Ministerstvo zemědělství chce opět prodávat dřevo několikrát zpochybněnou metodou

Lesy ČR chystají na léta 2017-2021 zakázku za 6,7 miliard – prodávat chtějí zpochybněnou metodou, kterou již několikrát kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad.

Součástí uvažované zakázky jsou dvě opce. Záměr bude ještě schvalovat vláda poté, co se k němu vyjádří jednotlivá ministerstva. Meziresortní připomínkové řízení končí 18. 3. Lesy ČR jsou největším správcem lesů na území ČR, pečují o 1,36 milionu hektarů, což je přibližně polovina všech lesů.

Zakázky připravované největším lesnickým státním podnikem ve střední Evropě by se měly týkat komplexní lesnické činnosti s prodejem dříví „při pni“ – tedy, že Lesy ČR nechají stromy pokácet a hned je prodají obchodníkům. Další oblastí zakázek bude péče o les a výsadba nových stromů vč. dodávek sazenic. Jedna z největších zakázek v zemědělském oboru tak jistě přiláká mocné hráče na trhu, jelikož zajistí dostatek práce až do roku 2021. Jedním z připomínkových míst je i ministerstvo financí Andreje Babiše (ANO). Jím vlastněná společnost Uniles je významným hráčem v lesnickém průmyslu, před dvěma lety získala miliardovou zakázku na těžbu dřeva v letech 2015-2020.

Metoda „při pni“ přitom již byla Lesům ČR vytýkána Nejvyšším kontrolním úřadem před více než deseti lety, přesto se vedení nepoučilo a před pěti lety použilo stejnou metodu, jakou hodlá použít i v letos vyhlášeném tendru. Dřevo lze prodávat třemi způsoby: Můžete nastojato prodat stromy v lese, aby si je dřevařská firma pokácela, prodala a podělila se se státem o zisk – tomu se říká na pni. Druhá, prakticky identická varianta je, že stát stromy nechá pokácet a rovnou poražený strom prodá obchodníkovi – to je metoda při pni. Mezi prvním a druhým není z obchodního hlediska podstatný rozdíl, leda by stát neprodával za předem sjednané ceny z tendru, nýbrž v aukci. A třetí možností je, že stát neprodává zajíce v pytli, ale stromy nechá nejdříve pokácet, vyvézt z lesa, roztřídí je podle sortimentu a prodá je ve vlastní režii přímo konečným odběratelům.

Každý státní lesní podnik v sousedním státě používá tuto třetí metodu. České univerzitní lesy používají třetí metodu. Brněnské i Ostravské městské lesy používají třetí metodu. Státní lesy za první republiky používaly třetí metodu. Vojenské lesy a statky používají třetí metodu. Ale Lesy ČR použily druhou metodu a prodaly 94 % dříví nastojato. Zbývajících 6 % prodaly lesní závody především na odvozních místech a expedičních skladech. Při tomto prodeji dosáhly lesní závody vyšší zisk z prodeje za prodávanou jednotku dříví. Navíc NKÚ odhalil ještě jednu věc. Některé firmy nedodržovaly dohodnuté objemy těžby a kácely více, než měly ve smlouvě, a to až o 40 %.

Ministerstvo zemědělství však zvolenou metodu hájí. „Prodej dříví při pni je pro státní podnik Lesy ČR ekonomicky výhodnější než prodej vyrobených sortimentů na odvozním místě, což dokládá např. porovnání ziskovosti prodeje dříví na podkladu výsledků hospodaření lesních závodů (kde se prodej realizuje na lokalitě odvozní místo) a s nimi srovnatelných lesních správ (kde se dříví prodává na lokalitě při pni). Na lokalitě odvozní místo se sice dosahuje vyššího zpeněžení, ale na druhou stranu zde vznikají podstatně vyšší náklady (na přibližování, manipulace, odvoz, a vyšší výrobní režie),“ uvedlo ministerstvo zemědělství pro Ekonomický deník.

V současné době probíhá diskuse nad podobou tendrů v rámci oborových pracovních skupin organizovaných státním podnikem, které jsou složené ze zástupců Lesů ČR, Ministerstva zemědělství, univerzit a asociací lesnických a dřevozpracujících firem.

Jiří Reichl