Zakázka pro ČEZ ESCO za více než 300 milionů korun sníží cenu tepla v Horním Slavkově  

Společnost ČEZ ESCO zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku tepla pro město Horní Slavkov. Dodávky, které dosáhnou zhruba 85 TJ za rok, se týkají celkem 99 objektů, včetně 1741 bytových jednotek. Roční tržby desetiletého kontraktu dosáhnou 34,5 milionu korun bez DPH. Zakázku pro ČEZ ESCO zajišťuje její dceřiná firma ČEZ Energetické služby.

Konkrétně bude ČEZ ESCO pro obec po deset let v nepřetržitém režimu provozovat jednu velkou kotelnu o celkovém výkonu 18,4 MWt se čtyřmi horkovodními kotly na zemní plyn. Starat se bude i o pět výměníkových a 14 předávacích stanic a rozvody tepla o délce více než sedmi kilometrů.

„Tento zdroj se po Energocentru Vítkovice stává druhým největším provozovaným tepelným zdrojem ČEZ ESCO,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „V kotelně budeme zajišťovat nejen nepřetržitou obsluhu na místě, ale bude také napojena na centrální dispečink a pod neustálým vzdáleným dohledem.“

„Obyvatelé s příchodem nového dodavatele ušetří. Vysoutěžená cena tepla na letošek je oproti loňsku přibližně o pětinu nižší a i do budoucna nehrozí žádné skokové zdražení,“ říká starosta Horního Slavkova Alexandr Terek. „Důležitá pro nás ale byla i záruka spolehlivosti dodávek tepla a teplé vody. V případě výpadku nebo havárie obsahuje smlouva garanci okamžitého servisního zásahu.“

Mezi koncové odběratele tepla patří vedle místních domácností také několik komerčních subjektů, z nichž největším je Věznice Horní Slavkov, která se nachází ve vzdálenosti jednoho kilometru od kotelny.

ČEZ ESCO začne dodávat teplo do Horního Slavkova 1. února 2017.

Jiří Reichl

O ČEZ ESCO jsme například psali:

V Národním se topí samotnými diváky 14.4.2016

Nemocnice v Jihlavě investovala 69 milionů korun do energetických úspor. Ušetří 13 milionů ročně 2.6.2016