Podpis za miliardu? Michaela Marksová podepsala zrušení zakázky. Důsledky NKÚ „ocenil“ na miliardu

Michaela Marksová-Tominová, tedy minulá ministryně práce a sociálních věcí, je ještě podepsaná pod novými platovými třídami. Zdroj fotografie: oficiální osobní profil na Facebook.com

Nehospodárnost dosáhla v roce 2017 celkové výše 241.140.900 Kč s DPH. Za předpokladu, že nový agendový systém Sociální dávky bude spuštěn k 1. 1. 2021, vynaloží MPSV v letech 2018 až 2020 nehospodárně dalších až 723.422.700 Kč s DPH. Tak hodnotí kontroloři důsledky zrušení zakázky na IT pro výplatu dávek ze strany MPSV v listopadu 2017. Ministerstvo muselo prodloužit běžící dodávky systému opcí. Výpověď zakázky na nové dávkové systémy, která má dle kontrolorů NKÚ miliardové důsledky, podepsala tehdejší ministryně Michaela Marksová (ČSSD).

Ekonomický deník má k dispozici výpověď smlouvy o přípravě jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“ a souvisejících služeb, která byla podána 16. 11. 2017. Pod touto výpovědí smlouvy společnosti, kvůli které byly zastaveny přípravy na vytvoření nového informačního systému sociálních dávek označovaného jako „IS-DAV I“ je podepsána tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). Dodavatelem nového systému na administraci a výplatu sociálních dávek měla být pražská společnost OKsystem. Události, které po podpisu následovaly označili kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za nehospodárnost, která v roce 2017 dosáhla v roce celkové výše 241.140.900 Kč s DPH. Pokud se situace nezmění, vznikne do konce roku 2020 další nehospodárnost odhadovaná kontrolory NKÚ až na 723 422 700 Kč s DPH. Když obě sumy sečteme dostaneme se k závratné cifře blížící se 1 miliardě. Za jeden ministerský podpis.

Dopis o výpovědi smlouvy na veřejnou zakázku IS DAV I. Její důsledky „ocenili kontroloři“ na miliardu korun. Repro: Ekonomický deník

Paradoxem je, že i když dostala společnost v listopadu 2017 výpověď z přípravy systému „IS-DAV I“ pro údajnou nesoučinnost (tvrdí ministerstvo), tak stejná firma systém na výplatu dávek ministerstvu stále dodává. Je totiž dodavatelem systému, který měl ten nový nahradit. A podle výsledků tendru měl být nový systém zhruba 10x levnější. Na paradoxní situaci jsme upozorňovali již den po oznámení ministerstva o výpovědi smlouvy na přípravu IS DAV I v textu Výpověď smlouvy s OKsystem na MPSV nahrává do karet OKsystem.

Zamotaná situace se nelíbí ani kontrolorům Nejvyššího kontrolního úřadu, kteří na ministerstvu byli od srpna 2017 do února 2018 a zaměřili se na období leden 2013 – únor 2018. „NKÚ vyhodnotil, že v důsledku odstoupení od smlouvy o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS Sociální dávky“ a poskytování souvisejících služeb se prodlužuje závislost MPSV na dodavateli stávajících agendových systémů na výplatu nepojistných sociálních dávek, protože implementace IS Sociální dávky se prodlouží minimálně do 1. 1. 2021. NKÚ poskytování služeb podpory provozu na stávající agendové systémy vyhodnotil jako nehospodárné vynakládání peněžních prostředků, přičemž u systémů na výplatu nepojistných sociálních dávek tato nehospodárnost dosáhla v roce 2017 celkové výše 241 140 900 Kč s DPH. MPSV nový agendový systém Sociální dávky plánuje spustit k 1. 1. 2021, tím je vytvořen prostor pro další nehospodárné vynakládání peněžních prostředků na zajištění agendy výplaty nepojistných sociálních dávek v letech 2018 až 2020. Za předpokladu, že nový agendový systém Sociální dávky bude spuštěn k 1. 1. 2021, vynaloží MPSV v letech 2018 až 2020 nehospodárně dalších až 723 422 700 Kč s DPH,“ píše se v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu.

Společnost OKsystem navíc napadla rozhodnutí vedení MPSV žalobou u Obvodního soudu pro Prahu 2, kterou podala 11. 12. 2017 a domáhala se jí neplatnosti rozhodnutí Marksové o odstoupení od smlouvy. Dosud v případu nebylo rozhodnuto. Podle dostupných informací je první jednání nařízeno na 4. 4. 2019, tedy více než 16 měsíců od podání žaloby. Vedení OKsystem nejvíce vadí, že výpověď MPSV byl podána podle § 2002 občanského zákoníku. Na základě tohoto rozhodnutí byla dále firma označena ministerstvem za nezpůsobilého dodavatele, což by mohlo znamenat, že by zařazena na seznam firem, které se nemohou tři roky účastnit veřejných zakázek, což umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek.

„Rozhodnutí paní exministryně Marksové z listopadu roku 2017 o odstoupení MPSV od smlouvy na realizaci projektu IS DAV považujeme za skandální, vzhledem k tomu, že naše společnost byla tou stranou, která tlačila na ministerstvo k poskytnutí nutné součinnosti, které se nám soustavně nedostávalo. Celé to na mne působí tak, že odstoupení ministerstva mělo pouze maskovat neschopnost projektového týmu na straně zadavatele. Z tohoto důvodu jsme se v prosinci 2017 rozhodli bránit podáním žaloby. Pevně věřím, že s novým vedením MPSV najdeme společnou řeč a dojde v této věci k uzavření smíru,“ uvedl ředitel společnosti OKsystem Vítězslav Ciml. Podle něj MPSV odstoupilo od smlouvy z obavy, že v budoucnu dojde k posunu harmonogramu, tedy ne proto, že nějaké zpoždění již bylo, což je ve světle několikaletého skluzu v dalších IT projektech Zaměstnanost a IPPD směšné (o situaci v těchto systémech jsme psali v textu listopadovém textu IT systém „Zaměstnanost“ na Úřadu práce stále nefunguje. Před rokem MPSV slibovalo opak

Původní smlouva, na základě které OKsystem ministerstvu práce dodává současný dávkový systém, měla vypršet 28. 2. 2019. Možnost jejího prodloužení byla dána ustanovením o opci, kterou mohlo MPSV uplatnit do 30. 9. 2018. To se však nestalo a lidé z vedení ministerstva se až 9. října s OKsystemem dohodli na prodloužení ustanovení o uplatnění opce do 30. 11. 2018. Kdyby na prodloužení opčního termínu OKsystem nepřistoupil a trval by na stávající smlouvě, na konci letošního února by byly vypnuty systémy dávkové podpory.

Úředníci MPSV označili v materiálu pro vládu využití opce za nepodstatnou změnu. „Využití opčního práva je nezbytné a oprávněné, neboť představuje za stávající situace jedinou možnost, jak zajistit bezproblémovou administraci výše zmíněných sociálních dávek i po 1. 3. 2019,“ argumentují zástupci ministerstva práce a sociálních věcí s tím, že v případě prodloužení poskytování služeb se nejedná o novou veřejnou zakázku, ale postup dle § 100 odst. 1 ve spojení s § 222 odst. 2 zákona ZZVZ. „Jde tak o provedení nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku způsobem, který si zadavatel v souladu se ZZVZ předem vyhradil,“ uváděli ministerští úředníci v materiálu pro vládu v říjnu loňského roku. Po ministrech vedení resortu požadovalo, aby jim schválilo využití opce s miliardovým dopadem. Toho se však nedočkalo, ministři vzali materiál pouze na vědomí. Podrobně jsme o celé historii opce a smluvních vztahů psali na začátku loňského listopadu Blamáž na MPSV. Chystá opci na smlouvu s OKSystemem za miliardu

 

Jak šel čas s tendrem na systém pro administraci a výplatu sociálních dávek
22. 
12. 2016 – uzavření smlouvy s OKSystem v režimu JŘBU- zajištění výplaty dávek od 1. 1. 2017 „po nezbytně nutnou dobu“ – do startu nových systémů. Platnost do 28. 2. 2019. Objem 1,07 miliardy

Listopad 2016 – uzavření smlouvy s OKSystemem na nový systém pro výplatu dávek
16. 11. 2017 – vypovězení uzavřené smlouvy na vývoj nových dávkových systémů (IS DAV I) pro nesoučinnost dodavatele OKSystem
začátek roku 2018 nový tendr na dávkové systémy IS DAV II
30. 7. 2018 – OKSystem podává podnět k ÚOHS – stěžuje si na vyloučení z tendru
30. 9. 2018 – vypršela možnost využít opci na prodloužení smlouvy z prosince 2016
3. 10. 2018 – ÚOHS rozhod, že MPSV vyloučilo OKSystem neoprávněně
9. 10. 2018 – uzavření dohody o prodloužení možnosti využít opci – do 30. 11. 2018
28. 2. 2019 – původní termín, kdy měla vypršet smlouva uzavřená 22. 12. 2016
31.12.2020 – konec dodávky stávajících systémů

„Předpokládaná maximální hodnota plnění při využití opčního práva po dobu 22 měsíců a při dodržení harmonogramu postupného ukončování služeb je 713.839.500,- Kč včetně DPH. Na služby rozvoje lze v současné době predikovat náklady po dobu využití opce ve výši 320.000 000,- Kč včetně DPH,“ uvádělo se v materiálu pro ministry Babišova kabinetu. „Pokud by opční právo využito nebylo, došlo by od 1. března 2019 k obrovskému riziku spojeného s nemožností provozování klíčových systémů státu, které zajišťují výplatu dávek resortu MPSV v celkové částce přesahující 80 miliard korun ročně.“

V materiálu byly rozebrány také další možné varianty vývoje včetně možnosti případného otevřeného výběrového řízení na podporu OKaplikací. Autoři materiálu ji však zavrhují, jelikož MPSV nemá všechna práva pro to, aby mohla do systému „pustit“ třetí stranu. Převzetí tohoto úkolu na sebe označuje za zcela nereálnou. „To je pro MPSV zcela nereálná varianta s ohledem na absenci komentovaných zdrojových kódů k základnímu programovému vybavení a zejména pak absenci odborníků, kteří by disponovali nezbytnou odborností k převzetí, podpoře či dokonce rozvoji takto robustního informačního systému.“

Vedení MPSV loni vyhlásilo veřejnou zakázku na stejný dávkový systém s cílem vybrat nového dodavatele. Tato zakázka je označována jako „IS-DAV II“. Přihlásila se do ní i firma OKsystem, která podle dostupných zdrojů nevyhrála, protože nabídla vysokou cenu. Zhruba někde kolem 800 milionů. Další účastník nabídl cenu mezi 200-300 miliony. OKsystem podal podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který vydal předběžné opatření zákazu uzavřít smlouvu s vybranou firmou. Podle ředitele Cimla ministerstvo změnilo podmínky za jakých může být smlouva vypovězena a další podstatné detaily, proto musel navýšit cenu, aby neohrozil své zaměstnance. „Jsme česká firma, která vše daní v České republice, naši zaměstnanci pracují na hlavní pracovní poměr, žádný švarc systém, jak je v ČR běžné, jsme nuceni hájit své obchodní zájmy,“ řekl Ciml.

Jiří Reichl

O tématu IT systémů na  MPSV píšeme pravidelně. Připomeňte si některé starší texty:

Exnáměstek Baxa zůstává na ministerstvu práce, s kyberbezpečností radit nebude 

Česká justice: Exnáměstek MPSV Baxa měl na starosti problémové IT zakázky. Nyní má radit… 

Ekonomický informační systém MPSV bude šetřit policie. Úřady práce na něj v polovině roku… 

Časté změny IT systémů MPSV tepe i NKÚ. Kontroloři našli nesrovnalosti za miliardy 

Den před volbami: sliby MPSV nejsou dodrženy, systém zaměstnanost nefunguje, EKIS posunou o rok 

Náměstek MPSV Baxa: řídíme resortní IT, ale odpovídají jednotlivé podřízené organizace 8.5.2017

ROZHOVOR o IT systémech na MPSV a ČSSZ s Robertem Baxou, náměstkem ministryně Marksové 8.5.2017

MPSV postupuje v oblasti IT nebezpečně, upozorňuje místopředseda sněmovny Bartošek 27.4.2017

Ministerstvo práce a sociálních věc nestíhá měnit své IT programy 

ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky

MPSV se výrazně komplikuje tendr na dávky 

MPSV a ČSSZ neplní vlastní termíny. Hazardují s výplatou důchodů od ledna 2018 26.5.2017

ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky 26.4.2017

Dvě zakázky „z ruky“ bez tendru z MPSV. Miliarda a 35 milionů. 23.12.2016