Pondělí, 24. ledna, 2022

ÚOHS uložil MAKRU pokutu 83 milionů korun za zneužití tržní síly

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zatím není pravomocné a může proti němu být podán rozklad. Úřad uložil společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o. (MAKRO) pokutu ve výši 83 123 000 korun a společnosti METRO International AG pokutu (METRO) ve výši 316 000 korun za to, že se jako nákupní aliance dopustily porušení zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. 

Společnosti zneužily své významné tržní síly v souvislosti se službami takzvaného centrálního zúčtování zajišťovaného pro společnost MAKRO společností METRO.

Rozdílné podmínky

V období od 1. října 2016 do 24. února 2020 společnosti sjednávaly se svými dodavateli smluvní podmínky, které vytvářely výraznou nerovnováhu v právech a povinnostech dodavatelů jakožto slabší smluvní strany. 

Dodavatelé společnosti MAKRO se nacházeli ve výrazné informační asymetrii, v jejímž důsledku byli nuceni uzavřít smlouvu o poskytování účetních služeb se společností METRO. Dodavatelé byli dále omezeni v možnosti volby, zda služby společnosti METRO chtějí využívat či nikoliv a v možnosti ovlivnit obsah této smlouvy. 

Pět stovek dotčených dodavatelů

Společnost METRO rovněž získávala od dodavatelů za shodně vymezené účetní služby bez ospravedlnitelného důvodu odlišné peněžní plnění v podobě procentuální sazby z každé fakturované částky za prodej potravin do maloobchodní sítě společnosti MAKRO. 

Jednostranně nevýhodné smluvní podmínky nebyly přitom dodavatelům odpovídajícím způsobem kompenzovány. Nezákonné jednání ÚOHS prokázal přibližně vůči pěti stovkám dodavatelů.

Kromě uložení pokut ÚOHS účastníkům řízení nařídil, aby po nabytí právní moci rozhodnutí informovali své dodavatele o jeho obsahu, dále aby smluvní dokumentace obsahovala popis systému centrálního zúčtování a umožnila dodavatelům výběr dílčích služeb účetního charakteru. 

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter