Pondělí, 24. ledna, 2022

Pokutou to nekončí. ÚOHS provinilcům radí, jak pro příště postupovat lépe

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Preventivní role Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je nezpochybnitelná, významná je ale také jeho sankční úloha. Jak se v praxi ukazuje, právě tvrdé pokuty se často ukazují jako účinné preventivní opatření. Antimonopolní úřad společně s pokutami vydává účastníkům i jasné pokyny k dalšímu postupu. Příkladem, prezentovaným na 14. ročníku Svatomartinské konference, může být více než 83milionová sankce pro společnosti MAKRO Cash & Carry ČR a METRO International AG. Firmy se provinily tím, že porušily zákon o významné tržní síle. 

Letos v červnu antimonopolní úřad nepravomocně uložil prvostupňovým rozhodnutím společnosti MAKRO Cash & Carry ČR pokutu ve výši 83 123 000 korun a společnosti METRO International AG pokutu ve výši 316 000 korun. 

Tyto firmy totiž mezi říjnem 2016 až únorem roku 2020 se svými dodavateli sjednávaly smluvní podmínky, které vytvářely výraznou nerovnováhu v právech a povinnostech dodavatelů jakožto slabší smluvní strany. Z rozhodnutí úřadu vyplývá, že oba subjekty jako nákupní aliance porušily zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů.

Nucené uzavření smlouvy

Podle úřadu se dodavatelé společnosti MAKRO nacházeli ve výrazné informační asymetrii. V jejím důsledku byli nuceni uzavřít smlouvu o poskytování účetních služeb se společností METRO. Dodavatelé byli dále omezeni také v možnosti volby, zda služby společnosti METRO chtějí využívat či nikoliv, a v možnosti ovlivnit obsah smlouvy. 

Společnost METRO rovněž získávala od dodavatelů za shodně vymezené účetní služby bez ospravedlnitelného důvodu odlišné peněžní plnění v podobě procentuální sazby z každé fakturované částky za prodej potravin do maloobchodní sítě společnosti MAKRO. 

Jednostranně nevýhodné smluvní podmínky nebyly přitom dodavatelům odpovídajícím způsobem kompenzovány. Nezákonné jednání soutěžní úřad prokázal přibližně vůči pěti stovkám dodavatelů. 

Upravte smlouvu, vyzval ÚOHS

Mimo uvedených citelných sankcí vydal antimonopolní úřad účastníkům také pokyny k dalšímu postupu. Nařídil jim, aby po nabytí právní moci rozhodnutí informovali své dodavatele o jeho obsahu. Dále po nich chtěl i to, aby smluvní dokumentace obsahovala popis systému centrálního zúčtování a umožnila dodavatelům výběr dílčích služeb účetního charakteru. 

Úřad – který je nejen orgánem dozorovým, detekčním a regulačním – se tak vedle sankcionování snaží nasměrovat chování jednotlivých subjektů a celkově usiluje o zlepšení kultury a férovosti v prostředí tržní ekonomiky.

(kch)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter