Sobota, 13. srpna, 2022

Nezaslání dokumentace antimonopolnímu úřadu přišlo MERO na tři tisíce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Společnost MERO ČR, jejímž stoprocentním vlastníkem je Ministerstvo financí ČR, porušila zákon o zadávání veřejných zakázek, když zodpovědný úředník zapomněl zaslat dokumentaci o veřejné zakázce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že šlo o mírné pochybení, byl i pokuta mírná.

Pokutu tři tisíce korun musí zaplatit státní firma MERO spadající pod ministerstvo financí, která působí v oblasti přepravy a skladování ropy na území České republiky, za to, že její za to, že její zaměstnanci zapomněli poslat dokumentaci k veřejné zakázce „Dodávka pěnidla pro CTR Nelahozeves II“ Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v zákonné lhůtě.

Zadavatel se „dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 1 citovaného zákona, spočívající v zaslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 10 dnů od doručení návrhu,“ píše se mj. v rozhodnutí antimonopolního úřadu.

Společnost MERO ČR se rovněž dopustila pochybení v tom, že neodeslala prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, vyjádření ze dne 20. prosince 2017 k návrhu havířovské společnosti LUING PYREX na přezkoumání postupu zadavatele ve věci zmíněné veřejné zakázky. V rozhodnutí ÚOHS se rovněž uvádí, že zadavatel tímto svým postupem ztížil průběh správního řízení. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže při stanovení výše pokuty přihlédl také k polehčujícím okolnostem.

„Úřad rovněž jako k výrazně polehčující okolnosti přihlédl v důsledku k tomu, že ačkoli obviněný nesplnil svoji zákonnou povinnost, když nedoručil kompletní dokumentaci o zadávacím řízení v originále v zákonné lhůtě, v daném případě obviněný zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku a nedošlo tak tímto v předmětném správním řízení k meritornímu přezkumu věci, neboť Úřad správní řízení vlivem této skutečnosti zastavil. Negativní dopad daného pochybení byl tak relativně limitován,“ píše se dále v rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

V rozhodnutí se rovněž uvádí, že po zvážení všech okolností případu antimonopolní úřad při určení výměry uložené pokuty preferoval preventivní charakter sankce a stanovenou pokutu vzhledem k souvislostem případu posoudil jako dostačující.

Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi, kterého se veřejná zakázka týkala, slouží ke skladování strategických nouzových zásob ropy, dále pak jako krátkodobý mezisklad pro ropu přepravovanou ropovody Družba a IKL, k míchání různých druhů ropy podle požadavků zákazníků a také k distribuci ropy do rafinérií. Společnost MERO ČR je jediný přepravce ropy do České republiky potrubními systémy.

Kristián Chalupa

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter