Aby Penta mohla koupit nemocnici v Topolčanech, musela prodat dopravu

Skupina Penta se musela na jaře zbavit části kupovaného podniku, aby jej mohla převzít. Nařídil jí to slovenský Protimonopolný úrad. Příklad uvedl zástupce úřadu na Svatomartinské konferenci pořádané českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Prodejem dopravní zdravotní služby, kterou původně provozovala firma, o kterou měl zájem nový investor podmínil slovenský Protiomonolný úrad schválení nákupu Nemocnice Topolčany investiční skupinou Penta. Jako jeden z příkladů své činnosti v tomto roce to uvedl místopředseda slovenského soutěžního úřadu Boris Gregor na tradiční Svatomartinské konferenci pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Souhlasné rozhodnutí úřad navázal na splnění určitých podmínek, které zabezpečí, že nedojde v důsledku této koncentrace ke snížení účinné soutěže, přičemž uložené se uložené podmínky týkají provozování dopravní zdravotnické služby. Podnikatel Penta působí na území SR ve vícerých odvětvích, avšak vzhledem k tomu, že Nemocnice Topolčany působí ve zdravotnictví, úřad se zaměřil na tento sektor. Konkrétní aktivity se účastníků koncentrace překrývají v následujících oblastech:

  • ústavní zdravotní péče
  • ambulantní péče
  • služby společných vyšetřovacích a léčebných složek
  • lékárenská péče
  • dopravní zdravotní služba

„Protože se zdravotní péče na Slovensku hradí zejména z prostředků povinného veřejného zdravotního pojištění a skupina Penta vykonává kontrolu nad společností DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., úřad zohlednil i tuto skutečnost,“ uvedl místopředseda Gregor ve své prezentaci.

Zdravotní dopravní služba musela být podle podmínek regulátora odprodána nezávislému poskytovateli ve stanovené lhůtě. Penta se navíc musela zavázat, že nebude provozovat dopravní zdravotní službu na vymezeném území (okres Topolčany) po dobu určenou úřadem, ani nebude vykonávat úkony, které by směřovali ke zmaření působení nezávislého poskytovatele dopravní zdravotní služby na tomto území.

Podívejte se na fotogalerii z obou dnů Svatomartinské konference

Jiří Reichl

O Svatomartinské konferenci, jejímž jsme mediálním partnerem, jsme psali:

Mezinárodní konference ÚOHS začala v Brně – sledujeme online