ČEZ ESCO už pro externí klienty provozuje 1000 elektrických zařízení

Od roku 2014 stoupl počet elektrických zařízení provozovaných společností ČEZ Energetické služby o víc než třetinu ze 730 na 1000, přičemž v 90 procentech případů se jedná o trafostanice. ČEZ Energetické služby je součástí společnosti ČEZ ESCO, která zajišťuje komplexní energetické služby pro firmy, obce a instituce.

„Je to trend. Jde hlavně o trafostanice, které nejsou majetkem provozovatele regionální distribuční soustavy, ale vlastní je konečný spotřebitel. Majitelům se vynaložené náklady na tuto službu vyplatí zejména díky úsporám plynoucím z minimalizace výpadků dodávek elektřiny,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „Dochází k tomu s ohledem na kvalitnější údržbu a optimalizaci chodu elektrického zařízení pro individuální potřeby zákazníka.“

Typickým problémem zákazníků s vlastní trafostanicí je nedodržení předepsaných kvalitativních požadavků na odběr elektřiny a z toho plynoucích sankcí od regionálního distributora v řádech desetitisíců korun ročně. Pokud se naopak o zařízení stará odborník, uvede ho do optimálního stavu a vynaložené náklady na službu se v těchto případech zákazníkům vrátí během několika týdnů. Aktuálně ČEZ ESCO provozuje elektrická zařízení u 757 zákazníků.

Ve většině firem nebo neziskových organizací nemají odborníky, kteří by se o tato zařízení starali, a tak často chátrají či dokonce svým technickým stavem ohrožují bezpečnost okolí,“ varuje Jiří Ševčík, ředitel úseku Provoz energetických zařízení společnosti  ČEZ Energetické služby. „Provozem zařízení ale naše služby nekončí. Snažíme se pomoci našim zákazníkům s jakýmkoliv problémem, který se týká dodávky a spotřeby elektřiny, hledáme i možné úspory. Jedná se především o zajištění potřebných oprav, výměny transformátorů nebo nasazení náhradního zdroje při výpadcích elektrické energie z distribuční soustavy.“

Majitel tisícího zařízení, nemocnice Louny, získal od ČEZ ESCO v rámci těchto „kulatin“ jako dar rok provozování trafostanice zdarma. Standardní rozsah nabízené služby v sobě zahrnuje provádění pravidelné údržby a revizí podle platné legislativy, držení nepřetržité pohotovosti 24 hodin sedm dní v týdnu pro případy neočekávaných poruch a havárií, provádění oprav a rekonstrukcí na elektrickém zařízení, zajištění provozní manipulace, realizaci plánované i operativní výměny transformátorů v režimu nepřetržité pohotovosti a zajištění plánovaného nebo operativního nasazení zdroje náhradního napájení.

Skupina ČEZ ESCO komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí, zajišťuje dodávky komodit, energetické audity a energetické poradenství, externí dodávky tepla a elektřiny, outsourcing provozu zákazníkových elektrických zařízení nebo přímou výstavbu kogeneračních jednotek a instalací fotovoltaických elektráren. Do ČEZ ESCO patří firmy ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ENESA, EVČ, ČEZ Solární a AZ Klima.

–chl–