„Prokletá“ Ostravice. Lesy ČR musí zaplatit 175 tisíc za špatné hospodaření dodavatele

Les ilustrační foto archiv redakce

Ministerstvo životního prostředí potvrdilo pokutu pro státní podnik Lesy ČR ve výši 175.000 korun. Důvodem je způsob hospodaření v beskydské lokalitě Staré Hamry nedaleko hranic se Slovenskem.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) již loni udělila státnímu podniku Lesy České republiky pokutu za nesprávné hospodaření v lokalitě Ostravice. Zástupci státního podniku se proti rozhodnutí odvolali k Ministerstvu životního prostředí ČR. To však názor inspekce potvrdilo a s sním i pokutu 175 tisíc korun. Lesy ČR tak musí platit pochybení externího dodavatele. Tím je podle informací Ekonomického deníku společnost Petra z Ratíškovic u Hodonína, která je významnou firmou v oblasti lesního hospodářství a především firmou, která s Lesy ČR dlouhodobě spolupracuje.

Tento případ je pokračováním kauzy o níž jsme informovali loni v létě. Tehdy dorazil do sídla Lesů ČR v Hradci Králové dopis z Oblastního inspektorátu životního prostředí v Ostravě, kterým zahájila správní řízení o uložení pokuty za ohrožení životního prostředí v katastrálním území Staré Hamry v Beskydech. Inspekce podezírá pobočku Lesů Ostravice, že firma uzavřela smlouvu s firmou PETRA, která nebyla technicky vybavena na to, aby kvalitně prováděla lesnické práce v horském terénu. Kvůli tomu, že firma jen vytěžila dřevo a neodvezla jej, přemnožil se ve zmíněné lokalitě kůrovec. Napadeno bylo cca 5.000 kubických metrů dřeva. Více naleznete v textu Lesy ČR mají problém, hrozí jim pokuta až 5 milionů korun

Nyní se tedy podezření o ohrožení životního prostředí potvrdilo a Lesy musí za chování společnosti Petra zaplatit pokutu 175 tisíc korun. Ministerstvo ve svém zamítavém stanovisku k odvolání uvádí, že podle jeho názoru byla objektivní stránka správního deliktu naplněna. „Odvolatel (Lesy ČR – pozn. red.) poskytnul dodavateli prací na základě smlouvy právo provádět na celé územní jednotce Ostravice komplexní lesnickou činnost a prodej dříví (2015-2019), přičemž byl stanoven rozsah prací – tj. objem dříví, doporučená technologie těžby, přibližování a jeho trasa. Dále termín zahájení těžby, ukončení prací apod. Dodavatel prací následně po realizovaných těžbách provedl takové přibližování a shromažďování dříví, které byly v rozporu se smlouvou a měly za následek vytvoření podmínek pro vznik kůrovce a tím došlo k ohrožení životního prostředí,“ uvádí se ve zprávě ministerstva podepsané ředitelem odboru výkonu státní správy IX Tomislavem Střelcem.

V odůvodnění zamítnutí odvolání se píše, že tato činnost měla za následek nejen podmínky pro vznik kůrovce. „Byly vytvořeny podmínky pro možné riziko vodní eroze v důsledku narušení humózních vrstev půdy a půdotvorných procesů v trase hlubokých kolejí na středně prudkých svazích a snížené odolnosti stromů proti působení bořivých větrů v důsledku mechanického poškození stromů a zvýšeného rizika negativního působení sucha, mokrého sněhu a námrazy.“

Lesy ČR ve svém odvolání namítaly, že důkazy pro jednání jeho dodavatele byly pořízeny v rozporu se zákonem a Česká inspekce životního prostředí právně nesprávně posoudila celou záležitost a nevypořádala se v průběhu řízení s námitkami, ani nepřihlédla k důkazům, které zástupci podniku Lesy ČR předložili.

Ministerstvo však namítá, že kdyby zástupci státního podniku škodu na lesním porostu zapříčinil, jelikož uzavřel smlouvu se společností Petra, která jasně definovala nejen lesnické úkoly, ale i způsob a technologii těžby dřeva. „Pokud by odvolatel však činil vše, co mohl, tak by trval na dodržování technologií a při zjištěných škodách by práce přerušil a následně by zvolil jinou technologii popřípadě jinou trasu soustřeďování dříví.“

 

Lesní technika – harvestor. Foto: Lersy ČR

Dále úředníci ministerského odboru výkonu státní správy v obsáhlém zdůvodnění uvádí, že Lesy ČR při prvním pochybení dodavatele v roce 2015, když zástupci Lesů zjistili, že zaměstnanci smluvní firmy vjíždí harvestorem (víceoperační stroj, který při těžbě dříví kácí, odvětvuje, rozřezává a ukládá strom v jednom cyklu) do lesa na nepovoleném místě a stroj jezdí po nepovolených trasách, měli práce okamžitě zastavit. To se ale nestalo.

 

Dále se právní zástupci Lesů opírali do všech aspektů rozhodnutí České inspekce životního prostředí, které ale ministerstvo dopodrobna rozebírá a argumentuje ve prospěch ČIŽP s tím, že její kontroloři provedli vše v souladu se zákonem.

O tématu jsme psali:

Energetické firmy se bouří proti tomu, jak Lesy ČR vyčíslují škody na porostech Jiří Reichl – 16.8.2017

Lesy ČR se zlobí. Nevládne prý v nich klientelismus Jiří Reichl – 15.3.2017

Další „malá domů“ pro šéfa Lesů ČR? Firma v níž šéfuje jeho bratr má… Jiří Reichl – 25.1.2017

ÚOHS zakázal Lesům plnit smlouvy z velkého tendru Jiří Reichl – 17.10.2016

Lesy ČR mají problém, hrozí jim pokuta až 5 milionů korun Jiří Reichl – 13.6.2016

Poslanci zemědělského výboru nemají jednotný názor na miliardový tendr státního podniku Lesy ČR Jiří Reichl – 14.4.2016

Lesy České republiky: státní podnik nebo rodinná firma? Petr Musil – 21.12.2015

Rittiga ve firmě Lesy ČR nahradila Babišova Mafra, vyplynulo z Otázek Václava Moravce Ivo Hartmann – 15.12.2015

Lesy České republiky nakupují uniformy za 20 milionů. Bez tendru Ivo Hartmann – 9.12.2015

Projektová dokumentace sídla Lesů ČR vyjde na 36 milionů Jiří Reichl – 4.4.2017