Spolchemie má novou rozvodnu velmi vysokého napětí. Od ČEZ ESCO

Rozvodna ve Spolchemii. Foto: ČEZ ESCO

Nové napájení velmi vysokým napětím má významný chemický výrobce Spolchemie. Zakázku za 45 milionů korun nedávno dokončila společnost ČEZ ESCO.

ČEZ Energetické služby, dceřiná firma ČEZ ESCO, před několika dny předala dokončenou venkovní rozvodnu na hladině velmi vysokého napětí 110 kilovoltů, transformátor měnící napětí ze 110 na 10 kilovoltů a rozvodnu vysokého napětí na hladině 10 kilovoltů ve Spolchemii. Za zakázku inkasovala 45 milionů korun.

„Zákazník si potřeboval zajistit co nejspolehlivější dodávku elektrické energie pro napájení závodu, snížit ztráty na transformaci elektřiny z velmi vysokého na vysoké napětí a zároveň výrazně omezit poruchovost trafostanice a riziko neplánovaných odstávek,“ říká Michal Pastušek, generální ředitel ČEZ Energetické služby. „Nabídli jsme mu řešení na klíč od návrhu přes vypracování dokumentace až po provedení a odzkoušení díla.“

V rozvodně 110 kV bylo doplněno kompaktní pole, které přes nově instalovaný transformátor 110/10kV napájí rozvodnu vysokého napětí 10 kV, na níž jsou napojeny všechny provozy Spolchemie, vyjma provozu nové elektrolýzy.

Nově instalovaná rozvodna vysokého napětí na hladině 10kV se skládá ze zapouzdřených, plynem SF6 izolovaných 12 polí. Součástí díla byla i montáž a zprovoznění kompenzačního rozvaděče 10kV a doplnění části řídicího systému, který ovládá a monitoruje vše pro napájení distribuce elektrické energie ve SPOLCHEMII.

Důvodem realizace byl především přechod na modernější a spolehlivější systémy napájení našeho areálu z 35 kV na 110 kV a snížení ztrát při přenosu a transformaci elektrické energie, včetně vytvoření dostatečné kapacity pro další rozvoj výrob v areálu,“ doplňuje důvody investice generální ředitel SPOLCHEMIE Daniel Tamchyna

V současné době končí zkušební provoz a dílo se poté předá do stálého provozu.

-red-