Úterý, 24. května, 2022

Další „in-house“ výjimka pro NAKIT. Chovanec pokračuje v krmení svého dítěte

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úředníci ministerstva vnitra připravili další zakázku pro Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, kterou doslova vydupal ze země jejich šéf, ministr vnitra Milan Chovanec. Tentokrát jde o vývoj zcela nového virtualizovaného run-time prostředí „pro vnitrácké“ aplikace.

Více než třicet milionů korun bez DPH je ochoten zaplatit Odbor hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR za vývoj virtuálního prostředí, které umožní spravovat aplikace fungující v resortu vnitra. Na vývoj zcela nového prostředí však nevypíše otevřenou soutěž, jak by se dalo očekávat, ale hodlá jej zadat státnímu podniku Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT). Ta vznikla loni v lednu a „spolkla“ Odštěpný závod ICT Česká pošta, který pro vnitro plnil funkci dvorního IT dodavatele. Z tohoto závodu pocházel také první ředitel NAKIT. Jeho šéfování však nebylo příliš úspěšné a tak se musel loni na podzim poroučet (podrobně jsme o tématu psali v textu Chaos a zmar v NAKITu faktickým šéfem se stal bývalý Chovancův poradce Alan Ilczyszyn (jeho profil si můžete přečíst v textu Profil: Alan Ilczyszyn, Chovancův profesionál za 150 korun na hodinu)

Vnitro zakázku s názvem „Vybudování univerzálního prostředí pro provoz aplikací a poskytování služeb (dále jen “UPAAS”)“ zadá státnímu podniku NAKIT na základě tzv. „in-house“ výjimky.

In-house výjimku lze použít, pokud firma, kterou zadavatel hodlá oslovit, vykonává významnou část své činnosti pro zadavatele. To je v tomto případě splněno. NAKIT vykonává 92% činnosti pro vnitro. To ale nic nemění na skutečnosti, že využívání tohoto institutu bylo několikrát kritizováno Nejvyšším kontrolním úřadem, což jsme rozebírali například v textu NKÚ tepe vnitro za IT zakázky, ministerstvo chyby odmítá. Praxe s tímto způsobem zadávání je také terčem kritiky odborníků sledujících veřejné zakázky. „Některé veřejné zakázky související s realizací kontrolovaných projektů nebyly podle názoru NKÚ zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Mezi nejzávažnější nedostatek patří nesprávné použití § 18 odst. 1 písm. e), tzv. in-house výjimka“, zněl jeden ze závěrů kontroly NKÚ v roce 2015.

Kontroloři NKÚ ministerstvu vnitra vyčítali, že při využíváni tohoto institutu si nenechali zpracovat analýzy, které by zhodnotily problém a vysvětlily možnosti, které k jeho řešení vedou. Z toho se na vnitru evidentně poučili a nechali si zpracovat materiál a názvem “ Analýza a definice potřeb pro vybudování a nastavení UPAAS“.

 Hlavní poznatky této Analýzy:

  • Vybudování UPAAS je z hlediska současných i očekávaných potřeb Ministerstva vnitra nezbytným krokem pro zlepšení poskytovaných služeb a snížení TCO.
  • Z hlediska návrhu budoucího cílového stavu jsou v současnosti dostupné technologie plně dostačující požadavkům Ministerstva vnitra a jejich nasazení přinese synergické efekty a benefity navíc (integrační testy, pilotní projekty, zkvalitnění procesů, zrychlení vývoje současných aplikací, atd…).
  • V rámci této Analýzy definované základní klíčové požadavky a nový katalog služeb významně ulehčí budoucí aktivity směřované do této oblasti.
  • S ohledem na výstupy analýzy je nutné pokračovat detailní Studií Proveditelnosti a komplexním Návrhem Infrastruktury pro naplnění potřeb Ministerstva vnitra, a to v co nejkratším možném časovém rámci.

Hlavním směrem při zpracování této Analýzy byla snaha o definici technologické vrstvy UPAAS pro poskytování služeb s ohledem na maximální automatizaci, efektivitu a snadnost provozu.

Navrhované technologie pro zajištění uvedených služeb respektují současnou praxi MV, rozšiřují je o další zajímavé technologie na trhu a vytvářejí tak kvalitní princip udržitelnosti infrastruktury a použitých technologií (tzn. okruh technologií nesmí být příliš rozsáhlý, zároveň je třeba se vyvarovat vendor-lock).

 

Čtěte také: Chovancův „nový Telecom“: Antimonopolní úřad varuje před porušováním zákona o veřejných zakázkách

 

„V současné době Ministerstvo vnitra provozuje řadu aplikací a služeb, které jsou provozovány na detekovaných serverech a síťových prostředí, přičemž každá aplikace využívá svoji samostatnou, dedikovanou infrastrukturu. Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům týkajících se provozu aplikací, každoročního nárůstu množství uchovávaných dat a neustále se zvětšující se poptávce po kompletní virtualizaci datových center Ministerstvo vnitra reaguje na tuto potřebu úmyslem realizovat s cílem vybudovat univerzální prostředí pro provoz aplikací a poskytování služeb (UPAAS). Toto jednotné univerzální prostředí bude sloužit nejen pro provoz aplikací, ale je současně nezbytným krokem Ministerstva vnitra pro zlepšení poskytovaných služeb a snížení provozních i celkových nákladů,“uvádí se v odůvodnění zprávy.

Podle popisu zakázky, tak, jak ji dostali členové vlády, se „jedná se o virtualizované run-time prostředí pro běh aplikací jako je Informační systém registru smluv (ISRS), portál veřejné zprávy (PVS), Systém spisové služby (SSL) Prostředí bude navíc sloužit i jako vývojové a testovací, pro nové aplikace, funkční modely (PoC – proof of concept), piloty, test nových verzí (upgrades), běh integračních testů s řešeními třetích stran apod.“ Podle autorů zprávy se uvedené univerzální prostředí vyznačuje tím, že v případě potřeby je snadno rozšířitelné o komponenty, které jsou přesně zapotřebí (procesory, jádra, paměti, disky), bez nutnosti pořizovat komplexní celky (servery). „Další podstatnou výhodou je centralizovaná administrace prostředí jako celku z jediného prostředí, co snižuje náklady na provoz,“ uvádí se ve zprávě pro členy vlády.

Ušetří se 30% ?

Autoři zprávy navíc zdůrazňují, že jednou ze stěžejních oblastí odborné způsobilosti státního podniku NAKIT je správa, provoz a rozvoj řady aplikací a služeb pro MV a dalších centrálníchsystémů státní správy. „Cílově je strategie tyto systémy zmigrovat a provozovat na připravovaném UPAAS. Kriticky (dle zkušeností o cca 30%) se tím sníží parametr TCO – náklady na vlastnictví systémů. Jedná se především o náklady spojené s provozem, monitoringem, škálovatelností, maximální utilizací výpočetních prostředků, náklady na rozšiřující HW a podobně,“ uvádí se v odůvodnění navrhovaného postupu. NAKIT má podle nich zmiňované systémy ve správě, má hluboké znalosti a provozní expertízu, takže návrh připravované UPAAS a následná migrace systému bude při využití NAKITu efektivnější, (předpoklad je snížení nákladů na migraci o 20 %), než kdyby uvedené činnosti měla provádět jakákoliv třetí strana. „Tento navrhovaný postup je nejvhodnější a nelze uskutečnit alespoň omezenou soutěž dodavatelů, protože NAKIT disponuje unikátním know-how ohledně provozu dotčených aplikací, má exkluzivní smlouvy na jejich provoz a rozvoj, takže je nepravděpodobné, že by třetí strany byli schopny v reálném čase a nákladech zmigrovat aplikace a služby do nového UPAAS,“ dodávají autoři zprávy.

Jiří Reichl

Tématu iCloudu a NAKITu se věnujeme pravidelně, přečtěte si některý ze starších textů:

Státní cloud budou vyvíjet NAKIT a Státní pokladna Jiří Reichl – 27.6.2017

Chovanec upevňuje pozice. Rozšiřuje spolupráci s NAKITem 9.6.2017

Chaos a zmar v NAKITu 7.12.2016

Vnitro přihrává zakázky „svému“ státnímu podniku NAKIT 21.7.2016

MPO čelí bezprecedentní kritice kvůli rozvoji internetu 18.8.2016

Rejzek (ISP Alliance): NAKIT vytváří flagrantní střet zájmů 12.2.2016

Chovanec si prosadil svou: NAKIT bude! 23.12.2015

Český Telecom 2.0 opět na scéně: Vláda v pondělí projedná návrh na založení státního… 13.12.2015

Ministerstva zepsula Chovancův návrh na založení NAKIT 25.9.2015

Strategie pro státní cloud bude nejdříve v roce 2018 19.10.2016

Vnitro představí strategii pro nakládání s daty v cloudu 21.9.2016

Zpoždění v dodávkách a pokuty: Chovancův plán na „nový Telecom“ dostává trhliny 12.3.2016

Chovancův „nový Telecom“: Antimonopolní úřad varuje před porušováním zákona o veřejných zakázkách 18.1.2016

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter