ÚOHS opět trestal za JŘBU – tentokrát Třinec

Zadávání veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění je trnem v oku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Po pokutách pro ministerstva obrany a vnitra za IT zakázky, tentokrát padla pokuta za stavební zakázku v Třinci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím sankci ve výši 150 000 korun městu Třinci za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení „Údržba komunikací ve vlastnictví města Třince – mezidobí“. Zadavatel se dopustil přestupku, když zmíněnou zakázku zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by pro tento postup byly splněny zákonné podmínky.

V daném případě zadavatel neprokázal, že došlo ke vzniku krajně naléhavé okolnosti, kterou nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil. Tento postup přitom mohl ovlivnit výběr dodavatele. Město Třinec zadávalo od konce roku 2016 ve standardním zadávacím řízení zakázku na údržbu komunikací. Postup zadavatele však byl napaden u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který ve věci zahájil správní řízení.

Jak uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj, „v průběhu tohoto správního řízení přitom město Třinec vypovědělo dlouhodobé smlouvy na údržbu komunikací, které mělo uzavřeny od roku 2000. Svým vlastním postupem se tak dostalo do situace, kdy bylo nuceno požadované služby následně poptat v jednacím řízení bez uveřejnění. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nemohl proto tento postup vyhodnotit jako krajně naléhavou okolnost, o níž hovoří právní úprava.“ V této souvislosti dodal, že tedy šlo o jednání neslučitelné se zákonem. Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán rozklad a je tak pravomocné.

O tom, že se ÚOHS zaměří na zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, mluvil Rafaj už na odborné konferenci letos v září. Podrobně jsme o tom psali v textu Rafaj: ÚOHS se zaměří na JŘBU či Pokuty od ÚOHS za zakázky pro jednoho dodavatele bez tendru dostaly Vnitro a Obrana

Počátkem letošního září obdrželo Město Třinec pokutu ve výši 53 000 korun ve věci veřejné zakázky s názvem „Údržba komunikací ve vlastnictví města Třince“, zadávané v užším řízení. Třinec se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 3 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeného neodeslal textovou část zadávací dokumentace sestávající z dokumentů: kvalifikační dokumentace, výzva k podání nabídky ze dne 17. února 2017 a zadávací dokumentace prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Tyto dokumenty ale Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže odeslal pouze v listinné podobě

Kristián Chalupa

O JŘBU jsme psali:

Typický příklad technologické závislosti na dodavateli: celní „eDovoz“ 31. 8. 2017

Celní správa chystá další IT zakázky v režimu JŘBU. Za téměř půl miliardy 5. 9. 2017

Firmy „zamykají“ úřady do vlastních produktů a služeb. Pak musí vypisovat JŘBU 6.7.2016

SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – JŘBU 23.6.2017

SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – „JŘBU forever“28.7.2017

Soud rozcupoval žalobu Krajské zdravotní ve věci veřejných zakázek 25.8.2017

ROZHOVOR o IT systémech na MPSV a ČSSZ s Robertem Baxou, náměstkem ministryně Marksové 8.5.2017

Náměstek MPSV Baxa: řídíme resortní IT, ale odpovídají jednotlivé podřízené organizace 8.5.2017

MPSV postupuje v oblasti IT nebezpečně, upozorňuje místopředseda sněmovny Bartošek 27.4.2017

Dvě zakázky „z ruky“ bez tendru z MPSV. Miliarda a 35 milionů. 23.12.2016

Vnitro přihrává zakázky „svému“ státnímu podniku NAKIT 21.7.2016