Národní technická knihovna nakoupí elektronické informační zdroje za 3 miliardy

Ministr školství nese do vlády informaci o další zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění. Tentokrát jde o částku 2,942 miliardy korun bez DPH na pět let (2018 – 2022) za pořízení klíčových elektronických informačních zdrojů pro celou výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR.

Velmi ojediněle vysokou hodnotu zakázky zadávanou opět v kritizovaném jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) připravuje Národní technická knihovna. V prosinci hodlá oslovit výhradní majitele a distributory licenčních práv k elektronickým informačním zdrojům (EIZ), které budou součástí projektu CzechELib. Jeho náklady jsou odhadovány na téměř 3 miliardy korun bez DPH. Podle ředitele Národní technické knihovny Martina Svobody bude JŘBU použito proto, že poptávané EIZ mají jedinečné držitele licenčních práv, a také proto, že právě v jednacím řízení lze usilovat o dosažení co nejpříznivějších podmínek využívání těchto zdrojů a také o co nejpříznivější ceny. Uváděná částka je horní hranicí a Národní technická knihovna věří, že jí nebude dosaženo. Předpokládá se, že záměr vládou projde bez problémů, jelikož jej posvětila pracovní skupina pro transparentní veřejné zakázky.

Podle úředníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je projekt CzechELib završením vývoje podpory nákupu nákladných EIZ uskutečněného prostřednictvím podpory z MŠMT řadou navazujících programů od roku 1997: LB (1997–1999; 258,2 mil. Kč), LI (2000-2003; 613,9 mil. Kč), 1N (2004–2008; 612,9 mil. Kč), VZ (2009–2012; 511 mil. Kč) a LR (2013–2017; 1.253,3 mil. Kč). Tyto podpory pocházely z prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací. V letech 2018 – 2020 bude podpora ve výši 1,178 mld. Kč poskytnuta prostřednictvím projektu CzechELib z dotace EU, na roky 2021 a 2022 se počítá s obnovením podpory z rozpočtu VaVaI ve výši cca 880 mil. Kč. Zřízení centra, technické a softwarové vybavení, platy zaměstnanců a veškerá režie na pět let projektu spotřebuje 19 milionů korun.

„Cílem projektu je vytvořit a zprovoznit národní centrum, které bude efektivně zajišťovat pro celou výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR centrální nákup klíčových elektronických informačních zdrojů (EIZ), tyto zdroje spravovat a jejich reálné využívání statisticky vyhodnocovat. Díky centralizaci know-how, vyjednávání, nákupu a správy zdrojů postupně dochází k výraznému snížení administrativní zátěže pro členské instituce a je formována silnější vyjednávací pozice vůči vydavatelům/dodavatelům EIZ,“ uvedl pro Ekonomický deník ředitel Národní technické knihovny Martin Svoboda s tím, že nákup elektronických informačních zdrojů je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projektu CzechELib.

„Elektronické informační zdroje je souhrnný název pro elektronické časopisy, elektronické knihy a speciální databáze. Jejich vydavatelé nabízejí licence k desítkám až tisícům titulů časopisů, většinou formou kolekcí, k jednotkám až stovkám elektronických knih či speciálních databází. Tyto EIZ tematicky pokrývají celou oblast vědeckého zkoumání od teologie přes medicínu až po jadernou fyziku. Během let podpory pořizování se nabídka EIZ v České republice velmi dobře stabilizovala, i když se samozřejmě stále objevují nové tituly i nové vědní obory. Zjednodušeně řečeno se jedná o přístupová práva k nejvýznamnějším vědeckým článkům, monografiím a jiným informačním zdrojům evropské a zámořské provenience (zejm. USA),“ uvádí se v předkládací zprávě pro ministry Sobotkova kabinetu s tím, že „užitek z uvedeného nákupu EIZ naleznou široké řady koncových uživatelů, ať již pracovníků institucí zapojených v projektu CzechELib na úrovni vysokých škol, Akademie věd, knihoven a vědeckovýzkumných institucí nebo ostatních návštěvníků a uživatelů služeb Národní technické knihovny, tak jako organizačních složek státu a jejich poradních orgánů, zejména Rada pro výzkum, vývoj a inovace.“

Svoboda doplnil, že udávaná cena 2,9 mld korun je složena jak z příspěvku projektu (v letech 2018 – 2020), tak příspěvku účastnických institucí, které si po celou dobu EIZ kofinancují. „Jde o odhadovanou konečnou cenu za elektronické informační zdroje na 5 let (3 roky smlouva a 2 roky opce). Finální částka však bude vycházet z výsledků jednacích řízení, stejně jako konkrétní licenční podmínky u jednotlivých zdrojů,“ upřesnil Svoboda. Podle ní je počet dosud přihlášených institucí, které mají zájem o přístup k EIZ prostřednictvím CzechElib, je téměř 130 a ve hře je v tuto chvíli bezmála 100 kolekcí/databází od cca 44 vydavatelů.

Autoři předkládací zprávy pro členy vlády uvádějí, že nabídky byly pečlivě srovnávány se stávajícím stavem, a to následovně:

  1. a) z již částečně centrálně organizovaných nákupů – porovnání cen s dobíhajícími konsorcii (zda nedochází k neodůvodněnému nárůstu ceny)
  2. b) u dosud zcela decentralizovaných EIZ byly již od samého počátky od účastnických institucí získávány ceny za jejich dosavadní předplatné (opět vyhodnocení, zda cenové nabídky nejsou příliš vysoké)
  3. c) kontrola meziročních nárůstů cen u všech cenových nabídek (zda meziroční nárůst nepřesahuje typickou výši + vyžádání zdůvodnění – např. plánovaný nadstandardní růst kolekce v následujícím období apod.)
  4. d) průběžná zpětná vazba od účastnických institucí, kdy jednotlivé instituce zasílaly zpětnou vazbu k indikativním nabídkám jednotlivých EIZ

 

Prohlédněte si seznam soutěžených titulů

Seznam vydavatelů a lokálních dodavatelů jednotlivých titulů

Kolik jednotlivé licence budou stát není v tuto chvíli jasné. Byli osloveni vydavatelé, respektive jejich místní zástupci se žádostí o dodání indikativních cenových nabídek. „Jednací řízení bez uveřejnění budou vyhlášena v prosinci 2017. Konkrétní částky zatím uvádět nebudeme, protože jde momentálně o čistě indikativní sumy, které budou předmětem dalších jednání spolu s konkrétními licenčními podmínkami,“ dodal.

Jiří Reichl

 

Tématu jednacích řízení bez uveřejnění se věnujeme pravidelně. Připomeňte si starší texty:

Ministerstvo zemědělství chce uplatnit opci na IT služby ve prospěch O2 za 40 mio 7.11.2017

Typický příklad technologické závislosti na dodavateli: celní „eDovoz“ 31. 8. 2017

Celní správa chystá další IT zakázky v režimu JŘBU. Za téměř půl miliardy 5. 9. 2017

Firmy „zamykají“ úřady do vlastních produktů a služeb. Pak musí vypisovat JŘBU 6.7.2016

SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – JŘBU 23.6.2017

SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – „JŘBU forever“28.7.2017

Soud rozcupoval žalobu Krajské zdravotní ve věci veřejných zakázek 25.8.2017

ROZHOVOR o IT systémech na MPSV a ČSSZ s Robertem Baxou, náměstkem ministryně Marksové 8.5.2017

Náměstek MPSV Baxa: řídíme resortní IT, ale odpovídají jednotlivé podřízené organizace 8.5.2017

MPSV postupuje v oblasti IT nebezpečně, upozorňuje místopředseda sněmovny Bartošek 27.4.2017

Dvě zakázky „z ruky“ bez tendru z MPSV. Miliarda a 35 milionů. 23.12.2016

Vnitro přihrává zakázky „svému“ státnímu podniku NAKIT 21.7.2016