Novým státním tajemníkem MPSV bude dosavadní šéf ČSSZ

Zleva - ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup, Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal, náměstek pro sekci IT MPSV Rober Baxa. Foto: www.mpsv.cz

Šalamounské řešení. Tak by se dal označit výběr nového státního tajemníka na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ministryně Michaela Marksová navrhuje, aby se jím stal dosavadní ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) navrhuje jmenovat na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu práce a sociálních věcí JUDr. Jiřího Biskupa, dosavadního ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Vyplývá to z informace pro ministry Sobotkova kabinetu

Návrh Marksové lze označit za šalamounské řešení. O konci Biskupa v čele ČSSZ se spekuluje už dlouho především kvůli rušení výběrových komisí u některých tendrů ma IT systémy a zpoždění výběru nového dodavatele důchodového systému.

Vláda České republiky v návaznosti na žádost o skončení služebního poměru, podanou státním tajemníkem v Ministerstvu práce a sociálních věcí Petrem Smrčkem, jej odvolala k 30. červnu 2017.

Výběrové řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu práce a sociálních věcí bylo vyhlášeno dne 15. května 2017 se lhůtou pro podávání žádostí do 30. května 2017.

Do výběrového řízení se ve stanovené lhůtě přihlásilo pět žadatelů. „Žádosti dvou žadatelů vyřadil postupem podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě náměstek ministra vnitra pro státní službu jako příslušný služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě a jeden žadatel z výběrového řízení na základě své žádosti odstoupil. Podmínky pro to, aby byli pozváni v souladu s § 27 odst. 3 zákona o státní službě k pohovoru, tak splnili 2 žadatelé, a to (v abecedním pořadí):
JUDr. Jiří Biskup,
JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.,“ ubvádí se ve zprávě pro členy vlády.

Jiří Reichl