Sobota, 13. srpna, 2022

Posudky na mýto potvrzují Kapsch, SkyToll nesouhlasí a vyčkává kroků ÚOHS

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo dopravy dostalo před několika týdny na stůl odpovědi na dotazy, které stanovilo ohledně mýta. Zásadním dotazem bylo, jestli je možné, aby od 1. 1. 2017 začal provozovat mýto někdo jiný, než stávající provozovatel, konsorcium Kapsch. Odpověď se dala předpokládat. Znalecký posudek společnosti A-Consult plus, který má redakce k dispozici, říká, že ne.

„Je možné , aby předmět plnění připravované veřejné zakázky Provoz systému elektronického mýta od 1.ledna 2017 s uvažovaným jediným uchazečem, jímž je konsorcium společnosti Kapsch, realizoval i kterýkoli jiný odborně způsobilý dodavatel?,“ položili ministerští úředníci dotaz znalcům. Jejich odpověď je: „Není možné, aby předmět plnění připravované veřejné zakázky „Provoz stávajícího systému elektronického mýta mýtného systému od 1. ledna 2017“ s uvažovaným jediným uchazečem, jímž je konsorcium společnosti Kapsch, realizoval i kterýkoli jiný odborně způsobilý dodavatel.“

Ministerstvo dopravy pak také požadovalo, v případě, že bude odpověď na první otázku negativní, aby znalci rozvedli, proč není možné vybrat jiného uchazeče. Na celkem 50 stranách posudku jsou jednotlivé detaily dopodrobna rozebírány. Závěr je však zcela jasný: Znalecký ústav dospěl k jednoznačnému závěru, že bezproblémový a bezrizikový přechod ze stávajícího dodavatele na nově vybraného dodavatele vyžaduje minimálně 12 měsíční období, s tím, že během prvních 6ti měsíců musí nový dodavatel prokázat svojí kvalifikaci a schopnost zajistit funkčnost, provozuschopnost, bezpečnost a efektivitu výběru mýta včetně postupu implementace EETS,“ píše se ve znaleckém posudku.

Autoři mimo jiné píší, že do 31.12.2016 je obsah smluv mezi generálním dodavatelem (GD) a jeho subdodavateli důvěrný. Pokud nedojde k dohodě, nebude mít GD zřejmě důvod zahájení jednání mezi novým dodavatelem (NVD) a svými subdodavateli podpořit.„Lze uvést, že např. jednání s hlavními subdodavateli (ČSOB, HP, TO2) při vypsání veřejné zakázky trvala více než 12 měsíců. V případě, že by NVD měl možnost měnit skladbu a rozsah plnění svých subdodavatelů, je výše uvedené z pohledu důvěrnosti méně relevantní, nicméně to výrazně omezí možnosti spolupráce stávajícího GD na školení, testování apod. Nicméně musí dojít k prověřování kvalifikace veškerých subdodavatelů NVD. Je také nutno vzít v úvahu, že pro stávající klíčové subdodavatele nemusí být NVD akceptovatelný smluvní partner a smlouva nebude uzavřena a činnost zajištěna.“

Potvrdily se tak předpovědi, které jsme přinesli v sérii článků, například v textu Ťok zadá mýto Kapschi na další 3 roky či SkyToll CZ: Mýto na tři roky bez tendru napadneme.

Skytoll CZ: Kdo chce psa bít, hůl si najde

Zajímalo nás proto, jak se ke stávající situaci staví nejhlasitější kritik systému, společnost SkyTool CZ, zeptali jsme se tedy jejího komunikačního manažera Antona Bódise na několik otázek.

Anton Bódis_SkyToll. Zdroj: SkyToll
Anton Bódis_SkyToll. Zdroj: SkyToll

 • Co říkáte na závěry posudků zadaných ministerstvem dopravy?
  Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde“. Celkově se o posudcích dá říci, že otázky týkající se technologické stránky výběru mýta po 1. lednu 2017 byly naformulované sugestivně. Stanoviska autorů posudků měla potvrdit, že jiné řešení, než pokračování se současným provozovatelem, není možné. Autoři nadefinovali tři oblasti, proč nikdo jiný nepřichází do úvahy. Všechny tři obsahovala nabídka, kterou SkyToll předložil ministerstvu dopravy s řešením zbavujícím Českou republiku závislosti na současném provozovateli systému. Právní stanoviska vycházela z nesprávných technických závěrů, a tedy, což je logické, dospěli autoři k závěru, že JŘBÚ s jedním uchazečem je v pořádku. Kdyby dostali objektivní technický vstup, právní analýza by dopadla úplně jinak a stanoviska by musela potvrdit, že nejednat s vícero subjekty je v rozporu se zákonem. Sečteno a podtrženo, vládě se na stůl dostaly zkreslené informace vycházející ze zmanipulovaného výsledku technických stanovisek.
 • Učinili jste již analýzy možných právních kroků?
  V této chvíli nechceme předbíhat vývoj událostí. Je tu ještě vláda, která musí kroky ministerstva dopravy schválit. Pevně věříme, že ta na rozdíl od ministerstva dopravy nebude postupovat proti ekonomickým zájmům České republiky. V neposlední řadě je tu i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, s nímž má kvůli své nekvalitní práci ministerstvo dopravy dostatek zkušeností, a který podle našeho přesvědčení bude konat i v případě, že by návrh na prodloužení smlouvy se současným provozovatelem mýta v České republice prošel vládou. Do časové tísně se totiž ministerstvo dostalo samo, a co se týče technické unikátnosti, tak o té nemůže být v případě českého mýtného systému řeč, proto neexistuje důvod, proč by musel mýto v ČR nadále provozovat současný provozovatel.Náš názor koresponduje i s názorem Nejvyššího správního soudu ČR, který už rozhodoval v jiné, podobné věci. Jeho rozsudek je pravděpodobně aplikovatelný i na převzetí provozu mýtného systému a mohl by být precedentem a uvádí se v něm: „zadavatel nemůže pro zadání veřejné zakázky využít institutu jednacího řízení bez uveřejnění s odůvodněním, že veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem, pokud svým jednáním vytvoří podmínky pro to, aby veřejnou zakázku mohl splnit pouze tento určitý dodavatel.  
 • Můžete specifikovat váš další postup?
  Jak již jsem uvedl, v tuto chvíli čekáme, jak se k celé záležitosti postaví vláda či ÚHOS. 
 • Pokud ne, kdy by se dal nějaký posun v této věci očekávat?
  Dění kolem českého mýta je tak nestandardní, že si absolutně netroufáme odhadovat další vývoj.
 • Domníváte se, že vaše právní kroky mohou znemožnit zadání mýta od 1/2017 do 12/2019 současnému provozovateli mýta?
  Česká republika je právním státem, proto věříme, že zadání mýta současnému provozovateli na další období, bez ohledu na výhodnost či nevýhodnost pro stát, znemožní kompetentní české úřady a naše právní kroky nebudou nutné. 
 • Uvažujete že se obrátíte na ÚOHS a napadnete zvolený postup z hlediska rozporu s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách?
  Jsme přesvědčeni, že ÚHOS činnost ministerstva dopravy sleduje a i s ohledem na to, že ministerstvo v poslední době v podstatě není schopno vypsat jakoukoliv zakázku, aby nebyla v rozporu se zákonem a bude konat sám.

Vypadá to, že souboj o provoz mýtného systému v České republice ještě zdaleka neskončil. Menší bitva se dá očekávat o provoz systému 2017-2019, což podle názoru Ekonomického deníku je již „ložená“ věc a zůstane stávajícímu provozovateli. Velká a hlavní bitva, na niž se všichni zúčastnění řádně připraví, nastane o provoz systému 2020+.

 O témati čtěte více?:

Prodloužení smlouvy s Kapschem míří do vlády

Ťok zadá mýto Kapschi na další 3 roky

SkyToll CZ: Mýto na tři roky bez tendru napadneme

Jiří Reichl

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter