ÚOHS dosáhl narovnání vtahů mezi společností COOP a dodavateli

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v těchto dnech rozhodnutí v oblasti významné tržní síly, v jehož rámci dosáhl narovnání vztahů mezi obchodním řetězcem COOP Centrum družstvo a jeho dodavateli. ÚOHS přijal závazky navržené účastníkem řízení za účelem odstranění závadného stavu na trhu.

Antimonopolní úřad ve správním řízení zjistil, že COOP Centrum družstvo během prosince roku 2016 rozeslal více než dvěma stovkám dodavatelů dopis, v němž požadoval plošné snížení základních nákupních cen jejich produktů. Součástí tohoto dopisu byla navíc i pohrůžka ukončení odběru (vylistování) až 30 procent sortimentu, který od příslušného dodavatele odebíral. Část dodavatelů na tento požadavek zmíněného řetězce poté přistoupila. Po dodavatelích, kteří na uvedené snížení cen odmítli přistoupit, pak obchodní řetězec požadoval vytvoření a zaslání cenového monitoringu zbylého stávajícího sortimentu na trhu v České republice, aniž by na tuto službu související s nákupem nebo prodejem potravin byla sjednána písemná smlouva s náležitostmi podle zákona o významné tržní síle. ÚOHS podle předsedy Petra Rafaje tuto nekalou obchodní praktiku zachytil bezprostředně poté, kdy došlo k odeslání předmětného dopisu. „V krátké době po předběžném prošetření věci zahájil správní řízení, které bylo možné v řádech několika týdnů ukončit přijetím závazků,“ konstatoval  předseda soutěžního úřadu Rafaj.

Obchodní řetězec se konkrétně zavázal, že upustí od veškerého jednání souvisejícího s předmětným dopisem z prosince loňského roku. Nebude již také zvýhodňovat dodavatele, kteří na návrh na plošné snížení cen přistoupili. Dále jmenovaná společnost souhlasila s odškodněním těch dodavatelů, kteří prokážou, že jim výše uvedeným jednáním vznikla ztráta. Dodavatelům, kteří zpracovali cenový monitoring, pak bude poskytnuto přiměřené protiplnění. ÚOHS v krátké době již podruhé úspěšně zasáhl v oblasti významné tržní síly. V  polovině srpna přijal závazky navržené společnosti Hruška, která musí na základě rozhodnutí ÚOHS uzavřít písemné smlouvy se svými zadavateli. Zmíněné rozhodnutí bylo prvním od novely zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužit, která nabyla účinnosti loňského března.

Tiskový mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda Ekonomickému deníku potvrdil, že v současné době vede Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ještě šest dalších správních řízení v oblasti významné tržní síly.

Kristián Chalupa