MPSV a ČSSZ neplní vlastní termíny. Hazardují s výplatou důchodů od ledna 2018

Klíčové IT systémy. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Ministerstvo práce a sociálních věcí, ani Česká správa sociálního zabezpečení nedodržují svoje vlastní termíny, které si vedení obou organizací stanovilo při zajišťovaní dodavatele pro projekt Nový systém důchodových dávek (NSDA).

Vedení státních institucí – České správy sociálního zabezpečení a Ministertva práce a sociálních věcí spoléhá na v Česku nadužívaný systém výběrového řízení s jedním dodavatelem (JŘBU), který ve srovnatelném případu tendru na mýtný systém pokutoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a kritizovala jej také komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání, malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowská. Podle právních expertů oslovených Ekonomickým deníkem se MPSV a ČSSZ dostávají na hranu zákona o zadávání veřejných zakázek. Použití JŘBU je v tomto případě více než sporné.

Redakci Ekonomického deníku se podařilo získat dokumenty dokládající, že jak vedení Ministerstva práce a sociálních věcí, tak vedení České správy sociálního zabezpečení nedodržuje dříve stanovený harmonogram dílčích kroků pro nalezení nového dodavatele důchodového systému (NSDA), což je informační systém potřebný pro výplatu důchodů.

Nejvyšší vedení obou organizací starajících se o sociální dávky i výplatu důchodů navíc spoléhá na to, že bude moci prodloužit stávající kontrakt o další čtyři roky, než vysoutěží nového dodavatele a ten odzkouší nabízený program souběžně se stávajícím.

Podle právních expertů oslovených Ekonomickým deníkem se MPSV a ČSSZ dostávají na hranu zákona o zadávání veřejných zakázek. Použití JŘBU je v tomto případě více než sporné.

Specialisté na veřejné zakázky nepovažují tento postup za správný. Musím upozornit na to, že jednací řízení bez uveřejnění nelze použít kdykoli uzná zadavatel za vhodné a výhodnější. Jednací řízení bez uveřejnění je možné použít pouze v zákonem stanovených důvodech, které obsahují řadu omezení. JŘBU lze použít tehdy, pokud může být zakázka splněna pouze určitým dodavatelem, neboť předmětem plnění veřejné zakázky je jedinečné umělecké dílo nebo výkon, nebo z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž, nebo je to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví,“ uvedla právnička Transparency international Martina Mikolášková. A upozorňuje na skutečnost, že pokud sám Károly uvažuje o tom, že existují dvě možnosti zadávání této veřejné zakázky, přičemž je jednou z možností konání otevřeného řízení, pak je vyloučeno, že by toto mohlo být nahrazeno JŘBU.

Ve hře není jen 300 milionů korun, což je předpokládaná hodnota zakázky, ale především výplata důchodů téměř třem milionům osob, které na tuto dávku mají nárok. Měsíčně jde o 3,5 milionu důchodových dávek a každý rok přibývá cca 200 tisíc nových „důchodců“.

24. listopadu loňského roku podepsala ministryně Michaela Marksová dokument s názvem Zřizovací listina projektu Nový systém důchodových agend (NSDA), v jehož harmonogramu je napsáno: „24. 11. 2016 – 31. 12. 2017 (uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)“. V řídícím výboru projektu, který podle této listiny „rozhoduje o základních aspektech projektu, předmětem je zajištění vrcholového řízení, schvaluje významné změny v zadání, kontroluje stav prací a schvaluje zásadní dokumenty projektu,..“ zasedá náměstek MPSV pro IT Rober Baxa, ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup, ředitelem projektu je Radomír Jurča. Přitom už v té době se podřízení Marksové chystali na jiný postup, který odpovídá dnešní situaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V říjnu loňského roku byl na MPSV prezentován projekt NSDA, kde se již počítá s tím, že vítězný uchazeč nebude do konce letošního roku vybrán a zajištění chodu části důchodového systému bude svěřeno stávajícímu dodavateli až do konce roku 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázkou tedy je, proč nechali svoji nejvyšší šéfovou podepsat materiál, jehož splnění nebylo reálné.

Nyní vedení resortu přiznává, že bude potřeba vypsat nové výběrové řízení, jehož vyhodnocení bude trvat dlouho. Vyplynulo to z jednání poslaneckého sociálního výboru v dubnu, tak z odpovědí náměstka ministryně práce pro IT Roberta Baxy v našem rozhovoru ze začátku května. „Na základě analýzy technického stavu a technologických možností současného důchodového systému, po diskusi na Radě vlády pro informační společnost a odborem hlavního architekta e-governmentu bylo rozhodnuto o přípravě otevřeného zadávacího řízení projektu NSDA (nový systém důchodových agend). V současné době probíhá sběr technických požadavků a příprava zadávací dokumentace,“ odpověděl Baxa na jednu z otázek.

MPSV a ČSSZ chtějí JŘBU, právníci to rozporují. EK chce za ně postihy

Baxa v rozhovoru otevřeně přiznal, že MPSV počítá s tím, že bude prodloužení fungování stávajícího důchodového systému řešit prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). „Provoz NSDA má být implementován a následně provozován v rezortním datovém centru. Do doby ostrého provozu NSDA je tak třeba zajistit technický provoz infrastruktury pro původní důchodový systém a to je zakázka, o které hovořil Mgr. Károly. Jde o stávající HW zabezpečení (mainframe) po dobu 1. 1.2018 – 31. 12.2021. Jak sám uvádíte, na přechodnou dobu bude potřebné uzavřít překlenovací smlouvu, což je zakázka, kterou bude vypisovat ČSSZ. Detailní odůvodnění případného použití JŘBU tak spadá do kompetence ČSSZ, bude samozřejmě podléhat standardnímu procesu – projednání poradou vedení, projednání odborem hlavního architekta, projednání pracovní skupinou pro JŘBU a následně Radou vlády pro informační společnost,“ uvedl Robert Baxa s tím, že ministerstvo ani ČSSZ nemají dosud takový postup ve speciální komisi pro JŘBU předjednán.

Podobný případ se řešil loni ohledně prodloužení kontraktu na výběr mýtného pro stávající konsorcium vedené společností Kapsch. Tehdejší zadavatel – Ministerstvo dopravy ČR také argumentovat časovou tísní a nutností zajistit výběr mýta. Požadavek byl komisí pro JŘBU schválen, ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za to udělil ministerstvu dopravy pokutu. Kroky českých úřadů však ostře kritizovala Evropská komise, konkrétně  komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání, malé a střední podniky Elżbietou Bieńkowská. Ta ve svém dopise kritizovala rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který sice rozhodl, že použití tzv. „jednacího řízení bez uveřejnění“ ministerstvem dopravy pro prodloužení smlouvy s Kapschem bylo neodůvodněné –ale uložil „jen“ milionovou pokutu a navíc „opomněl“ zastavit platnost smlouvy. „V této souvislosti má Evropská komise pochybnosti o účinném, přiměřeném a odrazujícím charakteru sankcí, které přezkumný orgán uložil….. Pokuta ve výši 1.000.000 korun, která představuje 1/19 denního příjmu ze systému pro výběr mýtného, což je příjem za přibližně jednu hodinu provozu, sotva splňuje požadavek na účinný, přiměřený a odrazující prostředek nápravy…,“ stálo v dopise (podrobně jsme psali v textu Komise tvrdě kritizuje vládu a ÚOHS kvůli Kapschi)

Jiří Skuhrovec, odborník na vypisování zakázek ve státní správě, který předsedá spolku Econlab míní, že jde o typický příklad závislosti zadavatele na jediném dodavateli (podrobně jsme o tomto jevu v českých veřejných zakázkách psali v červencovém textu Firmy „zamykají“ úřady do vlastních produktů a služeb. Pak musí vypisovat JŘBU. Závislost na jediném dodavateli software je v ČR bohužel běžný stav, ze kterého se vymaňuje těžko. Firmy pro udržení svého monopolu využívají všech prostředků – od personálních vazeb po stížnosti na ÚOHS, kterými lze otevřenou soutěž zdržovat roky. Že nový systém nepoběží letos ani napřesrok už je dnes jasné´,“ uvedl k plánům MPSV Skuhrovec.

Co by se stalo, kdyby komise postup ministerstva, respektive správy sociálního zabezpečení neschválila, případně kdyby plnění takové smlouvy zakázal ÚOHS, není jisté. Podle kuloárních informací všichni zainteresovaní spoléhají na to, že si nikdo „nevezme na triko“, že se od ledna 2018 nebudou vyplácet důchody. Zvlášť ne v době těsně před volbami, kdy bude tento návrh pravděpodobně schvalován.

Jiří Reichl

 

 

O tématu IT systémů v resortu MPSV jsme také psali:

ROZHOVOR o IT systémech na MPSV a ČSSZ s Robertem Baxou, náměstkem ministryně Marksové

MPSV postupuje v oblasti IT nebezpečně, upozorňuje místopředseda sněmovny Bartošek

ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky

MPSV se výrazně komplikuje tendr na dávk