MPSV vypsalo II. kolo výběrového řízení na náměstka pro ekonomiku a IT

Hlavní budova Ministerstva práce a sociálních věcí. Foto: MPSV

Státní tajemník na ministerstvu práce a sociálních věcí Jiří Biskup vypsal II. kolo výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce ekonomické a ICT. V prvním kole se na tuto pozici nikdo nepřihlásil. Přihlášky se mohou podávat do 5. února.

Uprostřed minulého týdne vyhlásilo vedení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR II. kolo výběrového řízení na náměstka ekonomické a ICT. V prvním kole se totiž do výběrového řízení nikdo nepřihlásil.

Na začátku ledna byla vypsána tři výběrová řízení na tři náměstkovská místa. Pouze dva uchazeči doručili na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) své přihlášky do výběrových řízení na místa náměstků ministryně Jaroslavy Němcové (ANO). O tom, jestli budou přijati zatím není jasno. „Výběrová komise dosud nejednala a z toho důvodu nebudeme zatím komentovat žádná jména,“ uvedl na dotaz Ekonomického deníku státní tajemník na MPSV Jiří Biskup.

A co bude mít nástupce náměstka Roberta Baxy v náplni činnosti?

– řízení organizačních útvarů spadajících pod sekci ekonomickou a ICT;
– zajištění úkolů ve financování a finančním hospodaření, odvětvové ekonomice
práce v působnosti ministerstva, jím přímo řízených organizací a v odvětví
sociálního zabezpečení ve vztahu k územním orgánům;
– zabezpečení funkce správce kapitoly 313 státního rozpočtu podle
rozpočtových pravidel a správce rozpočtu podle zákona o finanční kontrole;
– zajištění komplexního řízení finančních zdrojů v resortu práce a sociálních
věcí;
– zajištění efektivnosti hospodaření včetně řízení a kontroly hospodaření přímo
řízených organizací;
– zajištění realizace programového financování v ministerstvu včetně
zabezpečení metodické činnosti;
– zabezpečení role příjemce pro projekty věcně spadající do působnosti
ministerstva v rámci operačních programů evropských fondů, příprava žádostí
o finanční podporu projektů a zajištění jejich realizace;
– zajištění správy údajů, které jsou spravovány ministerstvem v Jednotném
informačním systému práce a sociálních věcí;
– zpracování koncepce a strategie informačních systémů a informačních
technologií v návaznosti na potřeby ministerstva včetně ministerstvu
podřízených správních úřadů;
– zabezpečení komplexní správy a systémové podpory informačního systému
a informačních technologií ministerstva;
– zajištění přípravy a realizace systémových projektů informačních systémů
a informačních technologií;
– realizace úkolů vyplývajících z bezpečnostní strategie státu v podmínkách
resortu práce a sociálních věcí v oblasti ICT včetně realizace opatření resortu
v záležitostech kybernetické bezpečnosti.

Právě na tuto sekci a jeho vedení bude upřen největší tlak na změny v resortu. V IT zakázkách, které MPSV spravuje jde o miliardy korun a současný stav „leží v žaludku“ Pirátům i Hnutí ANO. Nedávno jsme zveřejnili rozsáhlou analýzu vyplývající z otevřeného dopisu dvou poslanců Pirátské strany ministryni práce Němcové. Přečíst si ji můžete na tomto linku.

Bude náměstkem pro ICT někdo z politických náměstků?

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Vedením neobsazených sekcí jsou pověřeni ředitelé odborů

Prozatím jsou vedením nových sekcí, které jsou neobsazené, pověřeni ředitelé odborů. Konkrétně u sekce správních činností a sociální politiky je to ředitel odboru odvolání a správních činností nepojistných dávek Michal Novák,dřívější podřízený náměstkyně Hanzlíkové. Sekci ekonomickou a ICT prozatím vede ředitelka Odboru programového financování Vendulka Zmeškalová a Sekci evropských fondů ředitelka Odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti Jana Jirků.

Na svých místech zůstávají státní tajemník Jiří Biskup, jehož sekce posílila a bylo v ní zřízen Odbor koordinace a právní podpory státní služby. „Důvodem je zabezpečení řádného a včasného výkonu agendy v oblasti odvolacích a přezkumných řízení vůči podřízeným organizacím, nutnost systémového nastavení agendy vyřizování stížností, poskytování adekvátní právní podpory výkonu státní služby v rámci MPSV a zajištění rozsáhlých koordinačních činností s vazbou na podřízené služební úřady (Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR, Státní úřad inspekce práce a Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí). Dosud byly veškeré činnosti vykonávány pouze v rámci oddělení kancelář státního tajemníka, které má na starosti také další agendy – vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., protikorupční problematiku aj. Stávající kapacitní podmínky oddělení neodpovídaly rozsahu požadovaných činností,“ uvedli zástupci MPSV v návrhu systemizace, kterou před Vánocemi schválila vláda premiéra Babiše.

Zůstává také náměstek pro Sekci zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Jiří Vaňásek, jehož sekce díky schválené systemizaci pár lidí nabrala. Konkrétně jedno systemizované místo v oddělení podpory výzkumu a vývoje s ohledem na skutečnost, že MPSV je od nového roku nositelem institucionální podpory na zajištění výzkumných projektů a „získal“ také Oddělení podpory, výzkumu a vývoje (5 systemizovaných míst). Nic se také nemění v legislativní sekci MPSV, kterou nadále vede Petr Hůrka. Na svém místě, i když s drobně pozměněnými odbory a odděleními, zůstává také náměstkyně Sekce sociálně pojistných systémů Iva Merhautová.

[/mn_protected]

Jiří Reichl

O tématech IT systémů píšeme pravidelně. Přečtěte si některé starší texty:

 

Do tendrů na tři náměstkovská místa na MPSV se přihlásili jen dva uchazeči 

Piráti píší ministryni Němcové kvůli IT systémům a personálním změnám. Zastávají se odvolaného IT… 

Novela služebního zákona: náměstci a představení jmenovaní na 5 let, superúředník bude pod vládou… 

Poslanci sociálního výboru Sněmovny jedou na MPSV „vykouřit dýmku míru“ 

MPSV hledá tři náměstky – pro ekonomiku a IT, sociální politiku a evropské fondy 

MPSV splnilo úkol Sněmovny a poslalo odpovědi na dotazy sociálního výboru. Odpovědi jsou však…8.12.2017

MPSV: OKsystem dostal od státu 6 miliard na IT zakázkách 7.12.2017

Hádka o IT systémech MPSV ve Sněmovně. Marksová odešla z jednání výboru! 7.12.2017

Výpověď smlouvy s OKsystem na MPSV nahrává do karet OKsystem  17.11.2017

Tendr na vývoj systému sociálních dávek zkolaboval. MPSV odstoupilo od smlouvy s firmou OKsystem 16.11.2017

OKsystem s další stížností u ÚOHS neuspěl 15.8.2017

OKsystem uspěl se svými stížnostmi na ČSSZ. ÚOHS tendr na výběr důchodů OSVČ zrušil 14.7.2017

Michal Rada: Ukončení smlouvy na dávkové systémy nevidím jako průšvih, ale jako vyzrálost 16.11.2017

Náměstek MPSV Baxa : řídíme resortní IT, ale odpovídají jednotlivé podřízené organizace 8.5.2017

ROZHOVOR o IT systémech na MPSV a ČSSZ s Robertem Baxou, náměstkem ministryně Marksové

MPSV postupuje v oblasti IT nebezpečně, upozorňuje místopředseda sněmovny Bartošek

ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky

MPSV se výrazně komplikuje tendr na dávk