ČEZ ESCO rozsvítila montážní linku v Hyundai Dymos

Osvětlení od ČEZ ESCO pro firmu KOVONA

Chytré osvětlení v hale společnosti Hyundai DymosCzech v Nošovicích uspoří oproti dosavadnímu řešení přibližně 70 procent elektřiny. Instalovaná svítidla mají zároveň vyšší životnost a je možné je řídit na dálku prostřednictvím tabletových či mobilních aplikací. Zakázku provedla společnost ČEZ Energetické služby, dcera ČEZ ESCO.

V závodu, kde se vyrábějí sedadla do automobilů Hyundai, nová LED svítidla zároveň zvýšila intenzitu osvětlení a snížila míru poruchovosti. Návratnost investice ve výši 850 000 korun je tři roky, přičemž garantovaná záruka na celou soustavu je pět let.

Světelná soustava je regulována a řízena na dálku prostřednictvím protokolu DALI, který komunikuje s jednotlivými svítidly a je kompatibilní se všemi předřadníky, transformátory a relé moduly. Toto rozhraní plně odráží individuální potřeby zákazníka, například umožňuje měnit intenzitu osvětlení na základě jeho aktuálních požadavků.

„Systém je možné ovládat na dálku přes mobil, tablet nebo počítač, běžněse ale světelná soustava řídí sama. Je možné soustavu nastavit pomocí smart technologií tak, aby v případě pracovního volna, přestávek v pracovním procesu, nebo zvýšení osvětlenosti denním přísvitem reagovala takovým způsobem, aby klient měl v každém tomto okamžiku požadovanou hodnotu intenzity osvětlení na pracovním místě.“ říká ředitel úsekuOsvětlení ČEZ Energetické služby Jiří Černý.

„Rekonstrukce osvětlení pro nás znamená nejenúsporu a ekologičtější provoz, alepředevším našim zaměstnancům usnadňuje a zpříjemňuje kontrolu kvality výrobků,“ říká Tomáš Piskallaz Hyundai Dymos Czech.

Přestože rekonstruovaná světelná soustava vydává intenzivnější světlo než ta předešlá, její provoz produkuje méně CO2. Ročně ho vypustí o 105 tun méně.

-red-