Komise tvrdě kritizuje vládu a ÚOHS kvůli Kapschi

Komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání, malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowská. Foto: Jiří Reichl

Evropská komise požaduje po České republice vysvětlení postupu při nevypsání veřejné zakázky na mýtný systém a její prodloužení o tři roky pro společnost Kapsch. Ministři a premiér mají termín odpovědi 15. dubna.

Česká republika by se mohla dostat až před Soudní dvůr EU kvůli prodloužení smlouvy na výběr mýtného v České republice s konsorciem firem vedených společností Kapsch. Komise se odvolává na článek 258 Smlouvy o fungování EU. „Má-li Komise za to, že členský stát nesplnil povinnost, která pro něj ze Smluv vyplývá, vydá o tom odůvodněné stanovisko poté, co umožní tomuto státu podat vyjádření. Nevyhoví-li tento stát stanovisku ve lhůtě stanovené Komisí, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru Evropské unie.“

Vyplývá to z dopisu, který už téměř dva měsíce řeší ministerstva dopravy, zahraničních věcí a pravděpodobně též premiérův kabinet. Premiér Sobotka se dnes odpoledne dokonce sešel s komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání, malé a střední podniky Elżbietou Bieńkowskou, která je pod zmiňovaným dopisem podepsána. „O tématu mýta v Česku jsme nejednali, řešili jsme jen mýto v Rakousku a Německu,“ odpověděla nejdřív na dotaz Ekonomického deníku Bieńkowská. Po poradě se svými spolupracovníky doplnila, že se k tématu mýtného v České republice vyjádří později. Okolí premiéra tvrdí, že o obsahu dopisu, či odpovědi na něj nepřišla řeč, zdroje Ekonomického deníku mluví o opaku.

Nicméně skutečností je, že Komise požaduje vysvětlení postupu ministerstva dopravy při postupu při zavedení mýtného systému na léta 2017-2019. Reagovala tak na podnět společnosti SkyToll, která si v Bruselu stěžovala na postup českého ministerstva dopravy, jež prodloužilo smlouvu se stávajícím dodavatelem, konsorciem společností vedených firmou Kapsch, na další tři roky. O stížnosti jsme podrobně psali v říjnovém textu Skytoll si stěžuje na mýto u Evropské komise.

Evropská komisařka v dopise upozorňuje, že se domnívá, že Ministerstvo dopravy nepřijalo včas kroky směřující k uspořádání výběru elektronického mýtného v období následujícím po 31. prosinci 2016 s souladu s evropskými pravidly o zadávání veřejných zakázek.

Komisařka navíc kritizuje rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který sice rozhodl, že použití tzv. „jednacího řízení bez uveřejnění“ ministerstvem dopravy pro prodloužení smlouvy s Kapschem bylo neodůvodněné – psali jsme v textu ÚOHS pokutuje Dopravu: Milion za smlouvu s Kapschem na mýto – ale uložil „jen“ milionovou pokutu a navíc „opomněl“ zastavit platnost smlouvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je z dopisu vidět, Evropská komise zdůrazňuje, že Česká republika stále nadužívá tzv. „jednací řízení bez uveřejnění,“ tedy způsob, jak zadávat veřejné zakázky vybraným dodavatelům. Tomuto tématu se Ekonomický deník obšírně věnuje. Můžete si přečíst například texty Jsme nejlepší v Evropě! Zadáváme nejvíc tendrů bez soutěže či Firmy „zamykají“ úřady do vlastních produktů a služeb. Pak musí vypisovat JŘBU.

Komise také kritizuje Ministerstvo dopravy ČR za to, že deset let vědělo, že předchozí smlouva s Kapschem končí ka konci roku 2016 a přesto nebylo schopno připravit řádné výběrové řízení na období po roce 2016 a pak se „vymlouvalo“ na časovou tíseň, neprodloužilo smlouvu Kapschi jen na nezbytně nutnou dobu pro vypsání veřejné zakázky, ale rovno na tři roky. Navíc Komise kritizuje Úřad na ochranu hospodářské soutěže, že neřešil přiměřenost délky této smlouvy.

 

 

 

 

 

V dopise však komisařka připouští, že nemá další podklady od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterými se bude po obdržení odpovědi z České republiky zabývat. V případě, že se úředníkům v Evropské komisi nebudou odpovědi zdát dostatečné, mohou si vyžádat další doplnění. Pokud ani poté nebudou spokojeni, mohou Českou republiku zažalovat před Evropským soudním dvorem za porušení unijních pravidel.

Jiří Reichl

 

O tématech spojených s mýtným píšeme pravidelně. Přečtěte si starší texty:

Šimoník hájí mýto: Pošvářová nemá pravdu, mýto je OK 22.11.2016

ÚOHS zamítl stížnost SkyTollu na mýto. Bude jej vybírat nadále Kapsch 18.11.2016

Skytoll si stěžuje na mýto u Evropské komise 31.10.2016

ÚOHS pokutuje Dopravu: Milion za smlouvu s Kapschem na mýto 25.10.2016

Bitva o mýto: Skytoll požaduje zastavení plnění smlouvy s Kapschem 26.9.2016

Ťok: Skytoll nemůže ve sporu o mýto uspět

SkyToll chystá právní bitvu o mýto

Ministerstvo dopravy navrhuje mýto jen na některé „jedničky“

 Vláda řeší mýto

ANO se diví, že na ně ČSSD „střílí“ kvůli mýtu. Náboje jí však dalo samo

SkyToll CZ: Mýto na tři roky bez tendru napadneme

Vláda schválila mýto pro Kapsch na další tři roky

Posudky na mýto potvrzují Kapsch, SkyToll nesouhlasí a vyčkává kroků ÚOHS