpracován za účelem dosažení základní shody (napříč resorty i zástupci odborné veřejnosti) na zásadních principech fungování eGovernment cloudu (eGC) a nastavení kroků nezbytných k jeho vybudování a využívání v prostředí ČR tak, aby mj. nedocházelo při nákupu a využívání ICT služeb k nehospodárnému vynakládání finančních prostředků státu,“ píše se v úvodu Strategie.

 

„O tom, že materiál nebylo snadné „dokopat“ do současné podoby jsme několikrát psali.Svědčí o tom také skutečnost, že předkládaný materiál, který jde do vlády má číslo verze 50.

 

„Vzhledem k tomu, že zavedení principu cloud computingu ve veřejné správě je zcela zásadní systémovou změnou s rozsáhlými dopady, je zcela nezbytné, aby vybudování samotného eGovernment cloudu předcházela komplexní a kvalitní analytická příprava. Teprve na jejím základě lze stanovit konkrétní postup a finální principy fungování eGovernment cloudu. K zajištění tohoto úkolu bude ustanovena meziresortní pracovní skupina Rady vlády pro informační společnost (RVIS) se zapojením rovněž zástupců odborné veřejnosti, která bude spolupracovat na projektu „Příprava vybudování eGovernment cloudu“. Záměrem tohoto projektu bude zanalyzovat legislativní, technické, ekonomické, organizační a bezpečnostní podmínky na vybudování eGovernment cloudu. Prvotním výstupem projektu bude souhrnná analytická zpráva obsahující i návrhy opatření a doporučení implementačních kroků a standardů pro využívání cloud computingu ve veřejné správě,“ stojí v dalším odstavci zmiňovaného materiálu.

 

Když se o několik stran úřednického textu dále dostane čtenář k předkládanému harmonogramu, zjistí, že onen zmiňovaný projekt Příprava vybudování eGovernment cloudu má být vládě předložen na konci roku 2017 a to do 31. prosince. Zde nutno podotknout, že tou dobou bude v České republice po parlamentních volbách a ve Strakově akademii budou sedět jiní ministři, než ti současní. Otázkou je, co tedy udělají s předloženou analýzou vytvořenou za jejich předchůdců.

I kdyby ji schválili, vnitro, finance a bezpečnostní úřad předpokládají spuštění „Fáze II.“, tedy zahájení prací na realizaci cloudů už v roce 2018. To je podle odborníků na ICT tendry téměř nemožné, zejmína s ohledem na to, jak dlouho se jednotlivé soutěže na dodavatele táhnou. „Pokud se bude něco tendrovat, jakože asi bude muset, tak je to nejméně na rok. Neúspěšní se odvolají k ÚOHS a vše se prodlužuje,“ uvedl jeden z úředníků ministerstva vnitra, který se tendry na ICT technologie zabývá.

Strategie hovoří o tom, že v roce 2018 by mělo začít postupné budování eGC.

  • vytvoření státní části eGC – datová centra státu, tj. úprava vhodných stávajících datových center a dobudování dalších státních datových center,
  • průběžná realizace výběru a čerpání služeb dodavatelů komerční části eGC na základě definovaných požadavků,
  • postupná migrace IS, dosud provozovaných v datových centrech státních institucí, do datových center eGovernment Cloudu (do státní, resp. do komerční části eGC) poskytujících sdílené služby IaaS, SECaaS a PaaS, migrace bude probíhat „nenásilnou“ formou, a to jakmile dožije stávající provozní infrastruktura IS,
  • centralizace provozního prostředí určených IS, tj. IS začnou využívat výpočetní výkon státní části eGC resp. komerční část eGC v příslušných datových centrech (DC).
  • V této fázi dochází pouze ke změně infrastruktury, na které jsou informační systémy (IS)  provozovány, zodpovědnost za řízení provozu a případný další rozvoj IS v této fázi zůstává na věcném správci IS. Migrace bude postupná, aby se maximálně využily stávající investice jednotlivých institucí veřejné správy do technické infrastruktury.

    zdroj: Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR

O tom, že materiál nebylo snadné „dokopat“ do současné podoby jsme několikrát psali. Svědčí o tom také skutečnost, že předkládaný materiál, který jde do vlády má číslo verze 50.  Například již v květnu jsme v textu Bitva tajných služeb s ministerstvem vnitra o citlivá data upozornili na to, že připomínky k materiálu, který bude zásadní pro vývoj IT trhu v České republice má své výrazné odpůrce i zastánce. V září v textu Vnitro představí strategii pro nakládání s daty v cloudu jsme psali o tom, že vyjednavači ministerstva vnitra narazili na odpor některých velkých firem, které si brousí zuby na to, že by mohly cloudy pro stát provozovat. Strategie však pravděpodobně bude pojednávat o tom, že některé klíčové informační systémy(například Registr obyvatel a další) bude stát provozovat sám (pravděpodobně přes státní podnik NAKIT). Tomuto státnímu podniku jsme se věnovali podrobně například v textu Chovanec si prosadil svou: NAKIT bude! či Vnitro přihrává zakázky „svému“ státnímu podniku NAKIT . A to se nelíbí vlivným hráčům ICT průmyslu, kteří mají za úkol lobovat pro své firmy. Velmi aktivní je v tomto směru také ICT Unie, v níž působí bývalý náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček. Právě on měl na starosti strategii rozvoje e-Governmentu a je tedy pro své následovníky na vnitru velmi silným a informovaným protivníkem. Je ale paradoxní, že jako tehdejší faktický představitel egovernmentu v ČR sám před několika lety vládní cloud a spoustu dalších opatření prosazoval. Pod jeho vedením tehdejší rada vlády tyto záměry projednávala a připravovala. Dnes je za ICT unii proti a má velké výhrady.

Jiří Reichl

 

 

Ekonomický deník se cloudu věnuje pravidelně. Přečtěte si některé starší texty:

Vnitro představí strategii pro nakládání s daty v cloudu

21.9.2016

Výkon počítačů moc růst nebude, budoucností je cloud computing

17.3.2016

Klíčový spor o „vlastnictví“ dat v cloudu. USA vs. Microsoft a zbytek…

18.5.2016

Mají data v cloudu národnost? Microsoft má problém

2.5.2016

Výkon počítačů moc růst nebude, budoucností je cloud computing

17.3.2016

IBM očekává v letošním roce horší výsledky. Kvůli cloudům a silnému dolaru

21.1.2016

Česko: Plnou parou do cloudu

12.11.2015

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter