Pátek, 1. července, 2022

Vnitro loni schválilo velké IT zakázky za 25 miliard

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Odbor hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR, který schvaluje velké připravované IT projekty nad 30 milionů korun ve státní správě, dosud schválil projekty za 24,8 miliard korun.

357 žádostí o povolení IT projektů pro státní sektor loni posuzovali zaměstnanci Odboru hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra (OHA). Jejich souhrnná hodnota byla podle informací Ekonomického deníku 24,8 miliardy korun. Ze získaných informací vyplývá, že úředníci odhalili významné nedostatky ve 130 projektech a vyčíslili je na  605 milionů korun. V procentuálním vyjádření byly chyby u více než třetiny z podaných projektů (36%).

U všech těchto žádostí OHA pozastavil žádosti a upozornil žadatele na nedostatky projektu. Tím OHA dosáhl změny projektu v rámci původního podání a nebylo nutné žádný z projektů zamítnout a zabránit tak jeho realizaci.

Nejčastějšími zjištěnými nedostatky v roce 2017 byly:

  • opomenutí využití centrálně poskytovaných sdílených systémů pro správu identit a to jak občanů, tak úředníků,
  • nezahrnutí napojení na relevantní lokální nebo centrální informační systémy,
  • nepředcházení obtížně zrušitelné závislosti na konkrétním dodavateli,
  • ignorování požadavků na publikaci otevřených dat ze systémů veřejné správy
  • nezohlednění všech zákonných požadavků a národních či mezinárodních standardů

Odbor hlavního architekta eGovernmentu posuzuje projekty, které splní některou z těchto podmínek:

  • Záměr realizovat nákup služeb či investic souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi s předpokládanou hodnotou více než 6 milionů Kč ročně, resp. 30 milionů Kč vynaložených za 5 let (bez DPH) na základě přílohy č. 2 usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015. Vztahuje se jen na organizační složky státu, tj. především ministerstva a ostatní ústřední správní úřady.
  • Projekty informačních systémů veřejné správy určených k výkonu státní správy s předpokládanou hodnotou přesahující částku 6 mil. Kč ročně nebo částku 30 mil. Kč vynaložených za 5 let (bez DPH) na základě § 4 odst. 2 písm. g) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Dle účinnosti příslušné novely zákona se tato povinnost začala týkat projektů od 1. 7. 2017 a dopadá na ty subjekty veřejné správy, které jsou správci informačního systému veřejné správy dle zákonné definice těchto systémů.To znamená, že oproti předchozímu bodu byla povinnost schvalování rozšířena i na projekty měst a krajů.
  • Žádosti o financování z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) vybraných výzev souvisejících s eGovernmentem, jejichž specifická pravidla stanoví povinnost žádat o stanovisko OHA.

Předkládané projekty jsou velice různorodé. Od nákupu velkého množství telefonů, přes pokládku optických kabelů až po budování a provoz komplexních informačních systémů.

Důvodem, proč musí být záměry pořídit nové informační systémy zasílány na jedno místo je snaha zabránit duplicitám, ke kterým dříve docházelo a zefektivnit IT systémy využívaných státní správou, kterých jsou tisíce. „Na jaře jsme se například dozvěděli, že jedno ministerstvo chce novou spisovou službu a v létě se s podobným projektem, modulem pro spisovou službu, přihlásila také podřízená organizace tohoto ministerstva. To jsme samozřejmě zamítli a ušetřili jsme tak asi 20 milionů korun,“ uvedl v prosinci na  Martin Tajtl  z OHA, který projekty detailně posuzuje.

Přínosy posuzování projektů

„Zavádění využití architektur prosazované v preventivní a edukativní rovině zefektivňuje koncepční plánování rozvoje a centralizuje znalosti o struktuře a souvislostech nejen samotného IT, ale i jeho návaznosti na modely vykonávaných agend a podpůrné činnosti organizace či resortu. Aplikace architektonického myšlení umožňuje mimo jiné odhalovat a zabraňovat významným chybám při realizaci IT projektů, jakož i při návrhu organizačních a procesních změn,“ píše se ve zprávě o činnosti OHA, kterou má Ekonomický deník k dispozici. „Výsledkem takovéhoto přístupu je, že jsou ve vyšší míře využívány již pořízené technologie a sdílené nástroje eGovernmentu a že při plánování nemohou být opomenuty žádné podstatné vazby a návaznosti. Architektonická příprava tedy vede k efektivnějšímu využívání finančních i personálních zdrojů a také ke standardizaci postupů elektronizace agend, což ve finále nejvíce ocení klienti veřejné správy,“ uvádí autoři zprávy.

Co je to OHA?

Odbor Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra je útvar s nadresortní působností, pověřený koordinací rozvoje eGovernmentu v celé veřejné správě. Provádí kontrolu a schvalování významných ICT projektů, poskytuje konzultace, podporu a expertní služby ostatním subjektům veřejné správy, řídí rozvoj sdílených služeb eGovernmentu a stanovuje principy a standardy pro oblast ICT.

V posledních dnech se o budoucnosti OHA hodně mluví především v souvislosti s personální změnou ve vrcholném managementu Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT), která spadá pod ministerstvo vnitra. Do čela NAKITu byl jmenován Vladimír Dzurilla, který však současně vede jiný státní podnik, spadající pod ministerstvo financí, Státní pokladna centrum sdílených služeb. V této souvislosti se spekuluje o tom, jestli nebudou oba státní podniky sloučeny v jeden „IT superúřad“. Právě Dzurilla by měl  totiž být vládním Zmocněncem pro ICT a digitální agendu a nastartovat projekt Digitální Česko, o němž se mluví i v programovém prohlášení vlády a velmi podrobně o něm mluvil také premiér Andrej Babiš, když v lednu žádal o důvěru pro svou vládu, kterou nakonec nezískal. Podle kuloárových informací by Vladimír Dzurilla měl do budoucna metodicky řídit nebo spoluřídit i Odbor hlavního architekta.

Jiří Reichl

Tématu IT systémů se věnujeme pravidelně. Přečtěte si některé starší texty:

Novým šéfem „vnitráckého“ státního IT podniku NAKIT bude Dzurilla z Centra sdílených služeb 24.1.2018

Šéf státního IT podniku NAKIT spadajícího pod vnitro byl odvolán. – 23.1.2017

Státní cloud budou vyvíjet NAKIT a Státní pokladna Jiří Reichl – 27.6.2017

Chovanec upevňuje pozice. Rozšiřuje spolupráci s NAKITem 9.6.2017

Chaos a zmar v NAKITu 7.12.2016

Vnitro přihrává zakázky „svému“ státnímu podniku NAKIT 21.7.2016

MPO čelí bezprecedentní kritice kvůli rozvoji internetu 18.8.2016

Rejzek (ISP Alliance): NAKIT vytváří flagrantní střet zájmů 12.2.2016

Chovanec si prosadil svou: NAKIT bude! 23.12.2015

Český Telecom 2.0 opět na scéně: Vláda v pondělí projedná návrh na založení státního… 13.12.2015

Ministerstva zepsula Chovancův návrh na založení NAKIT 25.9.2015

Strategie pro státní cloud bude nejdříve v roce 2018 19.10.2016

Vnitro představí strategii pro nakládání s daty v cloudu 21.9.2016

Zpoždění v dodávkách a pokuty: Chovancův plán na „nový Telecom“ dostává trhliny 12.3.2016

Chovancův „nový Telecom“: Antimonopolní úřad varuje před porušováním zákona o veřejných zakázkách 18.1.2016

 

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter