Sobota, 13. srpna, 2022

Karlovarské minerální vody mohou po splnění závazků ovládnout PEPSI CO CZ

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal 30. října 2018 rozhodnutí, kterým povolil za podmínky splnění několika strukturálních závazků společnosti Karlovarské minerální vody (KMV BEV CZ) kontrolu společnosti PEPSICO CZ.


„Za účelem odstranění obav z narušení hospodářské soutěže Úřadu přijala společnost KMV
BEV CZ takové závazky strukturální povahy, které mají za následek, že činnosti spojujících se stran se již ve výrobě a velkoobchodním prodeji značkových ochucených a neochucených vod nebudou překrývat“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj. Dodal, že na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových RTD čajů dojde jen k relativně malému nárůstu tržního podílu, když skupina KMV bude na trhu nabízet stejné množství značek předmětných produktů jako doposud.

Detaily závazků přijatých účastníkem řízení, kterými Úřad podmínil povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, stejně tak i odůvodnění rozhodnutí budou publikovány ve sbírce rozhodnutí po identifikaci a odstranění obchodního tajemství z jeho textu.

V rámci předmětného správního řízení antimonopolní úřad posuzoval dopady spojení zejména na trzích, subtrzích a segmentech v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických nápojů dodávaných v České republice prostřednictvím off-trade i on-trade distribučních kanálů. ÚOHS zejména posuzoval, zda by navrhované spojení soutěžitelů mohlo vzbuzovat vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, které by plynuly z horizontálního překryvu aktivit spojujících se soutěžitelů. Současně vzal v potaz i skutečnost, že v důsledku realizace transakce dochází k rozšíření produktového portfolia, které na území České republiky bude nabízet skupina KMV, a že tato podnikatelská skupina prodává nealkoholické nápoje i prostřednictvím prodejních automatů.

Společnost KMV BEV CZ je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost
Karlovarské minerální vod (skupina KMV), která je na území České republiky aktivní
zejména v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů na trhu
nabízených např. pod značkami Aquila, Mattoni, Magnesia, Dobrá voda, Poděbradka,
Hanácká kyselka, Granini či Schweppes. Nabývané společnosti, zejména společnost
PEPSICO CZ v České republice pak vyrábí či distribuují nealkoholické nápoje značek Toma,
Lipton, Pepsi, 7UP, Mountain Dew, Mirinda, Evervess, Rockstar a Gatorade, bramoborové
lupínky Lays a slané pochutiny Cheetos.

ÚOHS se společností KMV zabýval vícekrát

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se společností Karlovarské minerální vody zabýval
v minulosti vícekrát. Svým rozhodnutím z konce května 2006 povolil se závazky povolení
spojení společností Karlovarské minerální vody (KMV) a Poděbradka, které bylo původně
zamítnuto. Již dva roky předtím (v červnu 2004) předseda ÚOHS Josef Bednář svým
druhostupňovým rozhodnutím potvrdil uložení pokuty ve výši 10 000 000 korun
Kralovarským minerálním vodám. Karlovarské minerální vody porušily zákon o ochraně
hospodářské soutěže tím, že před právní mocí rozhodnutí ÚOHS o povolení
spojení vykonávaly hlasovací práva spojená s vlastnictvím akcií v Poděbradce a ovlivňovaly
soutěžní chování této společnosti. Úřad přitom uvedené spojení pravomocným rozhodnutím z 6. března 2002 nepovolil. Společnost Karlovarské minerální vody podala proti tomuto
rozhodnutí žalobu, kterou Nejvyšší správní soud v dubnu 2004 zamítl jako nedůvodnou

Kristián Chalupa

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter