Sobota, 13. srpna, 2022

Náměstek MPSV Baxa: řídíme resortní IT, ale odpovídají jednotlivé podřízené organizace

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na konci dubna jsme informovali o problémech, které provázejí vypisování veřejných zakázek na nové dodavatele IT systémů v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Problémy nejen přímo na ministerstvu, ale také v České správě sociálního zabezpečení se zabýval také výbor pro sociální politiku Sněmovny Parlamentu ČR. Položili jsme tedy několik otázek náměstkovi ministryně zodpovědnému za sekci informačních technologií Robertu Baxovi. Rozhovor byl bohužel pouze korespondenční, nebylo tedy možno reagovat na odpovědi.

Na posledním jednání poslaneckého výboru pro sociální věci se velmi podrobně probírala také situace na České správě sociálního zabezpečení (podrobně jsme psali v textu MPSV postupuje v oblasti IT nebezpečně, upozorňuje místopředseda sněmovny Bartošek).  Poslanec Ladislav Vilímec upozornil na to, důchodový počítačový systém běží na základě smlouvy, jež končí na konci tohoto roku. „Zajímalo by mne, jaký bude další postup, jestli se chystá další jednací řízení bez uveřejnění, nebo co se bude dít,“ ptal se Vilímec.

Ředitel ministerského IT odboru Jiří Károly upřesnil, že smlouva s firmou Fujitsu zajišťuje jen jednu část důchodové agendy, nikoliv celý její chod. „Můžeme říct, že 100% bude důchodová agenda běžet i v roce 2018. V současné době máme dvě varianty, buď otevřené řízení, nebo jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) pro stávajícího dodavatele. Já se kloním k druhé variantě do té doby, než bude vysoutěžen nový systém důchodové agendy,“ uvedl Károly. Nová důchodová agenda by měla být podle něj spuštěna na konci roku 2021. „Do té doby musíme zajistit to, co teď běží. Je to podobná situace, jakou jsme řešili na MPSV s firmou OKsystem,“ dodal ředitel IT odboru. ČSSZ měšíčně vyplácí cca 3,5 milionu důchodových dávek 2,9 milionům důchodců. Ročně přibude 220 tisíc nových žádostí o výplatu důchodu. O problémech na ČSSZ jsme informovali v textu ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky

Ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup, o jehož brzkém konci v čele této organizace se už nějakou dobu spekuluje, se před poslanci zmínil, že při svém nástupu do čela organizace nechal udělat audit, z něhož vyplynula řada pochybení. Na žádost poslanců o jeho poskytnutí však reagovalo vedení ČSSZ i ministerstva, že se musí poradit s právníky, jestli jej mohou vydat. Proto jsme se rozhodli o něj požádat také. Nebylo nám však vyhověno. Využíváme tedy zákona o svobodném přístupu k informacím a žádáme o materiál vzniklý z peněz daňových poplatníků, podle něj.

Mluvilo se o pochybeních, která zjistil zmiňovaný audit. Byla vyvozena nějaká konkrétní personální opatření? Můžete je popsat?

Nápravná opatření požadovaná z naší strany směřují zejména k provedení činností směřujících k odstranění některých nedostatků, a to případně i personálních. Jinými slovy identifikace konkrétních „viníků“ a volba způsobu vypořádání s nimi je čistě záležitostí ČSSZ. Vedení ČSSZ je v tomto ohledu plně kompetentní. Zároveň tak musí provést nápravu identifikovaného závadného stavu.

Celý rozhovor je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru. Předplaťte si také náš produkt mapující chystané změny zákonů v oblasti ekonomiky a Evropské unie (www.ekonomickydenik.cz) politiky a justice (http://www.ceska-justice.cz/) a zdravotnictví (www.zdravotnicky-denik.cz/)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter