ÚOHS: Lesy ČR dostaly téměř půlmilionovou pokutu

Státní podnik Lesy České republiky musí zaplatit za porušení zákona o veřejných zakázkách ve věci veřejné zakázky na dodávku ochranných pracovních prostředků pokutu 430.000 korun. V druhostupňovém rozhodnutí to potvrdil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj.

Ve veřejné zakázce „Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků“, která byla zadána v otevřeném řízení, nepostupoval zadavatel v souladu se zákonem. Zadavatel nevymezil totiž předmět veřejné zakázky v souladu s paragrafem 44 odst. 1 zmíněného zákona o podrobnostech, které jsou nezbytné pro zpracování nabídky. Přesto zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem, kterým je společnost CANIS PLUS, rámcovou kupní smlouvu.

V zadávací dokumentaci stanovily Lesy ČR, že základním kritériem pro zadání zmíněné veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, a to na základě následujících dílčích kritérií:  Nabídková cena tvoří 70 procent, výše uplatnitelného náhradního plnění 20 procent, funkční a estetické vlastnosti předmětů tvoří pak 10 procent dílčích kritérií. Zakázka se konkrétně týkala pracovních oděvů, pracovní obuvi, pracovních rukavic a ochranných pomůcek.

V rozhodnutí ÚOHS se mj. praví: „K vymezení předmětu veřejné zakázky Úřad obecně uvádí, že nelze-li rozsah potřeb zadavatele stanovit naprosto přesně (tj. zadavatel nezná přesné množství dodávek), je nezbytné, aby zadavatel v podmínkách zadání určil alespoň předpokládaný rozsah plnění veřejné zakázky a dobu trvání smlouvy tak, aby uchazeči mohli v nabídkách předložit nabídkovou cenu. V takovém případě pak může zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky stanovit, že uchazeč bude předmět plnění veřejné zakázky realizovat podle skutečných potřeb zadavatele a že fakturace a platby budou prováděny podle skutečně provedené práce, dodávek nebo služeb, aby vztah mezi zadavatelem a uchazečem při plnění veřejné zakázky odpovídal realitě. To znamená, že zadavatel, nezná-li přesně množství dodávek, které bude v průběhu plnění veřejné zakázky odebírat, definuje v zadávací dokumentaci pouze model dodávek na základě předpokládaného celkového množství.“

Při stanovení výše pokuty ÚOHS zvažoval, zda sankce v částce 430.000 korun nemůže nepříznivě ovlivnit hospodaření zadavatele, který je státním podnikem. Antimonopolní úřad přitom dospěl k závěru, že navrhovaná částka nemůže hospodaření ani působení zadavatele negativně ovlivnit. V této souvislosti je třeba připomenout, že maximální hranice pokuty za zadavatelem spáchaný správní delikt mohla činit až 1.739.492 korun.

Případ veřejné zakázky na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků pro státní podnik Lesy ČR se řeší již sedm let. Už o ní rozhodovaly kromě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rovněž soudní instituce, konkrétně Krajský soud v Brně a Nejvyšší správní soud. Proti tomuto druhostupňovému rozhodnutí se nelze odvolat.

Kristián Chalupa

O hospodaření státního podniku Lesy ČR jsme psali:

„Prokletá“ Ostravice. Lesy ČR musí zaplatit 175 tisíc za špatné hospodaření dodavatele

Energetické firmy se bouří proti tomu, jak Lesy ČR vyčíslují škody na porostech

Lesy ČR se zlobí. Nevládne prý v nich klientelismus

Lesy ČR mají problém, hrozí jim pokuta až 5 milionů korun

Poslanci zemědělského výboru nemají jednotný názor na miliardový tendr státního podniku esy ČR

Rittiga ve firmě Lesy ČR nahradila Babišova Mafra, vyplynulo z Otázek Václava Moravce

Projektová dokumentace sídla Lesů ČR vyjde na 36 milionů

Další „malá domů“ pro šéfa Lesů ČR? Firma v níž šéfuje jeho bratr má…

Lesy České republiky: státní podnik nebo rodinná firma?

Lesy České republiky nakupují uniformy za 20 milionů. Bez tendru

ÚOHS zakázal Lesům plnit smlouvy z velkého tendru

Lesům vloni škodilo počasí, těžily se hlavně narušené stromy

Ministerstvo zemědělství chce opět prodávat dřevo několikrát zpochybněnou metodou