Úterý, 24. května, 2022

Ministerstvo zemědělství chce uplatnit opci na IT služby ve prospěch O2 za 40 mio

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

S požadavkem na rozšíření kapacity dodavatele (O2 IT Services), po které může v rámci zakázky pracovat na jednotlivých požadavcích o 4.000 „člověkodní“ více, se na vládu obrací ministr zemědělství Marian Jurečka. Hodnota využité opce se odhaduje na 40 milionů korun včetně DPH.

Další zakázku zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) by měla v nejbližších dnech schvalovat vláda. Její poradní orgány – Odbor hlavního architekta a komise pro JŘBU postup již schválili. Podle předkládací zprávy pro členy dosluhující vlády Bohuslava Sobotky, kterou předkládá ministr zemědělství Marian Jurečka, jde o uplatnění opce ze smlouvy uzavřené již v roce 2016 na tři roky.

Ministerstvo zemědělství si podle svého tvrzení v rámci zadávacích podmínek původní veřejné zakázky v roce 2016 vyhradilo ve smyslu § 99 zákona č. 137/2006 Sb., opční právo, čímž byly vytvořeny podmínky pro jeho následné využití pro pokrytí dodatečných plánovaných nebo zcela nových požadavků, které nebylo možné předem přesně určit ani nikterak kvantifikovat a proto nemohly být zahrnuty do Smlouvy.

Paragraf zákona o zadávání veřejných zakázek věnující se opcím. Foto: Www.zakonyprolidi.cz

„Předmětem uplatnění opce (vyhrazené změny závazku) v rámci dodatku č. 2 Smlouvy bude navýšení počtu člověkodní (MD) na Ad hoc služby (celkem o 4 000 MD) z důvodu pokrytí nezbytných aktivit jednak z titulu změn legislativy a jednak v rámci realizace úprav organizačně – technologického charakteru, na které nebyl prostor v době, kdy došlo ke zlomu ve Společné zemědělské politice (SZP). Právě přizpůsobení aplikační infrastruktury požadavkům nové Společné zemědělské politice představovalo podstatnou část čerpání rozvojových Ad hoc služeb, alokovaných ve Smlouvě sjednaným počtem člověkodnů,“ uvádí se ve zprávě pro členy vlády.

Aplikační infrastruktura zahrnuje zejména LPIS – registr půdy, IZR – registr zvířat, SZR – společný zemědělský registr, SR – speciální registry UKZUZ, MZK – mezisklad zpráv o kontrole, eAGRI – portál, SDB – sdílená databáze, CRVe – centrální registr vodoprávní evidence aj.

Podle úředníků ministerstva zemědělství mezi hlavní změny patřila úprava registru LPIS v důsledku změn zákona o zemědělství, bez které by nebylo možné realizovat administraci dotací. „Návazně byly tyto změny využity do kompletního přepracování prostředí pro přípravu žádostí o dotaci v rámci jednotné žádosti, a to včetně komunikace se Státním zemědělským intervenčním fondem. Další zásadní změnou bylo zavedení mechanismu v rámci registru IZR pro účely včasného hlášení stavu chovů jednotlivých zemědělců. V registru též došlo ke značným změnám v ergonomii ovládání směrem k uživatelům registru. Byl implementován přelomový mechanismus správy uživatelů, který umožňuje samotným vlastníkům spravovat svoje data a přidělovat podřízeným účtům (pracovníkům v rámci svoji organizace) práva pro práci,“ uvádí úředníci.

Podle nich by navýšení Ad hoc služeb by např. ve vztahu k zemědělským registrům mělo být účinně využito k realizaci jednak nezbytných aktivit z titulu změny legislativy a jednak k implementaci změn optimalizačně-technologického charakteru jako např.:

  • Implementace nového mechanismu synchronizace provozoven mezi všemi registry v rámci Společného zemědělského registru
  • Pokračování rozsáhlé dokumentace registrů a podpůrných aplikací na bázi Archimate a Enterprise Architect (eliminace vendor-lock)
  • Implementace synchronizace delegovaných kontrol SZIF
  • Další rozvoj a implementace redesignu eroze v LPIS ve vztahu k uživatelům půdy
  • Implementace nového modulu pro správu Agend ÚKZÚZ v LPIS
  • Dokončení technologické obměny LPIS a návazných registrů
  • Dokončení umožnění vlastní správy rolí a účtů farmářů.

Kromě výše uvedených klíčových oblastí rozvoje, je plánováno nejméně 100 dílčích požadavků na změnu zohledňující parciální požadavky garantů jednotlivých registrů.

Jiří Reichl

O zakázkách zadávaných v JŘBU jsme psali:

Typický příklad technologické závislosti na dodavateli: celní „eDovoz“ 31. 8. 2017

Celní správa chystá další IT zakázky v režimu JŘBU. Za téměř půl miliardy 5. 9. 2017

Firmy „zamykají“ úřady do vlastních produktů a služeb. Pak musí vypisovat JŘBU 6.7.2016

SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – JŘBU 23.6.2017

SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – „JŘBU forever“28.7.2017

Soud rozcupoval žalobu Krajské zdravotní ve věci veřejných zakázek 25.8.2017

ROZHOVOR o IT systémech na MPSV a ČSSZ s Robertem Baxou, náměstkem ministryně Marksové 8.5.2017

Náměstek MPSV Baxa: řídíme resortní IT, ale odpovídají jednotlivé podřízené organizace 8.5.2017

MPSV postupuje v oblasti IT nebezpečně, upozorňuje místopředseda sněmovny Bartošek 27.4.2017

Dvě zakázky „z ruky“ bez tendru z MPSV. Miliarda a 35 milionů. 23.12.2016

Vnitro přihrává zakázky „svému“ státnímu podniku NAKIT 21.7.2016

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter