Pátek, 16. dubna, 2021

ČEZ ESCO vstupuje na slovenský trh, bude spolupracovat s SPP

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rok a třičtvrtě po uvedení značky ČEZ ESCO na český trh se firma zaměřená na úsporné energetické projekty rozrůstá na Slovensko. Stáhne se z maloobchodního prodeje plynu a elektřiny a ve svých aktivitách bude spolupracovat s významnou společností Slovenský plynárenský průmysl.

Firmy s náročnými energetickými provozy, města, obce a veřejné instituce – to jsou hlavní obchodní cíle slovenské části ČEZ ESCO. Ta na slovenském trhu hodlá rozvíjet projekty v oblasti decentrální energetiky, které podpoří plnění evropských cílů a zájmů Slovenské republiky. Jedná se například o modernizace teplárenských systémů a výstavbu čistých zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla, ekologizaci veřejné i soukromé dopravy a renovaci systémů osvětlení. Další formou jsou projekty energetických úspor na budovách formou EPC, kde se investice splácí přímo z úspor garantovaných ve smlouvě. Informace o vstupu ČEZ ESCO na slovenský trh zazněla na konferenci „Moderné trendy v európskej energetike“, která se dnes konala v Bratislavě.

Hned při představení ČEZ ESCO byla oznámena spolupráce s významným energetickým hráčem na slovenském trhu, společnosti Slovenský plynárenský průmysl. Předseda představenstva Slovenského plynárenského průmyslu Ján Valko na konferenci uvedl, že SPP dohodl spolupráci s ČEZ ESCO. „Budeme pracovat na společných projektech pro naše klienty. Předpokládám, že do konce roku představíme bližší plány,“ řekl Valko.

„V energetice přichází doba generační obměny. Velké elektrárny v budoucnu doplní řada malých decentrálních výrobních zdrojů, které vyrostou v místě samotné spotřeby. Stojí za tím nejen evropská legislativa, ale i technologický pokrok a požadavky samotných zákazníků, kteří chtějí ekologická a úsporná řešení přizpůsobená přímo jejich konkrétním potřebám,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. „Česká a slovenská energetika se vyvíjely po desítky let společně a stojí před nimi v současnosti stejné výzvy. Výzvám podobného charakteru čelí i průmysl nebo města našich obou zemí,“ dodal Beneš. Ve svém vystoupení řekl, že Slovensko je pro ČEZ ESCO velmi důležitým trhem, na kterém může uplatnit své zkušenosti z českého a nově i německého trhu.

Na konferenci vystoupil také slovenský premiér Rober Fico, který označil EPC projekty na které se ČEZ ESCO podílí za ty, které mohou slovenskému průmyslu splnit evropské klimatické závazky. „Velmi se mi líbí myšlenky ČEZu a jejich směřování úsporných opatření. Posledních pár let jsme na evropské radě měli řadu bojů týkajících se právě energetických balíčků. EU se postavila do role energetického lídra, do role lídra úsporných opatření a právě takováto řešení nám mohou napomáhat naplňovat stanovené cíle,“ uvedl Fico. Připomněl, že Slovensko udělalo v úsporných opatřeních průmyslových podniků velký pokrok, zejména do roku 2006, kdy energetická náročnost slovenských podniků klesla o 50%. „Ale cíle EU jsou vyšší a na tom je potřeba pracovat a právě EPC projekty tomu mohou napomoct,“ dodal Fico.

Celý jeho projev je možné shlédnout na tomto odkazu.

O projektech ČEZ ESCO jsme v říjnu mluvili s jejím ředitelem Kamilem Čermákem. Jím vedená firma má za sebou několik desítek realizací. Zejména ty z oblasti úspor energií Národním divadle, České filharmonii a čerstvě také v Kongresovém centru Praha, slouží jako příklad zvládnutých EPC projektů i v rámci Evropské unie. Podle Čermáka je velkou výzvou pro ESCO rozvoj elektromobility, chytrých měst a možná také internetu věcí. V rozhovoru jsme také hovořili o vstupu ČEZ ESCO na Slovensko. „Dostali jsme mandát představenstva ČEZu pro integraci toho, co dnes známe jako ČEZ Slovensko, to znamená, že všechny naše operace na Slovensku se stanou součástí ESCO. Do konce letošního roku tak vznikne něco jako „ČESCOslovensko“, které se bude kompletně starat o československý trh. Na slovenském trhu totiž vidíme docela slušné příležitosti. Některé naše dceřiné společnosti už tam operují, některé tam chceme v rámci akvizic přikoupit. Rádi bychom si udělali ze Slovenska další „požehnaný“ kraj pro ESCO služby,“ uvedl ke vstupu na Slovensko Čermák.

„Pro zákazníky jako města a obce chceme tato řešení integrovat v rámci konceptu Smart City. Cílem je posílit spolehlivost a bezpečnost dodávek energií, zefektivnit městské služby a zajistit udržitelný provozu budov a ekologičnost veřejné dopravy,“ doplňuje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Pro firemní zákazníky ČEZ ESCO nad to zajišťuje energetické audity a poradenství, výstavbu rozvodných zařízení a lokálních distribučních soustav nebo instalace vzduchotechniky.

ČEZ ESCO už na slovenském trhu realizovala některé zakázky prostřednictvím svých dcer. Společnost ENESA například v nemocnicích v Dunajské stredě, v Trebišově a Svidníku uskutečnila projekty komplexních energetických úspor formou EPC s celkovou roční garantovanou úsporou téměř 500 000 eur. Společnost AZ Klima zas dodala vzduchotechnické jednotky například pro haly továren na výrobu automobilů Jaguar Land Rover, KIA Motors a PSA.

Lenka Kovačovská, náměstkyně ministra průmyslu České republiky je rodilá Slovenka a přednesla svůj příspěvek v rodném jazyce, čímž překvapila všechny účastníky konference. „Je to poprvé co za svou kariéru mohu mluvit rodným jazykem. V Česku se omlouvám, že mám v jazyce slovenská slovíčka, pokud mi teď do řeči vklouznou česká, tak mi to promiňte,“ řekla na úvod svého projevu, ve kterém shrnula situaci v decentralizované energetice v ČR. Kromě toho upozornila na to, že po skončení práce na podzimním energetickém balíčku, začne MPO pracovat na novém energetickém zákonu. „Nebudeme řešit jen energetiku, ale i malovýrobu energie, její uskladnění, přístup do sítě a obchodování s ní, jelikož každý z nás bude výrobcem enregie,“ řekla Kovačovská.

Evropa musí intenzivně šetřit energií

Spotřeba energie se má v Evropě podle cíle stanoveného Evropskou komisí snížit do roku 2030 minimálně o 30 procent (oproti scénáři business-as-usual). Výbory ITRE a ENVI Evropského parlamentu ale předložily návrhy, které předpokládají ještě ambicióznější cíl: 35 nebo 40 procent. Podobně i debaty o cíli, který se týká podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie, míří k vyšším závazkům, než dosud schválených 27 procent. Právě decentrální energetika stojící na ekologičtější výrobě, distribuci i spotřebě bude pomáhat tyto cíle naplnit, a podpoří tak pozici Slovenska mezi technologicky vyspělými zeměmi.

„Decentrální energetika tu klasickou energetiku v řadě míst vhodně doplňuje a někde i nahrazuje, opírá se o technologické inovace a vytváří pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou,“ říká člen představenstva ČEZ Pavel Cyrani. „ČEZ už dávno není energetická firma opírající se jen o velké elektrárny a doly. Naše dceřiná společnost ČEZ ESCO je v oblasti nové energetiky a těchto řešeních jedničkou na českém i středoevropském trhu a chceme toto své know-how uplatnit i na Slovensku.“

Jiří Reichl

O ČEZ ESCO jsme psali:

Kamil Čermák z ČEZ ESCO: Jsme lídry, ale musíme sledovat trendy, aby se z nás nestal dinosaurus 

ČEZ ESCO zmodernizovala zásobování teplem v Lázních Luhačovice  

ENESA z ČEZ ESCO dokončila revitalizaci Kongresového centra Praha a boduje se zdravotnickými projekty

ČEZ ESCO rozsvítila montážní linku v Hyundai Dymos

Spolchemie má novou rozvodnu velmi vysokého napětí. Od ČEZ ESCO

Zakázka pro ČEZ ESCO za více než 300 milionů korun sníží cenu tepla v Horním…

ČEZ ESCO už pro externí klienty provozuje 1000 elektrických zařízení

ČEZ ESCO kupuje největšího českého výrobce vzduchotechniky

ČEZ ESCO postaví pro Pražskou teplárenskou plynový horkovodní zdroj s čerpací stanicí za 116…

ČEZ ESCO získala zakázku za 100 milionů od ArcelorMittal

ČEZ spouští ESCO – úspornou firmu pro firmy a municipality

Věříme tomu, že elektromobilita je opravdové téma, říká manažer Útvaru čistých technologií ČEZ

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter