ÚOHS do konce roku pravděpodobně uzavře další správní řízení v oblasti významné tržní síly

Místopřeseda ÚOHS Petr Solský poslouchá konferenční příspěvek na Svatomartinské konferenci v Brně. Foto: Jiří Reichl

Druhým dnem pokračuje tradiční Svatomartinská konference pořádaná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Tématem prvního panelu je významná tržní síla, její právní ukotvení a příklady z roční praxe novely zákona. Ekonomický deník je mediálním partnerem konference a přináší přehled nejdůležitějších vystoupení konference.

V letošním roce zahájili zaměstnanci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti významné tržní síly pět nových správních řízení, z toho některá s nákupními aliancemi. Dosud byla pravomocně skončena dvě správní řízení. O obou případech jsme informovali v našich textech. Prvním je podle místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro sekci legislativy a veřejné regulace Petra Solského případ COOP Centrum družstvo, které rozesílalo exploatační dopis, jímž odběratel hrozil vylistováním třetiny sortimentu, pokud nedojde k plošnému snížení základních nákupních cen o 2 %.

Po dodavatelích, kteří na uvedené snížení cen odmítli přistoupit, pak obchodní řetězec požadoval vytvoření a zaslání cenového monitoringu zbylého stávajícího sortimentu na trhu v České republice, aniž by na tuto službu související s nákupem nebo prodejem potravin byla sjednána písemná smlouva s náležitostmi podle zákona o významné tržní síle. ÚOHS podle předsedy Petra Rafaje tuto nekalou obchodní praktiku zachytil bezprostředně poté, kdy došlo k odeslání předmětného dopisu. „V krátké době po předběžném prošetření věci zahájil správní řízení, které bylo možné v řádech několika týdnů ukončit přijetím závazků,“ konstatoval  předseda soutěžního úřadu Rafaj. Obchodní řetězec se konkrétně zavázal, že upustí od veškerého jednání souvisejícího s  dopisem z prosince loňského roku. Zavázal se též nadále nezvýhodňpvat zvýhodňovat dodavatele, kteří na návrh na plošné snížení cen přistoupili. Podrobně jsme o případu psali v srpnovém textu ÚOHS dosáhl narovnání vtahů mezi společností COOP a dodavateli.

Podívejte se na fotogalerii z obou dnů Svatomartinské konference

Druhým případem, který má v letošním roce pravomocné rozhodnutí, jsou nevyvážené smluvní podmínky společnosti Hruška. Toto rozhodnutí bylo první, které ÚOHS vydal po účinnosti novely zákona o významné tržní síle. Obchodní řetězec Hruška se zavázal uzavřít písemné smlouvy se svými dodavateli. Zároveň zruší ustanovení smlouvy, kdy s jeho pohledávkami lze nakládat pouze po souhlasu řetězce. Podrobně jsme o podmínkách rozhodnutí psali v textu Společnost Hruška po zásahu ÚOHS změnila smlouvy s dodavateli.

Místopředseda ÚOHS Petr Solský, který má tuto problematiku na starosti upozornil, že v současné době probíhají další řízení, u nichž předpokládá ukončení do konce roku 2017. Jeho sekce kromě „ostrých“ rozhodnutí vydala také 12 komplexních stanovisek k významné tržní síle.

V rámci prvního panelu II. dne Svatomartinské konference v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se debatovalo také o nákupních aliancích. „Pojem nákupní aliance se objevil v zákoně až s velkou novelou, která začala platit v roce 2016. První poznatky naznačují, že novela napomáhá kultivaci tržního prostředí,“ řekl Solský.

Zatímco před novelou č. 50/2016 Sb. byl v Zákoně o významné tržní síle uvažován jen jeden subjekt, který může zneužít svou výhodnější pozici na trhu s potravinami – odběratel, v současné době jsou to všechny subjekty pohybující se byznysu.

Další možné problémy před novelou podle Petra Solského:

  1. Nemožnost sankcionovat tzv. spojené osoby, které poskytují určité nechtěné služby pro dodavatele a platba za tyto služby skrze ně končí u odběratele.
  2. Nemožnost sankcionovat skupinu odběratelů, která vyjednává o podmínkách s dodavateli společně, avšak formálně netvoří jednu právnickou osobu a jednotliví členové sami nepřesahují hranici obratového kritéria pro vznik zvláštní odpovědnosti.

Zavedením nových pravidel do Zákona o významné tržní síle byla podle místopředsedy ÚOHS vyplněna legislativní mezera, která se časem na trhu vytvořila.

Kromě licenčních dohod, joint ventures, nezákonných kartelů apod. je i strategická aliance typem strategického partnerství mezi společnostmi. Základní charakteristiky strategické (a tedy i nákupní) aliance:

(1) Formální nezávislost členů: žádná nová společnost nenahrazuje existující společnosti, jde pouze o smlouvu o spolupráci, která vytváří flexibilní koalici či síť

(2) Společný cíl: kromě obecného cíle v posílení podnikání jde o úsilí dosáhnout win-win situace, při níž všichni členové aliance čerpají synergické efekty

(3) Sdílení zdrojů: majetek, odborné znalosti, financování, ale také distribuční kanály s cílem být efektivnější a získat konkurenční výhodu

Motivací je získání síly nebo redukce slabosti na trhu, získání nových zákazníků, sdílení rizika, přístup k novým trhům, snížení nákladů aj. Podle Solského někdy členové aliance později vytvoří novou právní entitu (joint venture), aby dál posílili strategické partnerství, aliance ale může představovat i první krok k budoucímu spojení.

Jiří Reichl

O Svatomartinské konferenci jsme již psali:

Narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy: on-line přenos z konference 

Aby Penta mohla koupit nemocnici v Topolčanech, musela prodat dopravu 

Mezinárodní konference ÚOHS začala v Brně – sledujeme online 

ÚOHS loni pokutoval a po procesu narovnání i „odpouštěl“