Pátek, 1. července, 2022

Blamáž na MPSV. Chystá opci na smlouvu s OKSystemem za miliardu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo práce a sociálních věcí se opět dostalo do situace, kdy na poslední chvíli řeší hrozící krach vyplacení sociálních dávek. Nový systém, který měl dávno fungovat, nefunguje přesto, že tendr původně vyhrál stávající dodavatel OKSystem. Dávky se tak administrují na starém systému téhož dodavatele, za který však ministerstvo platí zhruba 10x více, než podle loni vysoutěžené zakázky mělo. Nyní navíc poslalo do meziresortního připomínkového řízení materiál, v němž oznamuje, že musí využít opce na další dva roky, aby nebylo ohrožené vyplácení dávek. Podle materiálu ho toto prodloužení vyjde na miliardu.

Nepodstatná změna – tak označili úředníci ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) využití opce na provoz stávajícího systému sociálních dávek o další dva roky. Do konce roku 2020 by tak měl stávající dodavatel – společnost OKSystem – stát „zkasírovat“ zhruba o miliardu korun bez DPH. Přitom už měl fungovat nový systém, který by byl výrazně levnější. Paradoxně ho měla dodat stejná firma jako ten stávající – pražská IT firma OKSystem, která je dvorním dodavatelem MPSV. Jejímu managementu stávající stav musí vyhovovat, jelikož inkasuje významně více peněz, než nabídla v tendru, který byl vyhodnocen na podzim 2016. Teď se navíc manažeři můžou těšit na další miliardu od státu a zajištěnou práci do konce roku 2020. Paradoxní je, že po nich nikdo nevymáhá škodu, která státu tím, že nemohl nasadit levnější systém, vznikla.

Jak šel čas s tendrem na systém pro administraci a výplatu sociálních dávek
22. 
12. 2016 – uzavření smlouvy s OKSystem v režimu JŘBU- zajištění výplaty dávek od 1. 1. 2017 „po nezbytně nutnou dobu“ – do startu nových systémů. Platnost do 28. 2. 2019. Objem 1,07 miliardy (podrobně jsme informovali v textu Dvě zakázky „z ruky“ bez tendru z MPSV. Miliarda a 35 milionů.)

Listopad 2016 – uzavření smlouvy s OKSystemem na nový systém pro výplatu dávek
16. 11. 2017 – vypovězení uzavřené smlouvy na vývoj nových dávkových systémů (IS DAV I) pro nesoučinnost dodavatele OKSystem
začátek roku 2018 nový tendr na dávkové systémy IS DAV II
30. 7. 2018 – OKSystem podává podnět k ÚOHS – stěžuje si na vyloučení z tendru
30. 9. 2018 – vypršela možnost využít opci na prodloužení smlouvy z prosince 2016
3. 10. 2018 – ÚOHS rozhod, že MPSV vyloučilo OKSystem neoprávněně
9. 10. 2018 – uzavření dohody o prodloužení možnosti využít opci – do 30. 11. 2018
28. 2. 2019 – původní termín, kdy měla vypršet smlouva uzavřená 22. 12. 2016
2020 – opce na dodávku stávajících systémů.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Michaely Marksové (ČSSD) vloni v polovině listopadu s velkou pompou ohlásilo, že vypovědělo smlouvu společnosti OKSystem na zpracování nového systému pro administraci a výplatu dávek. Smlouvu na tento systém ministerstvo uzavřelo v listopadu 2016. Po roce ji muselo vypovědět. „K tomuto kroku jsme se rozhodli na základě opakovaných jednání a neuspokojivému průběhu zakázky. Společnost OKsystem nám neposkytla ani v prodlouženém termínu přiměřenou jistotu, že pevné a závazné termíny realizace budou bez dalších obstrukcí dodrženy. Odstoupením od smlouvy chceme minimalizovat možnost vzniku škody, které jsme povinni předcházet,“ uvedl tehdy ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti Jiří Károly. Podrobně jsme o kauze psali v textu Tendr na vývoj systému sociálních dávek zkolaboval. MPSV odstoupilo od smlouvy s firmou OKsystem

Nyní, téměř po roce, a dva roky od původně podepsané zakázky na nový dávkový systém, je ministerstvo opět v patové situaci. Dokonce v natolik patové, že nestihlo uplatnit opci na smlouvu, jíž si zajistilo výplatu dávek na starém informačním systému od stejného dodavatele – společnosti OKSystem. Ta byla uzavřena v nestandardní čas – loni 22. prosince s platností do konce února 2019. Možnost uplatnění opce byla stanovena do 30. 9. 2018. To však ministerstvo nestihlo a 9. října vyjednalo možnost uplatnění opce až do 30. 11. Pokud jí využije, prodlouží se smlouva o další dva roky. Pikantní na tom je, že pokud by společnost OKSystem dodala to, k čemu se zavázala, dostala by od MPSV asi 10x méně peněz, než je tomu nyní. MPSV totiž aktuálně hradí společnosti OKsystem cca půl miliardy korun ročně (43 milionů za měsíc) a po nasazení IS DAV by se úhrada této společnosti snížila na méně než 40 mil. korun ročně.

Podle mluvčí MPSV Barbary Hanousek Eckhardové je ministerstvo připraveno využít opce.
„Využitím opce dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2020,“ upřesnila mluvčí. Zarážející je, že vedení resortu dosud neuplatnilo žádné sankce vůči společnosti OKSystem, která podle tvrzení ministerských úředníků nespolupracovala na nové zakázce, která by jí přinesla řádově méně peněz. Sankce ze smlouvy, od které MPSV odstoupilo uplatněny nebyly. MPSV odstoupilo od smlouvy s OKsystem a.s. na základě  detailního vyhodnocení postupu dodavatele v projektu IS DAV I,“ uvedla Hanousek Eckhardová. Nový tendr byl sice vyhlášen, ale jeho vítěz dosud není znám. Hodnotící komise nyní zkoumá dodané materiály. Pokud by MPSV opci nevyužilo, systém sociálních dávek by byl na konci února 2019 vypnut a nevyplácely by se dávky.

„Využití opčního práva je nezbytné a oprávněné, neboť představuje za stávající situace jedinou možnost, jak zajistit bezproblémovou administraci výše zmíněných sociálních dávek i po 1. 3. 2019,“ argumentují zástupci ministerstva práce a sociálních věcí s tím, že v případě prodloužení poskytování služeb se nejedná o novou veřejnou zakázku, ale postup dle § 100 odst. 1 ve spojení s § 222 odst. 2 zákona ZZVZ. „Jde tak o provedení nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku způsobem, který si zadavatel v souladu se ZZVZ předem vyhradil,“ uvádí se v materiálu.

Nepodstatná změna za miliardu

Tato „nepodstatná změna“ však bude mít dalekosáhlé ekonomické důsledky. „Předpokládaná maximální hodnota plnění při využití opčního práva po dobu 22 měsíců a při dodržení harmonogramu postupného ukončování služeb je 713.839.500,- Kč včetně DPH. Na služby rozvoje lze v současné době predikovat náklady po dobu využití opce ve výši 320.000 000,- Kč včetně DPH.,“ uvádí se v materiálu pro ministry Babišova kabinetu. „Pokud by opční právo využito nebylo, došlo by od 1. března 2019 k obrovskému riziku spojeného s nemožností provozování klíčových systémů státu, které zajišťují výplatu dávek resortu MPSV v celkové částce přesahující 80 miliard korun ročně,“ uvádí se v materiálu.

V materiálu jsou rozebrány také další možné varianty vývoje včetně možnosti případného otevřeného výběrového řízení na podporu OKaplikací. Autoři materiálu ji však zavrhují, jelikož MPSV nemá všechna práva pro to, aby mohla do systému „pustit“ třetí stranu. Převzetí tohoto úkolu na sebe označuje za zcela nereálnou. „To je pro MPSV zcela nereálná varianta s ohledem na absenci komentovaných zdrojových kódů k základnímu programovému vybavení a zejména pak absenci odborníků, kteří by disponovali nezbytnou odborností k převzetí, podpoře či dokonce rozvoji takto robustního informačního systému.“

Zdržovací taktika OKSystemu vychází

Na dávkové systémy MPSV letos vyhlásilo výběrové řízení, ve kterém ale nastala patová situace. OKSystem pravděpodobně v tendru neuspěl a proto jej napadl u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „MPSV nemůže v jeho průběhu pokračovat, protože mu byl až do pravomocného skončení správního řízení uložen zákaz uzavřít smlouvu,“ uvádí se v materiálu. Podle mluvčí Barbary Hanousek Eckahrdové jsou hodnoceny nabídky dvou dodavatelů, kteří nabídky podali. OKSystem tak pokračuje ve zdržovací taktice, která mu dosud vychází a nutí ministerstvo fungovat na stávajících systémech. To samozřejmě nahrává OKSystemu, který tím udržuje svůj dobře placený byznys se státem.

Jiří Reichl

O tématu IT systémů na  MPSV píšeme pravidelně. Připomeňte si některé starší texty:

Exnáměstek Baxa zůstává na ministerstvu práce, s kyberbezpečností radit nebude 

Česká justice: Exnáměstek MPSV Baxa měl na starosti problémové IT zakázky. Nyní má radit… 

Ekonomický informační systém MPSV bude šetřit policie. Úřady práce na něj v polovině roku… 

Časté změny IT systémů MPSV tepe i NKÚ. Kontroloři našli nesrovnalosti za miliardy 

Den před volbami: sliby MPSV nejsou dodrženy, systém zaměstnanost nefunguje, EKIS posunou o rok 

Náměstek MPSV Baxa: řídíme resortní IT, ale odpovídají jednotlivé podřízené organizace 8.5.2017

ROZHOVOR o IT systémech na MPSV a ČSSZ s Robertem Baxou, náměstkem ministryně Marksové 8.5.2017

MPSV postupuje v oblasti IT nebezpečně, upozorňuje místopředseda sněmovny Bartošek 27.4.2017

Ministerstvo práce a sociálních věc nestíhá měnit své IT programy 

ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky

MPSV se výrazně komplikuje tendr na dávky 

MPSV a ČSSZ neplní vlastní termíny. Hazardují s výplatou důchodů od ledna 2018 26.5.2017

ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky 26.4.2017

Dvě zakázky „z ruky“ bez tendru z MPSV. Miliarda a 35 milionů. 23.12.2016

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter