Narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy: on-line přenos z konference

Michael Mikulík z ÚOHS. foto: Jiří Reichl

V Brně pokračuje Svatomartinská konference, věnovaná soutěžnímu právu. Zástupci Organizace spojených národů, evropských národních úřadů, i tuzemských měst a obcí nyní přednášejí o narušování hospodářské soutěže orgány veřejné správy. Ekonomický deník pokračuje v on-line reportáži.

Svatomartinská konference dnes dopoledne začala přednáškami o novinkách v soutěžním právu, které Ekonomický deník monitoroval ZDE. Nyní pokračujeme dalším blokem, o úloze orgánů veřejné správy.

Úvodní řeč pronesl Michael Mikulík, z pořádajícího Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Připomněl novelizaci zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Byl pozměněn § 1, odstavec 1, písmeno d), kde je vyjmenováno potenciální ohrožení: “orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy (dále jen „orgány veřejné správy“).”

Dále byl novelizován § 19a, odstavec 1:

“(1) Orgán veřejné správy nesmí při výkonu veřejné moci bez ospravedlnitelných důvodů narušit hospodářskou soutěž zejména tím, že

  • a) zvýhodní určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů,
  • b) vyloučí určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů z hospodářské soutěže, nebo
  • c) vyloučí soutěž na relevantním trhu.”

Michael Mikulík dále shrnul, že počet obdržených podnětů po roce 2015 klesá. Jako příklad uvedl pravomocné rozhodnutí ve věci Bílina, respektive tamní obecní vyhlášky povolující činnost sázkových her. Jde o újmu podnikatelů, kteří provozují loterii na místech, jejichž adresa nebyla vyhláškou povolena.

OSN uznává, že její doporučení nelze aplikovat univerzálně

Elizabeth Gachuiri z Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) představila iniciativu Research Partnership Platform (RPP), která spojuje akademiky, úředníky, podnikatele i zástupce občanské společnosti, aby si vyměňovali zkušenosti.

Vyjmenovala několik obecných priorit, jako například: Soutěžní právo by mělo pokrývat i státem vlastněné podniky, případné sankce by měly postihovat i státní úředníky, ideálně bychom měli kombinovat volný trh a státní regulace apod. Elizabeth Gachuiri však zároveň přiznala, že uvedená doporučení nejsou vhodná a aplikovatelná univerzálně pro všechny jurisdikce.

Rumunský představitel bere Českou republiku jako inspiraci

Prezident rumunského soutěžního úřadu, Bogdan Chirițoiu zalichotil České republice jakožto ekonomickému premiantovi postkomunistického bloku. A uvedl příklady ze svojí vlasti, kde má jedno vydavatelství prakticky monopol na psaní učebnic. Projevu rumunského představitele věnujeme speciální článek ZDE.

Svaz měst a obcí obhajoval princip územní samosprávy

Zástupce tuzemského Svazu měst a obcí, Pavel Ralaus, uvažoval, zdali byla novelizace zákona č. 143/2001 Sb. vůbec potřeba, když za 5 let účinnosti přinesla 1 pravomocné rozhodnutí. Navíc prý Česká republika implementuje legislativu Evropské unie důsledněji, než musí. „Jsme bruselštější než Brusel,“ řekl Ralaus.

Polemiku rozvinul na případu Bílina, respektive tamní loterijní vyhlášky:

  • Jednak lze zásah do soutěžního prostředí hodnotit jako ospravedlnitelný, pokud ve výsledku pomáhá veřejnosti, což třeba právě při regulaci hazardu není vyloučené.
  • Ralaus dále pochybuje, zda můžeme omezit soutěžní prostředí pouze na jednu samosprávu.
  • Co když jedna obec jako třeba Bílina omezí hazard, zatímco vedlejší město totéž odvětví na svém území zcela zakáže? Je pro samotné soutěžní prostředí horší omezení (přestože třeba někoho diskriminuje a jiného zvýhodňuje), nebo úplné zrušení?

Ralaus obecně obhajoval právo obcí a měst na samosprávu.

Michael Mikulík z ÚOHS souhlasil, že diskutovaná novela byla přijata nestandardně, pochází z dílny dvou poslanců. I proto však prý musel Úřad postupoval tak, jak postupoval.

Jiří Reichl, Petr Woff

 

Fotogalerie prvního dne Svatomartinské konference.

Podívejte se na fotogalerii z obou dnů Svatomartinské konference