SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – JŘBU

Pravděpodobně nejdiskutovanějším institutem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), je používání jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“). Navíc nic nenasvědčuje tomu, že by se situace výrazně měnila v souvislosti s aplikací nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Proto bude užitečné představit si rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) jako další příklad výkladu použití tohoto vzývaného i proklínaného institutu.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

 

Předchozí díly našeho seriálu:

SERIÁL – Analýza rozhodování ve veřejných zakázkách – Nejvyšší správní soud vrátil rozhodnutí kvůli… 26.5.2017

SERIÁL – Analýzy rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek  28.4.2017