ÚOHS pokutuje Dopravu: Milion za smlouvu s Kapschem na mýto

Dálnice. Zdroj: Wikipedia

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes uvedl, že udělil milionovou pokutu Ministerstvu dopravy ČR za uzavření smlouvy na provoz mýta s konsorciem vedeným společností Kapsch.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém prvostupňovém rozhodnutí z 25.10.2016 dospěl k závěru, že Ministerstvo dopravy České republiky postupovalo při uzavírání dodatků ke smlouvám o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací a o poskytování služeb souvisejících s provozem systému výkonového zpoplatnění komunikací, které mají zajistit provoz systému elektronického mýta po roce 2016, v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách,“ uvedlo tiskové oddělení úřadu v tiskové zprávě.
Podle úřadu se ministerstvo dopravy dopustilo správního deliktu, když uzavřelo uvedené dodatky se společnostmi ze skupiny Kapsch v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky pro využití tohoto druhu zadávacího řízení. „Zadavatel si totiž stav technické exkluzivity ve prospěch vybraného uchazeče, jímž využití jednacího řízení odůvodňoval, vytvořil sám, konkrétně uzavřením smluv se skupinou Kapsch v roce 2006,“ uvádí zpráva.

Prvostupňové rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Úřad vede v téže věci také řízení o návrhu na uložení zákazu plnění ze smlouvy, který podala společnost Sky Toll. Podrobně jsme o tom psali v textu Bitva o mýto: Skytoll požaduje zastavení plnění smlouvy s Kapschem.

Reakci ministerstva dopravy se prozatím nepodařilo zjistit, lze však předpokládat, že odpoví v tom smyslu, že proti rozhodnutí ÚOHS podá rozklad. Když SkyToll, který se o mýto také uchází, avizoval, že případný podpis smlouvy napadne u antimonopolního úřadu, nechal se ministr dopravy Dan Ťok slyšet, že firma nemůže uspět. Podrobně jsme o tom psali v zářijovém textu Ťok: Skytoll nemůže ve sporu o mýto uspět. Zdá se, že ministr dopravy neměl tak zcela pravdu.

O tom, že jsou uzavřeny takové smlouvy, které pak nutí státní organizace uzavírat smlouvy se stále stejnými dodavateli jsme psali například v textu Firmy „zamykají“ úřady do vlastních produktů a služeb. Pak musí vypisovat JŘBU. Evropská unie také Českou republiku často kritizuje za nadměrné využívání institutu Jednacího řízení bez uveřejnění. Podle bruselských statistik jsme v tomto ohledu nejlepší v Evropě, což však není to, čím by se ČR měla chlubit. Podrobně jsme o tom psali v textu Jsme nejlepší v Evropě! Zadáváme nejvíc tendrů bez soutěže.

Jiří Reichl

 

Další texty o mýtu a bojích okolo něj si můžete přečíst zde:

Ministerstvo dopravy navrhuje mýto jen na některé „jedničky“

Vláda řeší mýto

SkyToll CZ: Mýto na tři roky bez tendru napadneme

Vláda schválila mýto pro Kapsch na další tři roky

Posudky na mýto potvrzují Kapsch, SkyToll nesouhlasí a vyčkává kroků ÚOHS