Sobota, 13. srpna, 2022

ÚOHS trestal za kartel při prodeji stavebních strojů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže odhalil  kartel při prodeji stavebních strojů Volvo. Přiznáním viny a spoluprací s úřadem firmy snížily udělenou pokutu. I tak musí jedna z nich zaplatit téměř 6,75 milionu korun.

Firma Ascendum Stavební stroje Czech a podnikající fyzická osoba Josef Červenka – HYDRAULIKSERVIS. Mezi sebou v letech 2012 až 2015 koordinovali svou účast a své nabídky v zadávacích řízeních v oblasti distribuce stavebních strojů Volvo.

Zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na tento koordinovaný postup přišli a označili jej za zakázanou dohodu o rozdělení trhu tzv. kartelovou dohodu. „Oba účastníci řízení podali žádost o leniency a současně využili také procedury narovnání,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Proces narovnání je ujednání mezi antimonopolním úřadem a soutěžitelem, který je podezřelý z protisoutěžního jednání. Na základě tohoto procesu se každá ze stran vzdá určitých nároků, které by jinak měla, pokud by byl případ řešen v úplném správním řízení.  Z pohledu prošetřované firmy lze za základní pozitiva považovat časové a finanční úspory. Poprvé použil ÚOHS procesu narovnání v roce 2008 v případě společnosti Kofola, která se přiznala k zakázaným dohodám s  odběrateli svých produktů. Distributoři pak museli koncovým zákazníkům účtovat jednotné ceny těchto výrobků.

SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – institut „narovnání“

V aktuálním procesu narovnání byla Firmě Josef Červenka – HYDRAULIKSERVIS sankce odpuštěna celá a společnosti Ascendum byla snížena ze 14.056.000 korun na výsledných ‚
6747.000 korun.

Rozhodnutí už nabylo právní moci.

Proces narovnání byl použit i loni

V červnu loňského roku uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pokuty v celkové výši téměř 480.000 korun společnostem Crystalis a AQUARA za zakázané dohody na trhu balené vody v barelech a výdejníků na balenou vodu v barelech v České republice. Firmy si v období od 8. prosince 2014 do 2. února 2015 protizákonně rozdělovaly zákazníky tak, aby nedocházelo k vzájemnému přebírání těchto odběratelů výhodnějšími obchodními nabídkami.

Předchozího deliktu se uvedené společnosti dopustily již v roce 2008, kdy prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací slaďovaly podání nabídek do výběrového řízení Krajského úřadu Středočeského kraje. Takto sladěné nabídky obě společnosti podaly. Tím ovlivnily výsledek výběrového řízené a narušily tak hospodářskou soutěž. Antimonopolní úřad svým rozhodnutím plnění protisoutěžního jednání zakázal a společnosti AQUARA za porušení zákona uložil pokutu ve výši 273.000 korun a společnosti Crystalis pak pokutu v částce 206.000 korun. „Oba účastníci řízení splnili podmínky pro aplikaci narovnání a sankce byly z tohoto důvodu sníženy o dvacet procent,“ konstatoval tehdy předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Kristián Chalupa

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter