ČEZ ESCO postaví pro Pražskou teplárenskou plynový horkovodní zdroj s čerpací stanicí za 116 milionů korun

Společnost ČEZ Energetické služby zahájila stavbu moderního horkovodního zdroje pro oblast pražských čtvrtí Holešovice a Letná. Dílo by mělo být uvedeno do zkušebního provozu na podzim letošního roku. Stavba je realizována ve sdružení se společností TELO a. s.

 „Jsme rádi, že můžeme přispět k modernizaci teplárenství v našem hlavním městě. Podpisu smlouvy předcházelo tříkolové výběrové řízení, které začalo v březnu minulého roku. Součástí díla byla i příprava realizační projektové dokumentace,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

 Výstavba špičkového plynového horkovodního zdroje Holešovice byla zahájena v květnu a souvisí s postupným přebudováním parovodních rozvodů Pražské teplárenské na efektivnější horkovody.

„Technicky se jedná o výstavbu špičkovací plynové horkovodní kotelny (130/70°C) na klíč, a to o celkovém instalovaném tepelném příkonu v palivu 49 MWt. Důležitou součástí kotelny je výstavba čerpací stanice se dvěma samostatnými skupinami čerpadel pro distribuci tepla v horké vodě do soustav horních a dolních Holešovic,“ uvedl Daniel Morys, generální ředitel společnosti ČEZ Energetické služby.

V Holešovicích také vznikne rozvodna 22/0,4 kV s transformačním výkonem 2,5 MW, která bude zajišťovat napájení vlastní spotřeby kotelny a čerpací stanice. V rámci díla budou instalovány 2 žárotrubné kotle, které obstarají požadovaný tepelný výkon. Budova kotelny a její technologie musí být zároveň dimenzovány a připraveny na budoucí dvojnásobné navýšení tepelného výkonu, tedy pro instalaci dalších dvou kotlů o stejném výkonu.

Se zahájením zkušebního provozu se počítá po komplexním vyzkoušení díla na podzim letošního roku. Zkušební provoz bude kontrolovat zejména garantované parametry a účinnost kotelny.

–chl–