Mezinárodní konference ÚOHS začala v Brně – sledujeme online

Rainer Becker na Svatomartinské konferenci v Brně. Foto: Jiří Reichl, Ekonomický deník

Brno se již pojedenácté stalo na dva dny evropským centrem soutěžního práva a hospodářské soutěže. Na tradiční Svatomartinskou konferenci se sjeli desítky odborníků na pravidla hospodářské soutěže z celé Evropy, včetně zástupců Komise.

Desítky zástupců národních antimonopolních úřadů, odborníci z Evropské komise, právníci  a další specialisté na pravidla hospodářské soutěže se opět sjeli do brněnského sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby se zúčastnili tradiční Svatomartinské konference. Na programu však není jen samotná hospodářská soutěž, ale také problematika významné tržní síly a další aspekty trhu.

Podívejte se na fotogalerii z obou dnů Svatomartinské konference

Na úvod konference, jejímž mediálním partnerem je Ekonomický deník, pozdravil všechny přítomné předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj, který kvitoval obrovský zájem o účast na konferenci. Naznačil, že pokud bude zájem o konferenci vzrůstat, bude se muset v dalších letech konat v jiných prostorách, než jsou ty současné „domácí“ v sídle ÚOHS. „Tím sice ztratíme domácí atmosféru, ale musím říct, že mne velice těší, že se vás tady každoročně sejde tolik,“ řekl Rafaj a předal slovo zástupci Evropské komise Raineru Beckerovi, vedoucímu odboru Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise, kde se v současnosti zabývá prosazováním soutěžního práva a dohledem v oblasti farmacie a zdravotnictví. Ten pochválil český ÚOHS se slovy, že kdyby všechny instituce fungovaly jako naše národní, měla by Komise daleko jednodušší práci. „Je třeba říct, že celkově my řešíme 15% všech případů, zbývajících 85% řeší národní hospodářské úřady. Z toho je vidět, jak důležité jsou takové úřady jako je tento,“ řekl na úvod Becker, který před nástupem na EK v roce 2004 pracoval v advokátních kancelářích v Bruselu a Kolíně nad Rýnem, kde se specializoval na oblast fúzí, antitrustu a přeshraničních soudních sporů ve vztahu k německému i evropskému trhu. Navíc je autorem řady publikací z oblasti politiky hospodářské soutěže, obecného unijního a srovnávacího práva a je rovněž vyučujícím na univerzitě v Heidelbergu.

Podtrhl, že cílem snah Evropské komise je trh s rovnými právy pro všechny občany EU. „Jde o spravedlivost prosazování spotřebitelského práva. Měli bychom se snažit, aby naše opatření dopadala na všechny spotřebitele. Chtěli jsme najít opatření, které zasáhnou co největší skupinu lidí. Řešili jsme například příklad společnosti Google, která ve svém vyhledávači zboží propagovala své produkty a služby. Nadnárodní gigant za toto chování nakonec dostal pokutu 2,42 miliardy euro. Naše rozhodnutí znamená, že se Google musí chovat ve všech zemích, kde nabízí srovnávání cen, stejně,“ řekl Becker. Zmínil i  rozhodnutí v oblasti farmaceutických produktů. Například rozhodnutí o generických léčivech společnosti Cefalon, či o zvyšování cen společností Aspen o několik set procent.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Becker také zmínil, že Komise minulý měsíc jsme uložila pokutu Litevským železnicím ve výši 28 milionů euro za to, že de facto zničily část své tratě, aby znemožnily svému zákazníkovi využívat služeb sousedního lotyšského přepravce, který nabídl levnější cenu, než oni. , kde se v současnosti zabývá prosazováním soutěžního práva a dohledem v oblasti farmacie a zdravotnictví. Několik let rovněž vedl v EK oddělení koordinace antitrustových a kartelových případů a rozvoje soutěžní politiky v dané oblasti. V rámci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž zastával různé funkce, zabýval se zejména návrhy unijní legislativy ve věci soukromoprávního vymáhání náhrady škody a na výkonných odděleních se podílel na případech v oblastech výroby a průmyslu spotřebního zboží.

Rakušané řeší korupci ve stavebnictví

Předseda Rakouského soutěžního úřadu, Theodor Thanner, vyjmenoval oblasti, kam investuje jeho instituce. Jde o “digitální forenzní aktivity”, eDiscovery (získávání, zpracování a analýza elektronických dat) a koncem roku chce spustit internetový systém, kde mají občané anonymně oznamovat podezření z narušování hospodářské soutěže (whistleblowing). Naši jižní sousedé řeší také webové služby typu Airbnb nebo eHealth (elektronické zdravotnictví).

Rakouský soutěžní úřad má rozpočet asi 3 milionů eur ročně, přičemž udělené pokuty dosahují dohromady řádově desítek milionů eur ročně. V poslední době probíhalo šetření ve stavebnictví, kde podle policie byla uzavřena nepřijatelná dohoda o cenách, podezření nyní potvrdil soud. Podle Thannera však mohou stejným problémem trpět také další ekonomická odvětví.

Jako konkrétní příklady uvedl společnosti REWE a SPAR, které provozují obchodní řetězce, každá dostala pokutu v řádu desítek milionů eur.

Rakušané taky letos implementují směrnici Evropské unie 2014/104/EU, “o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži”.

Podle ÚOHS je letošní rok relativně klidný

Hynek Brom z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Foto: Jiří Reichl

Místopředseda ÚOHS Hynek Brom hodnotil předchozí roky jako “turbulentní” kvůli novelám zákonů, evropské legislativě apod. Letošek však v tomto ohledu vnímá jako klidnější. Situaci lze využít k efektivnější spolupráci mezi dílčími regulátory, protože Česká republika nemá žádného “super-regulátora”, vedle ÚOHS zde pracuje například i Energetický regulační úřad (ERÚ).

Mezi významnými aktuálními případy například jmenoval mobilní operátory Vodafone Czech Republic a. s. a O2 Czech Republic a. s. (jejich vzájemná dohoda), ČEZ a. s. (stanovení cen uhlí), město Bílina (loterijní vyhláška), Rockaway Capital SE a Heureka Shopping s. r. o. (jejich spojení), nebo BOHEMIA ENERGY entity s. r. o. (nepovolené spojování).

Místopředseda ÚOHS taky vyčíslil judikaturu a správní řízení na následujících číslech. Krajský soud v Brně: 19 žalob, 11 rozsudků, 8 potvrzeno ve prospěch ÚOHS. Nejvyšší správní soud: 9 kasačních stížností, 9 rozsudků, 4 ve prospěch ÚOHS.

Jiří Reichl, Petr Woff