Pondělí, 4. července, 2022

Dvě zakázky „z ruky“ bez tendru z MPSV. Miliarda a 35 milionů.

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Druhou největší zakázku letošního roku zadanou jediné oslovené firmě – stávajícímu provozovateli, podepsali včera na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Dvouletý kontrakt na provoz dávkových systémů za 1,07 miliardy korun, „dostal“ pod stromeček dvorní dodavatel, společnost OK systém.

Ukázkový případ technologické závislosti na stávajícím dodavateli – tzv. „Vendor Lock-in“ předvedlo MPSV. Včera podepsalo smlouvu na více než miliardu korun se stávajícím dodavatelem počítačových systémů na výplatu dávek, společností OKsystem. Podle původních plánů už měly od začátku ledna fungovat systémy nových dodavatelů, které ministerstvo chtělo vybrat v otevřeném tendru. Ten se však stále nepodařilo připravit a proto je MPSV technologicky nuceno pokračovat se stávajícím dodavatelem. Tomu za provoz stávajících systémů platí cca půl miliardy ročně.

Ve vysvětlení ministrům, kteří materiál projednávali na zasedání kabinetu minulý týden, se píše, že v rámci sumy 1,07 miliardy korun budou připravena i „migrační“ data. Ta mají umožnit budoucí převzetí systému případným novým vítězem tendru na dávkové systémy. Celé kolečko nápadně připomíná situaci s tendrem na provozování mýtného systému. Však je podepsaná smlouva také po té na mýto (cca 6 mld Kč na dva roky) druhá největší uzavřená v letošním roce. „Jednací řízení je uzavíráno z důvodu zajištění provozu po minimální nezbytnou dobu od 1. 1. 2017 do spuštění nově budovaných agendových systémů. Součástí smlouvy ke všem provozovaným činnostem je i plánované bezpečné ukončení, tj. včetně zpracování migračních dat, archivace dat a přechodu do archivního režimu provozovaných systémů,“ uvedl mluvčí resortu Petr Sulek.

Ministerstvo navíc chystá i výrazně menší, „pouze“ 35 milionovou smlouvu pro společnost Atos IT Solutions and Services, která dodává systém na výplatu důchodů České správě sociálního zabezpečení. Potřebuje systém zmodernizovat, za což zaplatí 30,5 milionu. Roční provoz pak přijde na 2,5 milionu. S oběma návrhy souhlasila vláda na doporučení zvláštní komise pro Jednací řízení bez uveřejnění, která spadá pod Radu vlády pro informační společnost. O působení rady a její náplni jsme psali v textu Firmy „zamykají“ úřady do vlastních produktů a služeb. Pak musí vypisovat JŘBU. Tento způsob vypisování veřejných zakázek dlouhodobě kritizuje Evropská komise a byla i předmětem analýzy neziskové organizace Good Governance, která před nedávnem sdělila, že horší, než Česká republika je už jenom Kypr.

Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) je takový způsob vyhlášení veřejné zakázky v němž je osloven jeden dodavatel, zpravidla ten, který už službu vyhlašovateli poskytuje. Podle údajů Evropské komise bylo loni takto zadáno dvacet procent všech státních zakázek, což je nejvíce v EU (informovali jsme v textu Jsme nejlepší v Evropě! Zadáváme nejvíc tendrů bez soutěže ). Vzhledem k tomu, že je Česká republika za tento stav kritizována, rozhodla se Sobotkova vláda na konci roku 2014 zřídit speciální pracovní skupinu pro posuzování vhodnosti tohoto typu tendru u IT zakázek. Musí jí projít návrhy na všechny zakázky nad 6 milionů. Skupina je součástí Rady vlády pro informační společnost (RVIS). Kromě projednání v této pracovní skupině musí mít předkladatel souhlasné stanovisko také Odboru hlavního architekta e-Governmentu, který spadá pod ministerstvo vnitra (stejně jako RVIS).  Právníky, ekonomy a ICT specialisty do skupiny navrhl Úřad vlády ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo zemědělství ČR; následně byla skupina rozšířena o zástupce Ministerstva obrany ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V současnosti se skupina skládá ze 13 členů.

Přes tuto komisi tedy prošly dvě velké zakázky MPSV, že kterých mají radost české IT firmy. OKsystem je dvorním dodavatelem systémů pro MPSV, fungují na něm i dávkové systémy Úřadu práce ČR. Podle podkladových materiálů, které ministerstvo poslalo do vlády je v současné době je v rámci resortu MPSV využívána řada agendových a podpůrných systémů společnosti OKsystem. „Systémy budou nahrazeny novými, které budou vytvořeny dodavateli vybranými v otevřených výběrových řízeních. Historicky vytvořené systémy jsou postaveny na různých technologiích s mnoha datovými a procesními vazbami, jejichž provázanost a komplikovanost odpovídá cca legislativním úpravám v oblasti sociálních dávek a zaměstnanosti v posledních více než 15 letech. Systémy budou nahrazeny moderní vícevrstvou architekturou systémů se vzájemnou integrací prostřednictvím ESB, které budou lépe splňovat požadavky eGovernmentu i technické požadavky na škálování, modularitu, ochranu dat, auditing,“ uvádí se v podkladu pro ministry Sobotkova kabinetu. Podle vyjádření úředníků ministerstva dva ze stěžejních systémů jsou již implementovány, ale pouze jeden bude nasazen k datu 1. 1. 2017 (IPPD). U druhého (ISZAM) bude produktivní provoz zahájen 1. 7. 2017. „Ke zdržení docházelo a dochází při realizaci soutěží podáváním různých námitek a návrhů na zahájení řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže neúspěšnými dodavateli,“ upozorňují úředníci s tím, že projekt je klíčovou součástí strategie MPSV v oblasti informačních technologií v oblasti udržitelnosti provozu informačního systému jako celku. Udržitelnost musí být zajištěna po dobu, než dojde k přechodu na nově budované systémy v podporující oblasti zaměstnanosti (IS ZAMĚSTNANOST) a sociálních dávek (IS SOCIÁLNÍ DÁVKY) a další podpůrné systémy (portálové řešení, společná datová základna (IPPD)).

OKsystem bude zajišťovat tyto agendy:

  1. oblasti agendy zaměstnanosti – systém OKpráce, Centrální OK Práce, OK Centrum (oblasti zaměstnanosti);
  2. v oblasti sociálních dávek a sociálních služeb – systém OKnouze, OK Služby, OKRodina, OK Centrum, OKStat, sociální služby (Registr, iRegistr, Dotace, Výkaznictví), OK dávky, OZPsken;
  3. v oblasti sdílených a podpůrných služeb – systém OKcentrum, Sehrávání rozhodných skutečností; integrační rozhraní; pohyb dokumentů; služby PKI, Konflikty; a
  4. v oblasti portálu – systém Portál MPSV (včetně všech implementovaných funkcí);

 

Po dobu realizace projekt musí podle úředníků zajistit podporu legislativních změn, které nastanou v čase projektu. Budoucí rozvoj podpory činnosti MPSV a ÚP však bude směrován k nově budovaným systémům.,

 

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter