Čtvrtek, 6. května, 2021

OKsystem s další stížností u ÚOHS neuspěl

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Významný IT dodavatel pro státní sektor, především resort práce a sociálních věcí, společnost OKsystem tentokrát neuspěla se svou stížností na postup České správy sociálního zabezpečení v jednom z tendrů. Šlo o veřejnou zakázku“Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro vymáhání pohledávek“ z roku 2014.

OKsystem – softwarová firma, která dodává IT řešení nejen soukromým subjektům, ale také státním institucím, především těm spadajících pod Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR tentokrát neuspěla s námitkami na postup České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zástupcům firmy se nelíbilo, že tendr „Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro vymáhání pohledávek“ z roku 2014 byl zrušen poté, co právě nabídka společnosti OKsystem zůstala jako jediná v soutěži.

Výběr vítěze v této zakázce byl opět komplikovaný a kopíroval peripetie okolo jiné veřejné zakázky, které jsme detailně popsali v červencovém článku OKsystem uspěl se svými stížnostmi na ČSSZ. ÚOHS tendr na výběr důchodů OSVČ zrušil. Také při hodnocení této zakázky došlo ke zrušení jedné výběrové komise a jmenování jiné, za což bylo předchozí vedení ČSSZ  často kritizováno. Psali jsme o tom například v textu Ministerstvo práce a sociálních věc nestíhá měnit své IT programy či ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky byl „další rozvoj a aplikační podpora pro APV (aplikační programové vybavení) z oblasti vymáhání pohledávek, tj. aplikací SPR (správní řízení – vymáhání pohledávek), INS (insolvenční řízení) a MKV (mezinárodní vymáhání).“ ČSSZ obdržela 3 nabídky. Při prvním hodnocení výběrové komise 29. 6. 2915 bylo rozhodnuto, že vítězem je firma Komix. Proti uvedenému rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal navrhovatel námitky ze dne 8.7.2015, které byly zadavateli doručeny dne 13.7.2015. Zadavatel těmto námitkám nevyhověl, jak je zřejmé z jeho rozhodnutí ze dne 23.7.2015, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne,“ uvádí se v souhrnu případu v rozhodnutí ÚOHS.

O necelý měsíc později, konkrétně 23. 7., rozhodla ČSSZ o zrušení výběru nejvhodnějšího uchazeče a vrátila výběrové řízení zpět do fáze hodnocení nabídek. „Zadavatel v předmětném dokumentu uvedl nesprávný procesní postup hodnotící komise při posouzení nabídky uchazeče KOMIX s.r.o.,“ uvádí se v citovaném rozhodnutí antimonopolního úřadu. OKsystem se odvolal i proti tomuto kroku České správy sociálního zabezpečení, které nebyly akceptovány.

V druhém kole posuzování opět vyhrála společnost Komix, což vedlo OKsystem k tomu, aby podala námitky, kterým ČSSZ opět nevyhověla. „Vzhledem k této skutečnosti podal navrhovatel dne 26.11.2015 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), na základě něhož bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. S0847/2015/VZ,“ píše se v souhrnu správního řízení zveřejněného na webových stránkách antimonopolního úřadu.

OKsystem namítal, že postup zadavatele spočívající ve zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku je v příkrém rozporu se zásadami transparentnosti a rovného zacházení.

„Navrhovatel spatřuje zásadní pochybení zadavatele v tom, že interpretoval zpětvzetí nabídky uchazeče Atos IT Solutions and Services., jako platné a účinné zpětvzetí nabídky po uplynutí zadávací lhůty. Z daného úkonu podle navrhovatele zadavatel dovodil, že na nabídku shora jmenovaného uchazeče je třeba nahlížet tak, jakoby ani nebyla podána, a dospěl proto k názoru, že v zadávacím řízení zbyla k hodnocení pouze jediná nabídka, čili nabídka navrhovatele, což zakládá důvod pro zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona,“ píše se v materiálu ÚOHS. Právníci České správy sociálního zabezpečení nicméně namítají, že zpětvzetí nabídky je relevantním právním úkonem,…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Úřad uvádí, že rozhodnutím ze dne 6.1.2017 zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení na posuzovanou veřejnou zakázku. V předmětném rozhodnutí zadavatel uvedl, že ruší zadávací řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona, jelikož mu po posouzení nabídek zbyla k hodnocení jediná nabídka, a sice nabídka navrhovatele (viz bod 73. odůvodnění tohoto rozhodnutí). K tomu Úřad nejprve předesílá, že zrušení zadávacího řízení dle citovaného ustanovení zákona přichází v úvahu, tj. je oprávněné, za kumulativního splnění dvou podmínek:

  • zadavatel obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka; to neplatí v případech uvedených v § 71 odst. 6 písm. a) až c), a
  • ke zrušení zadávacího řízení musí dojít bez zbytečného odkladu (poté, co nastal důvod, o který se zrušení zadávacího řízení „opírá“).

„Současně Úřad akcentuje, že šlo o povinnost zadavatele zadávací řízení zrušit, pokud byly splněny uvedené podmínky, a nikoli o možnost. Nebylo tedy na libovůli zadavatele, zda zadávací řízení zruší či nikoli, jestliže podmínky uvedené v § 84 odst. 1 písm. e) zákona byly splněny. V šetřeném případě se Úřad primárně zabýval naplněním první ze shora popsaných podmínek pro zrušení zadávacího řízení, tedy (protože obdržel více než jednu nabídku, jak je zřejmé ze skutkových zjištění) zda zadavateli po posouzení nabídek skutečně zbyla k hodnocení pouze jediná nabídka, jak tvrdí, a zda mu proto vyvstala povinnost zadávací řízení zrušit.“

Jiří Reichl

O ČSSZ jsme také psali:

Novým státním tajemníkem MPSV bude dosavadní šéf ČSSZ 19.6.2017

MPSV a ČSSZ neplní vlastní termíny. Hazardují s výplatou důchodů od ledna 2018 26.5.2017

ROZHOVOR o IT systémech na MPSV a ČSSZ s Robertem Baxou, náměstkem ministryně Marksové 8.5.2017

MPSV postupuje v oblasti IT nebezpečně, upozorňuje místopředseda sněmovny Bartošek 27.4.2017

ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky

MPSV se výrazně komplikuje tendr na dávk

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit