Pondělí, 4. července, 2022

ÚOHS dal za pravdu OKsystemu, zastavil druhý tendr na dávkový systém

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Jedna věta v zadávací dokumentaci na dodávku informačního systému pro výplatu dávek způsobila, že se reálně do hry vrací před dvěma a půl lety vypovězená realizace veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž vyhověl námitkám společnosti OKsystem proto výběru dodavatele DXC Technology v tendru „IS DAV II“. Konstatoval, že zadavatel, tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí neposuzoval mimořádně nízkou nabídkovou cenu a zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky z loňského prosince a vydal předběžné opatření, jímž zakázal ministerstvu uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu do doby, než skončí správní řízení. Rozhodnutí úřadu není pravomocné, lze proti němu podat rozklad k předsedovi ÚOHS. Právníci obou stran rozhodnutí analyzují.

MPSV je v pasti, kterou si samo připravilo. Je otázkou, jestli záměrně, nebo nepozorností či neznalostí svých zaměstnanců. Řeč je o jedné větě zadávací dokumentace na dodávku Informačního systému DAV II (IS DAV II), která říká, že se nabídky mohou lišit o 40 % od průměrné cenové nabídky. Na to, že by tato věta mohla zamotat hlavu úředníkům ministerstva jsme upozorňovali před dvěma měsíci v Analýze ED: Námitky OKsystemu na tendr IT systému pro sociální dávky otvírají ministerstvu možnost…

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nyní dal za pravdu námitkám firmy OKsystem, jejíž právní zástupci tvrdili, že ministerstvo práce nevyhodnotilo zdůvodnění nabídkové ceny společnosti DXC Technology, která v některých položkách byla pod hranicí stanovenou Ministerstvem práce a sociálních věcí. I když u některých položek to bylo jen okolo 10 % pod tímto průměrem. Ten se vypočítává z průměru nabídnutých cen ve veřejné zakázce. Do tendru IS DAV II se přihlásily dvě firmy – OKsystem s nabídkovou cenou okolo 800 milionů a DXC Technology, která nabídla cenu 269 milionů korun (1 milion pod očekávanou cenou veřejné zakázky, kterou stanovilo MPSV). O výběru vítěze jsme psali v textu Systém na sociální dávky by měla dodat nová firma, rozhodlo ministerstvo

Ze zprávy o hodnocení přiložené k Oznámení I. dle navrhovatele vyplývá, že byly předloženy dvě nabídky, a to nabídka vybraného dodavatele s celkovou nabídkovou cenou bez DPH ve výši 268.793.400,- Kč a nabídka navrhovatele s celkovou nabídkovou cenou bez DPH ve výši 823.999.200,- Kč. Zadavatelem stanovený limit 40 % pro odchylku od průměru je tak dle navrhovatele překročen, přičemž se tento problém nemusí týkat pouze celkové nabídkové ceny, ale obdobné závěry by bylo možné učinit i ve vztahu k některým (ne-li ke všem) dílčím cenám. Posoudit dílčí ceny vybraného dodavatele z pohledu MNNC je dle navrhovatele povinnost zadavatele,“ píše se ve zdůvodnění ÚOHS, které má Ekonomický deník k dispozici.

MPSV v řízení před antimonopolním úřadem uvedlo, že nabídková cena vybraného dodavatele (DXC Technology) odpovídá předpokládané hodnotě veřejné zakázky. „Mechanismus identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny byl stanoven v dobré víře, byl však značně deformován nabídkovou cenou OKsystem, která činila více než trojnásobek předpokládané hodnoty, a rovněž skutečností, že byly podány pouze dvě nabídky,“ uvádí se v citovaném rozhodnutí ÚOHS s tím, že MPSV je přesvědčeno, že všechny ceny posoudilo správně. MPSV také zdůraznilo, že v předchozí veřejné zakázce (IS DAC I) s téměř totožnou podstatou předmětu  plnění bylo podáno 7 nabídek, jejichž nabídková cena se pohybovala v rozmezí od 126 mil, do 311 mil. Kč bez DPH. Proto považuje nyní nabídnutou cenu okolo 800 milionů za nadhodnocenou.

Uměle vytvořená hladina nízké nabídkové ceny

Podle MPSV nabídková cena OKsystemu v zakázce „IS DAV I“by dle propočtů za stejný rozsah plnění jako v předmětné veřejné zakázce činila 264.084.200,- Kč bez DPH. „Je tedy zřejmé, že srovnáním nabídkové ceny navrhovatele z předchozího řízení s parametry stávajícího předmětu plnění vychází, že předchozí nabídková cena navrhovatele plně odpovídala nyní stanovené předpokládané hodnotě veřejné zakázky (270 milionů korun). Jestliže je jedinou indicií o údajné nesprávnosti nastavené předpokládané hodnoty účelově nastavená mimořádně vysoká nabídková cena navrhovatele, nepovažujeme tuto skutečnost s ohledem na jiné objektivní skutečnosti za relevantní,“ uvedlo ve svém vyjádření MPSV.

Navíc zástupci MPSV uvedli, že si vyžádali zdůvodnění nabídkové ceny u tří položek, které se zdály jako mimořádně nízké. Jednalo se o tyto položky:

– ocenění některých položek za licence v nabídce dodavatele cenou 0,00 Kč,

– stanovení ceny za 1 měsíc poskytování Služeb podpory provozu ve výši 2 957 350,00 Kč bez DPH,

– stanovení ceny za poskytování 1 školícího dne ve výši 3 000,00 Kč bez DPH.

Odůvodnění zástupců DXC Technology ministerští úředníci přijali jako relevantní a tím považovali námitky na nízkou cenu za vyřešené.

Jenže zaměstnanci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s argumentací MPSV nesouhlasili a dali zapravdu právníkům OKsystemu. Zrušili rozhodnutí o výběru vítěze a zakázali vedení Ministerstva práce a sociálních věcí uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem do pravomocného správního rozhodnutí. Nyní běží termín na podání rozkladu k předsedovi úřadu. Ředitel DXC Technology Bedřich Max Luft v minulém týdnu uvedl, že právníci se s rozhodnutím úřadu seznamují a zvažují další kroky.

Současným rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se tak naplňují slova ředitele společnosti OKsystem Vítězslava Cimla, který v únorovém rozhovoru pro Ekonomický deník řekl, že projekt IS DAV II (který nyní ÚOHS zastavil)  rozhodně k 1. 1. 2021 nebude spuštěn tak, aby stávající systémy byly vypnuty. „Zároveň jsem však přesvědčen o tom, že MPSV může mít k 1. 1. 2021 funkční a moderní systém, který však nebude výsledkem soutěže IS DAV II,“ řekl tehdy Ciml. Ciml také uvedl, že se stát nemůže jednoduše zbavit technologické závislosti (vendor Lock-in) na stávajících dodavatelích.

Přečtěte si celý rozhovor s Vítězslavem Cimlem

Vítězslav Ciml z OKsystemu: Závislosti MPSV na dodavatelích IT systémů se nelze zbavit

S jeho tvrzením nesouhlasí ředitel konkurenční firmy DXC Technology Bedřich Max Luft, který tvrdí, že státní IT systémy mohou razantně zlevnit – až o 80 %. Pokud by stát našel odvahu zbavit se technologické závislosti na dodavatelích.

Přečtěte si i rozhovor s Bedřichem Maxem Luftem

Šéf DXC Technology Luft: Stát na IT systémech může ušetřit stamiliony ročně

Zajímavé je, že v této zakázce už OKsystem jednou u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uspěl. A to, když se odvolal proti vyloučení z tendru. Ministerstvo tehdy argumentovalo tím, že OKsystem je nespolehlivý s odkazem na § 2002 nového občanského zákoníku, podle něhož byla firmě vypovězena smlouva na realizaci předcházející zakázky IS DAV I. 

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter