Neděle, 18. dubna, 2021

Tendr na vývoj systému sociálních dávek zkolaboval. MPSV odstoupilo od smlouvy s firmou OKsystem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Více než stomilionový tendr na Informační systém Sociální dávky, který měla vyvinout společnost OKsystem, byl zrušen. Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes zrušilo smlouvu s touto firmou. Důvodem podle ministerstva byla neuspokojivý stav příprav projektu.

Rok a půl poté, co Ekonomický deník v polovině dubna textem Zkolabuje systém na sociální dávky? upozornil, že dalšímu klíčovému informačnímu systému Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na administraci výplaty sociálních dávek hrozí vážné problémy v realizaci, vedení ministerstva odstoupilo od smlouvy s vítěznou společností OKsystem.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí 16. listopadu odstoupilo od smlouvy o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“ a poskytování souvisejících služeb, které byla uzavřena mezi MPSV a společností OKsystem, a.s. dne 2. 11. 2016. Vypovězením smlouvy není ohrožena výplata sociálních dávek,“ uvedlo MPSV.

Podle ministerstva byla smlouva o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“ a poskytování souvisejících služeb uzavřena v listopadu 2016.  „V dopise z 2. listopadu 2017 požadovalo MPSV po společnosti v zájmu eliminace vzniku dalších škod a ochrany zájmu na řádném dokončení zakázky – projektu IS DAV poskytnutí přiměřené jistoty, že termíny budou dodrženy s tím, že v opačném případě je MPSV připraveno odstoupit od smlouvy.“

MPSV aktuálně hradí společnosti OKsystem cca půl miliardy korun ročně a po nasazení IS DAV by se úhrada této společnosti snížila na méně než 40 mil. korun ročně. 

V květnu jsme hovořili o vývoji IT systémů a zakázek s náměstkem MPSV Robertem Baxou. 

„K tomuto kroku jsme se rozhodli na základě opakovaných jednání a neuspokojivému průběhu zakázky. Společnost OKsystem nám neposkytla ani v prodlouženém termínu přiměřenou jistotu, že pevné a závazné termíny realizace budou bez dalších obstrukcí dodrženy. Odstoupením od smlouvy chceme minimalizovat možnost vzniku škody, které jsme povinni předcházet,“ uvedl ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti Jiří Károly.

Ministerstvo požadovalo záruku, že dodavatel zajistí dodání dílčí etapy řešení ve smluvním termínu, a také dodání finálního a otestovaného díla nejpozději ke dni 20. 7. 2018. Dodání přitom mělo být spojeno se zahájením poskytování služeb podpory.

„Přes opakovaná jednání i za účasti právních zástupců nepotvrdila společnost zahájení etapy realizace a tím konečný termín dokončení. Společnost argumentuje neposkytnutím součinnosti ze strany MPSV, ačkoliv tyto požadavky nesouvisí se zahájením a zejména realizací další etapy zakázky. Ministerstvo dále eviduje celou řadu dalších sporných otázek, kterou je například migrace dat, která je naprosto klíčová a musí být podpořena všemi bezpečnostními prvky a opatřeními,“ uvádí ministerstvo. „Vzhledem k tomu, že MPSV záruku nedostalo a komunikace s dodavatelem probíhá se stejnými argumenty, je zřejmé, že výše uvedený termín dokončení díla není ze strany společnosti OKsystem reálný.“

MPSV zároveň uveřejňuje předběžné oznámení o vyhlášení nové veřejné zakázky, která bude vyhlášena v nejbližším termínu.

Nový dávkový systém měl být podle původních představ MPSV spuštěn k 1. lednu 2017. Odborníci již v dubnu 2016 upozorňovali na to, že je tento termín téměř nereálný. „Je stanovena lhůta od uzavření smlouvy. Určité zdržení v rámci zadávacího řízení tedy ze smluvního hlediska nepůsobí komplikace. I v případě, kdy z důvodu zdržení v rámci zadávacího řízení nebude nový systém sociálních dávek spuštěn již k 1. 1. 2017, nebude tímto negativně dotčen chod nezbytných systémů v rámci resortu MPSV,“ řekl tehdy Petr Sulek. Tato podmínka ze všeho nejvíce nahrávala do karet vítězi původního tendru, společnosti OKsystem, jelikož ta provozuje stávající IT systém a nemusí, na rozdíl od ostatních soutěžitelů nic složitě testovat a nastavovat.

Dávkový informační systém není zdaleka jediným, se kterým má MPSV velké problémy. Na začátku týdne jsme informovali o tom, že z rozhodnutí vedení ministerstva bylo posunuto nasazení nové verze „Ekonomického informačního systému“ na polovinu roku 2018. Pro zaměstnance v resortu MPSV to však bude znamenat mimořádnou účetní uzávěrku, aby bylo možno informace o účtech, pohledávkách a závazcích, překlopit do nového systému.

Stejné trable jako ekonomický systém provází vývoj a implementaci systému Zaměstnanost. V druhé polovině dubna jsme v textu Ministerstvo práce a sociálních věc nestíhá měnit své IT programy psali, že Atos IT Solution Services nestíhá připravit a otestovat aplikaci pro evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně dalších modulů, tedy souhrnně označován jako Agendový informační systém (AIS) Zaměstnanost. Ta přitom měla běžet od začátku tohoto roku. Podle původního harmonogramu, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky v roce 2015 se k tomu firma zavázala. Na jednom z předcházejících jednání výboru v lednu 2016 přitom náměstek MPSV Robert Baxa sliboval, že termín leden 2017 se určitě stihne. O tři měsíce později musel ředitel IT odboru MPSV Jiří Károly přiznat, že systém není připraven. Před rozladěnými poslanci tvrdil, že vše začne fungovat v listopadu tohoto roku. To se také nestihlo.

Jiří Reichl

O tématu jsme také psali:

MPSV se výrazně komplikuje tendr na dávky   7.4.2016

Zkolabuje systém na sociální dávky? 15.4.2016

Časté změny IT systémů MPSV tepe i NKÚ. Kontroloři našli nesrovnalosti za miliardy 

Den před volbami: sliby MPSV nejsou dodrženy, systém zaměstnanost nefunguje, EKIS posunou o rok 

Náměstek MPSV Baxa: řídíme resortní IT, ale odpovídají jednotlivé podřízené organizace 8.5.2017

ROZHOVOR o IT systémech na MPSV a ČSSZ s Robertem Baxou, náměstkem ministryně Marksové 8.5.2017

MPSV postupuje v oblasti IT nebezpečně, upozorňuje místopředseda sněmovny Bartošek 27.4.2017

Ministerstvo práce a sociálních věc nestíhá měnit své IT programy 

ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky

MPSV se výrazně komplikuje tendr na dávky 

MPSV a ČSSZ neplní vlastní termíny. Hazardují s výplatou důchodů od ledna 2018 26.5.2017

ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky 26.4.2017

Dvě zakázky „z ruky“ bez tendru z MPSV. Miliarda a 35 milionů. 23.12.2016

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter