Pondělí, 4. července, 2022

Šéf DXC Technology Luft: Stát na IT systémech může ušetřit stamiliony ročně

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Bedřich Max Luft šéfuje česká pobočce DXC Technology, která se v českém IT byznysu vyskytuje dva roky. Její historické zkušenosti jsou však dlouhodobé, i když pod jinými jmény (HPE Enterprise Services, Hewlett-Packard, Compaq Computer a Digital Equipment). Nejvíc se o této společnosti začalo mluvit na konci ledna, kdy vedení Ministerstva práce a sociálních věcí oznámilo, že firma vyhrála opakovaný tendr na dodavatele informačního systému na dávkové systémy. Minulý týden v pátek MPSV oznámilo, že odmítlo námitky (otázky a odpovědi vznikly před tímto oznámením), které podal neúspěšný uchazeč o dávkovou zakázku, společnost OKsystem. Ředitele Lufta jsme se ptali na to, jestli je možné MPSV zbavit technologické závislosti na stávajících dodavatelích, na kterou upozorňoval ve svém nálezu i Nejvyšší kontrolní úřad.

Můžete na úvod popsat, co vaše firma dělá pro MPSV a jak dlouho?

Nejdříve bych asi měl představit naši společnost – DXC Technology. Jsme globálně největší nezávislý poskytovatel IT služeb, máme víc jak 150.000 zaměstnanců v 60 zemích a roční tržby přes 23 mld USD. Jsme společnost veřejně obchodovaná na americké burze (NYSE:DXC), vzniklá na základě odštěpení a spojením divize HPE Enterprise Services a společnosti Computer Sciences Corporation v roce 2017. V České republice patříme mezi velké zaměstnavatele s cca 1.000 zaměstnanci. Já osobně jsem se do DXC dostal po sérii akvizic z firem Hewlett-Packard, Compaq Computer a Digital Equipment, kam jsem nastoupil v roce 1991 a od té doby jsem stále v „jednom zaměstnání“. Pokud se dobře pamatuji, náš první projekt pro MPSV byla dodávka infrastruktury pro úřady práce v roce 1996, dále po několik let až do roku 2017 jsme pracovali jako systémový integrátor MPSV a nyní máme na starosti udržování a rozvoj datové platformy, mj. umožňující migraci do nových agendových systémů MPSV.

Co říkáte na to, že OKsystem podal v posledním možném termínu námitky proti výběru vaší firmy jako vítěze tendru na dávkové systémy – IS DAV II?

Je výsostné právo uchazeče ve veřejné zakázce tuto možnost využít. Na druhou stranu po seznámení s vyhodnocením obou nabídek ze strany zadavatele, mi přijde jako nereálné toto rozhodnutí zvrátit.

Měli jste se možnost seznámit s tím, co namítá OKsystem?

Ne. Zákon neumožňuje přístup k námitce ostatních uchazečů.

OKsystem již avizoval, že v případě, že MPSV jeho námitky neuzná, obrátí se na ÚOHS. To značně komplikuje možnost začít na vítězné zakázce pracovat. Co to pro vás prakticky znamená?

Proces uzavírání každého obchodního kontraktu je komplexní záležitost, obsahující mj. časovou neurčitost. Naše připravenost projekt dodat je stále stejná, podložená našimi kompetencemi, znalostí problematiky MPSV a prototypem řešení, který jsme v rámci výběrového řízení připravili. Jsme profesionální firma, která s tímto počítá a plánuje své zdroje a obchodní aktivity tak, aby minimalizovala dopady takovýchto zdržení. Nejsme tedy závislí na jediné zakázce, jak může být u jiných firem.

Výraznými námitkami ze strany OKsystemu je, že vaše reference a obraty, které bylo nutno do zakázky doložit, vlastně nejsou vaše, ale firmy, ze které jste se oddělili. Co na toto tvrzení říkáte?

Námitky druhého uchazeče neznáme. Pokud námitka existuje a je v ní takováto argumentace, tak je lichá. Společnost DXC Technology vznikla odštěpením ze společnosti HPE právě té části firmy, která veškeré zakázky uváděné v naší nabídce realizovala. Odštěpena do DXC byla totiž divize služeb HPE Enterprise Services s celými týmy odborníků, procesy, nástroji, příslušným duševním vlastnictvím a referencemi.  Proces odštěpení byl řízen globálně na základě zcela transparentního procesu, lokálně realizovaného v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Projekt vyčlenění bych schválen soudem a v souladu se zákonem naše společnost přebírá historické reference a obraty. Nedokáži si představit, že by společnost se 150 000 zaměstnanci, patřičnými referencemi, certifikacemi a obratem 23 mld USD nebyla kvalifikovaná pro účast v této veřejné zakázce.

Spekuluje se také o možnosti, že by ministerstvo zrušilo výpověď předcházejícího tendru, tím by zanikl důvod žaloby OKsystemu na MPSV a pokračovalo by se v předchozí zakázce. Tendr, který jste vyhráli s cenou 269 milionů korun, by byl zrušen. Co by to pro vás znamenalo?

Nepřísluší nám spekulovat o krocích MPSV. Naše kroky a aktivity vždy směřujeme k podpoře a benefitu svých zákazníků. V tomto konkrétním případě jsme přesvědčeni, že MPSV je již velmi blízko k realizaci transformačního programu náhrady zastaralých agendových systémů a v této snaze ho budeme maximálně podporovat. Je v tom i benefit pro nás, občany, kteří zaplatí za provoz systémů řádově méně peněz než doposud.

Máte jasno, jak byste postupovali v případě, že ministerstvo zakázku o které oznámilo, že jste ji vyhráli, zrušilo a smlouvu s vámi neuzavřelo?

Je předčasné se tímto zabývat. Jako profesionální obchodní společnost nespekulujeme dopředu o možných krocích, které by připadaly v úvahu. Nicméně jsme přesvědčeni, že naše nabízené řešení je plně v souladu se strategií MPSV a přínosné v rámci digitalizace státní správy a jsme připraveni ho hájit.

V nedávné reportáži o jednání poslaneckého sociálního výboru jsme informovali o tom, že Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost prověřuje, kdo má přístup k produkčním datům díky kterým se mohou vyplácet nejen sociální dávky, ale i další příspěvky. Zastupující náměstkyně pro IT mluvila o tom, že k datům mají přístup pod jedním anonymním účtem i třetí strany. V této souvislosti se spekuluje o tom, že jednou z  těchto „třetích“ stran je i DXC Technology. Můžete to potvrdit, či vyvrátit?

O tomto tvrzení víme z veřejně dostupných záznamů ze Sněmovny. Technicky vzato, všichni dodavatelé, kteří se podílejí na provozování a vývoji informačních systémů, včetně stávajícího dodavatele, musí mít k datům zcela přirozeně přístup. Přístupy jsou vymezeny smlouvou a přísně chráněny smluvně dohodnutým způsobem.

Můžete vysvětlit jaká data vlastně vidíte?

Naše smlouvy s MPSV obsahují důkladné dohody o důvěrnosti (NDA), analogické dohody o důvěrnosti pak mají i naši pracovníci, kteří se na zakázce podílejí. Nemůžeme tedy toto podrobněji komentovat.

Je podle Vás důvod k obavám o bezpečnost dat v produkčním prostředí?

Můžeme hovořit pouze za oblasti, kterými se zabýváme v rámci platných smluv mezi DXC a MPSV. Veškeré činnosti jsou řešeny standardně, v souladu s bezpečnostními politikami MPSV a vyhovují průmyslovým standardům a platným předpisům. Nejsme provozovatelem žádného produkčního agendového systému MPSV, tedy otázka na bezpečnost dat v produkčním prostředí není na DXC. My jako dodavatel máme patřičné certifikace ISO 9000, ISO 20000 a ISO 27000 dle požadavků na kybernetickou bezpečnost a kvalitu služeb.

Je ten přístup anonymní, jak někteří tvrdí, nebo je jasně identifikovatelné, kdo do systému přistupuje a co tam dělá?

Jak bylo řečeno, naše činnosti podléhají smluvně vymezené důvěrnosti, nicméně chci zdůraznit, že veškeré použité postupy vyhovují příslušným regulím MPSV a ostatním aplikovatelným bezpečnostním předpisům a podléhají schválení ze strany MPSV.

Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole MPSV a IT systémů označil prodloužení kontraktu s OKsystemem za nehospodárné ze strany MPSV. Předpokládám, že jste četli veřejnou část nálezu NKÚ – jak hodnotíte tento nález a zjištění NKÚ?

Nemyslím, že se tyto závěry týkají DXC a ani nejsme v pozici jakkoliv hodnotit nálezy NKÚ. Jen mi dovolte mé vlastní zamyšlení jako daňového poplatníka: provoz diskutovaných systémů MPSV nás stojí každý rok okolo 500 mil CZK, přičemž jako dlouholetý odborník v oblasti provozu IT systémů vím, že je to neúměrně mnoho. Vím také, že MPSV věnovalo mnoho energie a času transformačním projektům, aby se této závislosti zbavilo a stále s tímto cílem do těchto projektů investuje. Bohužel, IT projekty se občas opozdí i v privátní sféře, to se prostě stává u projektů této velikosti a složitosti. Proto je potřeba vytrvat ve správném směru a projekty dokončit. To se v každém případě vyplatí nám všem, protože bude MPSV šetřit řádově stovky milionů korun ročně.

Domníváte se, že je možné, aby se MPSV zbavilo technologické závislosti na tomto dodavateli?

Ano, jako dodavatel velkých informačních systémů jsme se účastnili obdobných projektů v ČR i v zahraničí. MPSV je nyní  blízko tomu, aby se spustily první projekty – např. IS ZAM (řešení agendy zaměstnanosti). Projekt IS DAV II, který bychom měli dodávat my, bude následovat a na konci získá MPSV moderní a funkční systémy s mnohem nižšími provozními a rozvojovými náklady a zvýší tak i bezpečnost, otevřenost a udržovatelnost do budoucna. Jako firma, která má mnoho zákazníků, hledíme vždy do budoucnosti a minulost učí, že vendor lock-in (závislost na jednom dodavateli) není cesta, která vede dlouhodobě ke spokojenosti, udržitelnému vztahu a růstu v budoucnu. Realizujeme otevřená řešení i s tím samozřejmým rizikem, že při příští soutěži může dojít ke ztrátě kontraktu, pokud naše nabídka v soutěži nadále neobstojí. Je to výzva, ale i příležitost a trend otevřenosti systémů je jednoznačný. Proto vidíme i MPSV jako organizaci se správnou vizí, která tímto směrem jde.

Za jak dlouho jste schopni připravit váš dávkový systém, který jste vysoutěžili? V zadávací dokumentaci byla implementace stanovena na 28 měsíců…

Obsah nabídky je neveřejný, proto se nemůžeme vyjadřovat ke konkrétnímu časování projektu. Nicméně předpokládaný termín realizace, jak uvádíte, byl povinnou součástí nabídky a vycházel z v té době platného zadání a předpokladů časování projektu. Jako v každém projektu, může i zde dojít ke změně požadavků na řešení i jeho časování. DXC disponuje zdroji a procesy dostatečnými k tomu, abychom mohli na takové změny reagovat a v jednáních nalézt oboustranně vhodné řešení.

Jak se bude řešit situace po 1. 1. 2021, kdy by měl fungovat váš dávkový systém IS DAV II, ale vypadá to, že se nestihne do té doby připravit. Už teď jsme – při počítání implementace dle zadávací dokumentace – někde v červnu, červenci 2021.

Pokud tato situace nastane, existuje jistě několik možných řešení, které MPSV bude zvažovat a řešit. Nemůžeme ani neumíme zde za MPSV tato řešení rozebírat.

Náš plán je realizovat nasazování jednotlivých funkčností v etapách, některé již během roku 2020, ostatní do finálního termínu dodávky. Naším cílem je zajistit hladký přechod na nové agendové systémy MPSV. Jedná se o kritickou infrastrukturu státu. Nezávisle na časování dílčích kroků si myslím, že úspěšné dokončení celé migrace bude pro MPSV obrovským úspěchem a završením mnohaleté snahy o vymanění se z nehospodárných smluv a ze závislosti na jednom dodavateli.

Jiří Reichl

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter