Prodloužení smlouvy s Kapschem míří do vlády

Ministerstvo dopravy posílá do připomínkového řízení materiál, navrhující bezodkladně provést zadávací řízení bez uveřejnění a to s cílem prodloužit smlouvu se současným provozovatelem Systému elektronického mýta – společností Kapsch

Zahájeno má být co nejdříve. Kapsch by tak bez soutěže provozoval elektronické mýto další 2 až 3 roky po vypršení smlouvy na konci letošního roku. Podle materiálu ministerstva dopravy se na tom 25. ledna údajně dohodly špičky koaličních stran ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Rozhodnutí ještě musí projednat a formálně posvětit vláda. Ministerstva mohou uplatnit své připomínky do 15.2.

Dohoda koaličních stran určila, že pro řešení výkonového zpoplatnění v období od 1. 1edna 2017 bude upuštěno od přípravy a realizace otevřeného nebo užšího zadávacího řízení na tříletý provoz stávajícího Systému elektronického mýta. Smlouvu s Kapschem chce ministerstvo prodloužit nejdéle do doby plného zahájení provozu nového Systému elektronického mýta, který bude dodán a provozován nově vybraným dodavatelem služeb v rámci otevřeného zadávacího řízení. Délku prodloužení smlouvy a zákonnost takového postupu ministerstvo dopravy plánuje předem projednat s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Realizace zadávacího řízení na provoz nového Systému elektronického mýta by pak měla probíhat do konce roku 2018.

Ministerstvo dopravy v materiálu přiznalo, že se mu „nepodařilo dosáhnout v čase ještě relevantním pro realizaci užšího zadávacího řízení na provoz stávajícího Systému elektronického mýta kýžené dohody o součinnosti, čímž nebyly vytvořeny základní předpoklady pro realizaci zadávacího řízení na provoz stávajícího Systému elektronického mýta.“ Proto tvrdí, že „zejména z technických důvodů je provoz stávajícího systému nepředatelný jakémukoliv jinému subjektu, než kterým je stávající dodavatel služeb“. Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) předkládá návrh  v  „krizové variantě, neboť se ve své podstatě jedná o jedinou možnou a dosažitelnou variantu“ píše se v dokumentu.

Kapsch napsal důležitý dopis

Resort dopravy se také odvolává na dopis generálního ředitele Kapsche Karla Feixe ze 13 ledna 2016. Uvádí, že pro potřebu prodloužení smlouvy je nutné zahájit jednání se subdodavateli, bez kterých nelze poskytovat provozní služby. „S ohledem na zvolený postup je v dopise uveden požadavek, aby do konce měsíce ledna 2016, nejdéle však do poloviny měsíce února 2016 přijala vláda Česká republiky příslušné usnesení související s projednáním možností prodloužení smlouvy a se zajištěním součinnosti, která je nezbytná pro případnou předatelnost systému po roce 2019“ píše se v materiálu ministerstva dopravy.

Vláda tak  pravděpodobně  nevyslyší  nabídku maďarské společnosti National Toll Payment. Satelitní výběrčí mýta v Maďarsku přitom včera ministerstvu dopravy sdělil, že by služby zvládl poskytovat za polovinu dnešní dvoumiliardové platby. Rovněž slovenský provozovatel mýta, společnost SkyToll,  zřejmě nevstoupí  do hry o provozování  mýtného systému po 31.12.2016. Byl to právě šéf Skytollu Martin Okáli, který už v prosinci roku 2014, tedy již za působení stávajícího ministra pana Ťoka, vyslal ministerstvu dopravy jasný vzkaz, že společnost SkyToll má zájem zúčastnit se otevřeného a technologicky neutrálního výběrového řízení, které by bylo nejtransparentnější variantou, jak zajistit optimálního provozovatele mýtného systému po roce 2016.

SkyToll  přitom v lednu letošního roku navrhl vládě scénář, který by umožnil vybrat nejvhodnějšího dodavatele prostřednictvím „technologicky neutrálního zadávacího řízení“, což byl také původní záměr vlády a celé koalice.  Jednací řízení bez uveřejnění by ale muselo být vedeno nejen s původním dodavatelem (Kapsch), ale nejméně s jedním dalším dodavatelem. Vítězem by se potom stal dodavatel, který nejlépe splní podmínky zadávacího řízení.

SkyToll předpokládá, že „nový dodavatel potřebuje pouze získat technickou dokumentaci k těm částem systému v majetku státu, kterou převezme a bude dále provozovat — podle veřejně učiněných prohlášení představitelů konsorcia Kapsch v médiích se lze domnívat, že ŘSD jako provozovatel elektronického mýta má tuto dokumentaci k dispozici a tato dokumentace je úplná a aktuální“ uvádí se v důvěrném materiálu SkyTollu, který má Ekonomický deník k dispozici.

Nový dodavatel by pak podle návrhu SkyTollu zpracoval a na základě výzvy zadavatele předložil nabídku s těmito parametry:

 • zaváže se zajistit výběr mýtného od 1.1.2017 na dobu 36 měsíců, a to za

předpokladu, že příslušná smlouva bude uzavřena nejpozději do 30.9.2016,

 • zaváže se poskytnout všechnu potřebnou součinnost při předávání nebo migraci

mýtného systému po vypršení smlouvy,

 • zaváže se využít existující infrastrukturu na komunikacích (mýtné a kontrolní brány, hlídková vozidla),
 • zaváže se i nadále využívat existující mikrovlnné palubní jednotky (OBU) nejméně po dobu jejich zbývající životnosti, zaváže se na výzvu zadavatele dodávat zadavateli nové jednotky OBU v počtu do 60 tis. ks ročně na základě samostatných objednávek,
 • zaváže se zřídit centrální systém (pokud nevyužije prvky stávajícího systému) na

místě určeném zadavatelem (na území ČR),

 • zaváže se zajistit zákaznická místa, call-centrum, služby banky aj. v rozsahu

požadovaném zadavatelem a tyto služby propojit s centrálním systémem, a to buď v původním rozsahu nebo s možností optimalizace podle požadavků zadavatele,

 • zaváže se k splnění všech funkčních požadavků, kladených na elektronický mýtný systém, a to nejméně v rozsahu funkcí stávajícího systému,
 • zaručí se za výběr mýtného s účinností předpisu mýtného stanovenou původní smlouvou, tj. min. 95,0%, případné rozdíly uhradí z vlastních zdrojů,
 • zaručí se za dodržení ostatních parametrů služeb (SLA) podle požadavků původní

smlouvy,

 • zaváže se zajistit podporu Evropské mýtné služby od 1.1.2017,
 • nabídne jako volitelnou možnost uplatnit hybridní řešení pro rozšíření zpoplatnění

ostatních silnic vč. vybraných silnic nižších tříd až do celkové zpoplatněné délky

20.000 km

Ministr Dan Ťok by tedy s největší pravděpodobností mohl tímto postupem vyřešit dva zásadní problémy najednou, a to kontinuitu výběru mýta po 31.12.2016 a realizaci řádného nabídkového řízení na nového provozovatele s odstraněním nepříjemné závislosti na součinnosti stávajícího provozovatele.

Nebo je  situace opravdu taková, jak ji vylíčil ministr Ťok na jednání s poslanci dne 28.1.2015, kde prohlásil, že „naše situace připomíná klec, ve které ministerstvo je, ale klíče od mí má Kapsch.“?

Pokud ano, je otázkou, kdo tomu pomáhá.  Je  zajímavé, že  materiál ministerstva dopravy do meziresortního připomínkového řízení byl odeslán již nyní, ačkoliv měl ministr nejprve předložit Řídícímu výboru k posouzení komplexnější harmonogram jednotlivých kroků, a to do týdne od předchozího zasedání Řídícího výboru, tedy do 1.2.2015. Řídící výbor se však včera nesešel.

Ivo Hartmann